Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi sannyas60

 1. SWAK13
  SWAK13
  IRC là Internet Relay Chat, một giao thức dùng để chat và chia sẻ file cũ (có trước yahoo mess).
  11/11/16
 2. SWAK13
  SWAK13
  11/11/16
 3. SWAK13
  SWAK13
  Nhưng nói thật đây là giải pháp kiểu như cầu may thôi (ví dụ sách nào mà thích quá nhưng kiếm mãi không có), đa phần không tìm được bằng cách bình thường thì cũng không có ở irc.
  11/11/16
 4. sannyas60
  sannyas60
  Cảm ơn Bạn . Cách này phức tap quá!!! Trên google cho đoc cỡ 50 trang cũng quý lắm rồi.
  11/11/16