Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lười Đọc Sách

 1. suongdem
  suongdem
  @Lừơi bị ăn trộm đồ nghề hở, hay sao mà ngõ đã thông thế. Nghi lắm, chắc làm gì khuất tất, bị trộm vô nó tóm được đuôi, nó chê Lừơi chứ gì.
  7/5/16
 2. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  HH thi xong chưa :P
  7/5/16
 3. Văn-Cường
  Văn-Cường
  7/5/16
 4. Lười Đọc Sách