Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi notrinos

 1. hanhdb
  hanhdb
  20/6/15
 2. laithanhtuan
  laithanhtuan
  20/6/15
 3. notrinos
  notrinos
  Gần xong rồi thì để các bạn làm nốt, mình kiếm cuốn khác
  20/6/15
 4. hanhdb
  hanhdb
  đang làm note và soát lại, viết review, hơi kỳ công nhưng làm là phải hoành tráng.
  20/6/15
 5. laithanhtuan
  laithanhtuan
  chính xác, phải hoành tráng chớ. May là mình đọc rồi, các bạn khác ráng chờ ebook nhé :D
  20/6/15
 6. notrinos
  notrinos
  Chủ nghĩa tự do truyền thống - Ludwig von Mises có chưa không biết?
  20/6/15
 7. hanhdb
  hanhdb
  chưa có, cuốn này hay ho đấy. Notrinos type bọn mình sẽ hỗ trợ soát lại và làm ebook, cả viết review nữa :D
  20/6/15
 8. notrinos
  notrinos
  ok. Sẽ bắt đầu ngay lập tức
  20/6/15
 9. Vô Dục Tắc Cương
  20/6/15