Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ban Tang Du Tử

 1. lathanhvien
  lathanhvien
  Tối?
  30/3/16
 2. moreshare
  moreshare
  Cà phê sữa tối, trà khuya :))
  30/3/16
 3. lathanhvien
  lathanhvien
  Cà phê biến mất, đồng nghĩa địa ngục xuất hiện! : D
  30/3/16
 4. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  chocolate!
  30/3/16
 5. moreshare
  moreshare
  mình uống kiểu này là mụn sẽ xuất hiện >"<
  31/3/16