Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi vudung94nb

 1. Tornad
  Tornad
  Salut, je m'appelle Linh.
  23/4/16
 2. vudung94nb
  vudung94nb
  23/4/16
 3. Tornad
  Tornad
  J'ai appris le français il y a deux mois.
  23/4/16
 4. vudung94nb
  vudung94nb
  OMG! thôi dùng tiếng việt đi bạn. t đỡ phải dịch :D
  23/4/16
 5. Tornad
  Tornad
  Moa nói tiếng Viết Nam Miên thế này toa có hiểu không? :v
  23/4/16
 6. vudung94nb
  vudung94nb
  @@ việt đâu, pháp mờ
  23/4/16