Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi annguyen2785

 1. khiconmtv
  khiconmtv
  Tùy Đường, Tảo Bắc, Chinh Đông, Tây Du, Chinh Tây, Tàn Đường
  Mấy tựa trên chỉ là đã xuất bản ở VN, nó còn Hưng Tùy, Hưng Đường nữa
  22/6/19
 2. annguyen2785
  annguyen2785
  Theo tui biết thì Chinh đông và Chinh tây thì hai nhân vật chính của 2 bộ đó đều có trong Tùy Đường, tui đọc tiểu thuyết lịch sử của triều địa á, chứ không phải về một nhân vật như bộ Tảo bắc
  23/6/19
 3. khiconmtv
  khiconmtv
  Vậy thì Tùy Đường > Tàn Đường > Bắc Tống Diễn Nghĩa
  Tìm danh sách truyện Tàu của Tín Đức Thư Xã ấy, nó xếp theo dòng thời gian, cứ bỏ mấy bộ nhân vật ra thôi
  23/6/19
 4. annguyen2785
  annguyen2785
  Bác ơi, còn cái này nữa, bộ Thủy Hử 8 tập, trong tập 5 sao từ chương 85 rồi nhảy qua chương 90 luôn, 4 chương kia đâu nhỉ?
  24/6/19