Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lãng Tử

 1. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  PHẢI HỎI MỚI BIẾT CHỨ?
  23/8/16
 2. Lãng Tử
  Lãng Tử
  Hổng dám hỏi lão huynh à :v
  23/8/16
 3. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Lắm nhé - là định nói cho ai?
  23/8/16
 4. Lãng Tử
  Lãng Tử
  Chưa biết nói cho ai hết chị ơi :3
  23/8/16
 5. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  quen không, tớ nói giúp nhá?
  23/8/16
 6. Lãng Tử
  Lãng Tử
  Đội ơn lão huynh, cơ mà núi đao biển lửa cứ để lão đệ đích thân đi vào thì hơn :3
  24/8/16