Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lười Đọc Sách

 1. Heoconmtv
  Heoconmtv
  Chừng nào tâm hết động. Sẽ thấy áng mây hồng.
  24/5/16
 2. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Tâm anh còn động không :P
  24/5/16
 3. Heoconmtv
  Heoconmtv
  Vẫn còn động em à nhưng bớt sân, si nhiều rồi. Nhờ vậy mà mấy bữa nay yên ổn.
  24/5/16
 4. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Anh đọc cuốn Cành lá vô ưu em đó, trong đó hòa thượng nói rất hay về tâm bồ đề :D Hiểu được cái tâm bồ đề rồi thì mới bắt đầu diệt tam độc tham sân si được :D
  24/5/16
 5. Heoconmtv
  Heoconmtv
  Anh cũng đang đọc nè, vừa đọc vừa ngẫm. Để tâm hết động chắc hơi khó.
  24/5/16
 6. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Như dòng nước luôn tìm chỗ thấp nhất, an định nhất để chảy tới, không bị dính mắc vào bất kỳ chướng ngại nào trên dòng chảy của nó :D
  24/5/16