Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Lười Đọc Sách

 1. Donquixote Doflamingo
  Donquixote Doflamingo
  Đáy hay đỉnh :D
  15/4/17
 2. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Dĩ nhiên là đỉnh rồi :)) Còn đáy thì mình chưa tới nên chưa biết :D Bạn biết đáy của tình yêu là gì chưa, kể mình nghe cho biết với :D
  15/4/17
 3. Donquixote Doflamingo
  Donquixote Doflamingo
  Tình yêu là cái động không đáy mà :D
  15/4/17
 4. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Vậy là chỉ có đi xuống chứ không đi lên ha :))
  15/4/17
 5. Ban Tang Du Tử
  Ban Tang Du Tử
  Lại nghe nói: Tận cùng của sự hy sinh là tình yêu.
  17/4/17
 6. scorpio
  scorpio
  2 phạm trù này không liên quan nhau, yêu không có nghĩa là hy sinh, hy sinh cũng không là thước đo ty. :]]
  17/4/17
 7. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Mỗi người mỗi cảm nhận, làm sao có ai giống ai được :D Đối với mình, tận cùng tình yêu là sự hy sinh. Còn đối với bạn, có thể không là như vậy :D
  17/4/17
 8. scorpio
  scorpio
  Là bạn, bạn có vô tư đón nhận sự hy sinh của người khác không? đã nhận rồi thấy tâm trạng ra sao? :D
  17/4/17
 9. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Dĩ nhiên không thể vô tư được bạn à. Phải trân trọng và làm sao cho thật xứng đáng với sự hy sinh ấy. Nếu không, làm sao dám nhìn mặt ai nữa?
  17/4/17
 10. scorpio
  scorpio
  Giả như có cả tá cô lăn vào đòi hy sinh cho bạn nhân danh ty. Bạn thấy sao? :]]
  17/4/17
 11. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Quan trọng là mình xem mối quan hệ với "cả tá" cô đó như thế nào, nếu đó không phải là tình yêu thì cần gì suy nghĩ nhiều nữa bạn :D Cứ kệ họ và không quan tâm thôi.
  17/4/17
 12. scorpio
  scorpio
  Có nghĩa là bạn vô tư đón nhận sự hy sinh của ng.ta và kệ họ không q.tâm sao? :D
  17/4/17
 13. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Mình không đón nhận cũng không ngăn cản. Bởi vì đó là lựa chọn của họ mà :D Họ mong muốn làm điều đó thì họ cứ làm, còn bản thân mình mình không nhận cũng không cản, không gì cả.
  17/4/17
 14. scorpio
  scorpio
  :]] vấn đề không nằm ở bên cho bên nhận, cản hay không cản, vấn đề ở chỗ nó không thể đại diện cho ty. :D
  17/4/17
 15. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Đó là đối với bạn thôi, còn đối với mình, nói về tình yêu của cô gái đó dành cho mình đã là tận cùng của tình yêu rồi, và đó là sự hy sinh.

  Câu nói của mình ở trên là nói về mình thôi, chứ không phải phát ngôn theo kiểu chân lý, dành cho mọi đối tượng. Nên bạn không cần thiết phải dẫn dắt để bác bỏ nó làm gì :)))
  17/4/17
 16. scorpio
  scorpio
  Phản đối đến cùng, phản đối! phản đối! phản đối!
  Bác bỏ triệt để, bác bỏ! bác bỏ! bác bỏ!
  :]]
  17/4/17
 17. Lười Đọc Sách
  Lười Đọc Sách
  Bắt đầu và kết thúc của tình yêu, chỉ còn lại 2 chữ: TU.
  18/5/17