Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Trúc Quỳnh Đặng

 1. Depressed
  Depressed
  Biết thế nào là đủ? =))
  10/1/19
 2. nhan van
  nhan van
  Không ham muốn, không tư lợi, không tranh thắng thua, sống giản dị trong những gì mình đang có. Biết vậy là biết đủ :)
  10/1/19
 3. Trúc Quỳnh Đặng
  Trúc Quỳnh Đặng
  知足便足, 待足何時足,
  知閑便閑,待閑何時閑?
  Tri túc tiện túc, đãi túc hà thời túc,
  Tri nhàn tiện nhàn, đãi nhàn hà thời nhàn?
  -- Mỗi tội cái nghĩa Biết và Đủ ở đây mình dùng không nghiêng về nghĩa ở trên :D -- Chứ nghĩa Biết Đủ ở trên mình thấm từ lời dạy của mama và qua trải nghiệm của cuộc sống riêng (cũng) lâu lâu rồi! :P Thanks 2 bạn, hén! ^^
  11/1/19
 4. Đoàn Trọng
  11/1/19
 5. lvnam1989
  lvnam1989
  ai làm khó chị vậy ?
  11/1/19
 6. Trúc Quỳnh Đặng
  Trúc Quỳnh Đặng
  @lvnam1989 Tự chị làm khổ và làm khó chính mình thôi em, chứ có ai mần khó chị mô? :D (đào xới cũng hông có ra ai í) :D hí hí !~~
  12/1/19
 7. lonelystar
  lonelystar
  Mệt Mỏi đến Không Thở Được!
  13/1/19