Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lười Đọc Sách

 1. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Hình tướng tâm khởi mà ra. Làm sao phân biệt được là đúng sai?
  20/2/16
 2. sannyas60
  sannyas60
  Đã là phân biệt rồi thì luôn có đúng và sai. Phân chia ra làm đúng sai mà. Tâm không phân biệt bác ạ...
  20/2/16
 3. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Bởi vì thế nên không phân biệt, có mà không, không mà có, đúng là sai, sai là đúng. Vạn vật như 1, 1 mà là tất cả bác ạ :D
  20/2/16
 4. sannyas60
  sannyas60
  1 chưa là gì. 0 còn to hơn 1 !!! :Đ
  20/2/16
 5. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Chính xác luôn, cảm ơn bác đã mở mang kiến thức cho LĐS :D
  20/2/16
 6. sannyas60
  sannyas60
  Kiến thức là 1, không kiến thức là 0 ???
  20/2/16