Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi Hmhau

 1. Đoàn Trọng
  Đoàn Trọng
  Mình ko thấy bạn gửi yêu cầu~
  29/3/19
 2. Đoàn Trọng
  Đoàn Trọng
  29/3/19
 3. Đoàn Trọng
  Đoàn Trọng
  Mình đã thủ công mail của bạn
  29/3/19
 4. Đoàn Trọng
  Đoàn Trọng
  "thêm"
  29/3/19