Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ban Tang Du Tử

 1. hut_mit
  hut_mit
  Đang tu luyện "Đại Mộng Thần Công" hay sao :)
  26/3/16
 2. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Hình như có thiên chất với loại thần công này. :V
  27/3/16
 3. Lãng Tử
  Lãng Tử
  Vỗ béo, chờ ngày xuất chuồng =)))
  27/3/16
 4. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Mong béo gấp. :V
  27/3/16