Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Ban Tang Du Tử

 1. lichan
  lichan
  Đói đến xoắn cả não hỉ?!!!
  20/11/16
 2. hut_mit
  hut_mit
  những công trình vĩ đại thường xuất phát từ những ý tưởng điên rồ :D
  21/11/16
 3. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Quặn thắt cả lòng
  21/11/16
 4. trung_luoc
  trung_luoc
  chưa có uống thuốc. có uống thuốc chưa? uống thuốc có chưa? có chưa uống thuốc? chưa uống có thuốc
  24/11/16
 5. Ban Tang Du Tử
  30/12/16