Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi amylee

 1. amylee
  amylee
  Còn giờ thì trùm chăn chuẩn bị ngủ. Good night!
  30/11/22
 2. sucsongmoi
  sucsongmoi
  Không như ở đây, nắng - nóng đến.... khô người!
  1/12/22
 3. amylee
  amylee
  1/12/22
 4. sucsongmoi
  sucsongmoi
  SG bạn
  1/12/22
 5. amylee
  amylee
  Chắc hai đứa khác quận :P.
  1/12/22
 6. sucsongmoi
  sucsongmoi
  Cơn mưa chiều muộn - mát!
  2/12/22