Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi notakid

 1. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  "Ai công hầu, ai khanh tướng, trong trần ai ai dễ biết ai
  Thế Chiến quốc, thế Xuân thu, gặp thời thế thế thời phải thế"
  17/10/16
 2. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Biết của ai không mà rộn thế hả Ku @notakid?
  17/10/16
 3. notakid
  notakid
  Của Ngô lão tiền bối nhà mình phải không bro? Thời như thế thế ta phải thế! :)
  18/10/16
 4. notakid
  notakid
  Thôi, chung cuộc thì thời thế cũng định ai mới là anh hùng. Lời của ta chẳng qua là tự giễu mình vậy!
  18/10/16
 5. Ngọc Sơn
  Ngọc Sơn
  Mới tí tuổi đầu, mà sao than vắn thở dài ghê thế? Có câu như thế này: "Lăng tằng khí cốt như kim thiểu, Thất bại anh hùng tự cổ đa"
  18/10/16
 6. notakid
  notakid
  Anh hùng em đâu dám, hi. Đại khái vậy em tự mình cười mình, cũng là cái thú :)
  18/10/16