Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hut_mit

 1. langtu
  langtu
  Câu này trong kinh Phật :)
  22/1/16
 2. hut_mit
  hut_mit
  Đang ngâm cứu cảnh giới này :D
  22/1/16
 3. mon_94
  mon_94
  Câu này sai rồi! ;)
  22/1/16
 4. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Có tất cả là không có gì cả. Không có gì cả là có tất cả :D Càng có nhiều càng mất nhiều, không có gì không sợ mất gì :D Có mà như không có, thì không sợ mất. Không có mà như có, thì thấy đầy đủ vô cùng :D
  22/1/16
 5. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Có không là không, không không là có. :V. Đạo lý huyền nhiệm.
  22/1/16
 6. langtu
  langtu
  Sắc bất dị không, không bất dị sắc. Sắc tức thị không, không tức thị sắc.
  23/1/16
 7. hut_mit
  hut_mit
  Chúng sinh vô ngã, xứ xứ thị ngã! trích một vài câu thì hay chứ đọc toàn bộ cuốn thì không hay lắm :D
  23/1/16
 8. langtu
  langtu
  @hut_mit : Kinh bạn đọc khác cuốn của langtu.

  Thọ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử, thị chư Pháp ko tướng, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Thị cố ko trung, .... (Kinh Kim Cang) :)
  25/1/16
 9. hut_mit
  hut_mit
  cứ bất sinh bất diệt bất tăng bất giảm có phần tương tự trung dung, tìm trên mạng không lấy đâu được cuốn kinh phất có ý nghĩa :D
  25/1/16
 10. langtu
  langtu
  Bạn đi thỉnh Kinh Kim Cang ở các Chùa. Chắc chắn là có mà. :). Ở trên mạng, bạn thử tìm ở các website của Chùa xem sao. Thân. :)
  25/1/16
 11. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Nghe các bạn bàn luận về Kinh Phật mà tui thấy thích quá :D Bản thân tui chẳng có lấy một cuốn Kinh Phật nào :D Cũng chẳng tha thiết nghiền ngẫm, thấy thật là thẹn :D
  25/1/16
 12. hut_mit
  hut_mit
  @langtu : tìm hoài chẳng thấy :(
  @Lười Đọc Sách : bốn biển là anh em, trăm sông đổ ra biển, vạn đạo lý cùng một nguồn gốc. Sách phật giáo cũng đáng đọc, chẳng qua tìm hoài không thấy.
  25/1/16
 13. mon_94
  mon_94
  Đọc là một truyện. Ngộ là một truyện khác. Không cần phải đọc nhiều mới ngộ được. Để chánh niệm, bất niệm dẫn đường. Bạn sẽ biết mình nên làm gì. Chúc bạn tìm được con đường cho chính mình ;)
  25/1/16
 14. hut_mit
  hut_mit
  @mon_94 : Đọc ít hiểu nhiều :D
  25/1/16
 15. mon_94
  mon_94
  Phải thực tập bạn ah. Hoàng tử không phải ngồi thiền rồi giác ngộ đâu (đó chỉ là giọt nước cuối cùng làm tràn ly thôi". Con đường của mình đang theo đuổi "Thức dạy miệng mỉm cười......" ;)
  25/1/16
 16. hut_mit
  hut_mit
  Trước đây mình luyện "Sắc tức thị sắc, không tức thị không" đang đến giai đoạn bế tắc nên thử ngâm cứu cảnh giới khác xem có bổ khuyết được không :D
  25/1/16