Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Thái Phác

 1. V/C
  V/C
  Chơi nick khác, Ngọc_Sơn chẳng hạn.
  6/12/18
 2. Thái Phác
  Thái Phác
  Thôi. Chán rồi. Vẫn dùng nick này hả? Tí gửi quyển còn nợ.
  6/12/18
 3. Thái Phác
  Thái Phác
  7/12/18
 4. V/C
  V/C
  Sao không đóng pdf luôn.
  7/12/18
 5. Thái Phác
  Thái Phác
  Chả phải lần trước bảo là đưa text word cho để làm à.
  7/12/18
 6. V/C
  V/C
  Pdf cũng ok.
  8/12/18