Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi chelsky_ngoann

 1. sannyas60
  sannyas60
  *vận
  11/5/16
 2. chelsky_ngoann
  chelsky_ngoann
  oh ra là vận
  11/5/16
 3. Tornad #5
  Tornad #5
  Search google gần như không thấy cụm "vận đổi sao dời", nghĩa đen cụm này nói về vận với sao của tử vi à?
  11/5/16
 4. sannyas60
  sannyas60
  Vân trong vân mênh, ngày xưa mấy nhà chiêm tinh bói toán nhìn sao để đoán số mênh,,,,,
  11/5/16
 5. Tornad #5
  Tornad #5
  Nghĩa bóng của nó có phải chỉ sự vô thường của cuộc đời không?
  Nếu theo thế thì mình thấy diễn giải như vậy hơi tối nghĩa, "vật đổi" thấy có lý hơn.
  11/5/16