Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi hueduc

 1. Deathshine
  Deathshine
  Bạn này mới tham gia dự án 1000ebook nè :D :D :D
  29/9/16
 2. quang3456
  quang3456
  Tuyển men thôi à?
  29/9/16
 3. hueduc
  hueduc
  vâng, như tiêu đề.
  29/9/16
 4. quang3456
  quang3456
  còn boys, girls, women và LGBTs thì sao?
  29/9/16
 5. hueduc
  hueduc
  chết. nhầm chữ mem trong member thành men. thành thật cáo lỗi. :)
  29/9/16