Ẩm thực thông minh -- Nấu đồ chay - Cooksmart Vegeterian

Thảo luận trong 'Thể loại khác' bắt đầu bởi meisa, 4/10/13.

Moderators: virgor
 1. meisa

  meisa Lớp 4

  Thông tin về sách

  Each recipe in the 'CookSmart' series has been specially selected for its excellence, ease of preparation and its appeal to contemporary tastes. They are easy to understand, simple to follow and make eating in as good as dining out.

  Easy-to-use cookbook and shopping list in one. Cooksmart Vegetarian recipes make eating in as good as dining out. For anyone who loves cooking and eating.

  Bản dịch

  Mỗi công thức trong loạt CookSmart 'là' đã được đặc biệt chọn cho sự xuất sắc của nó, dễ chuẩn bị và kháng cáo của mình cho thị hiếu đương đại. Họ là dễ hiểu, đơn giản để làm theo và làm ăn ở tốt như ăn uống ra ngoài.

  Dễ sử dụng sách nấu ăn và mua sắm tại một trong danh sách. Cooksmart công thức nấu ăn chay làm ăn ở tốt như ăn uống ra ngoài. Đối với những ai thích nấu ăn và ăn uống
  Download
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  * * * *
  Nguồn TVE
  Người viết: tamakeno
  Ngày: 10-09-2009, 10:07 PM
   
  gameaccBook and haist like this.
Moderators: virgor

Chia sẻ trang này