Ba Mươi Triết Gia Tây Phương - Nguyên Ước

Thảo luận trong 'Tủ sách Triết học' bắt đầu bởi sun1911, 30/9/13.

Moderators: Do dai hoc NEU, yam2408
 1. sun1911

  sun1911 Lớp 11

  BA MƯƠI TRIẾT GIA TÂY PHƯƠNG


  Tác giả: Nguyễn Ước


  haian14_5conver *prc


  MỤC LỤC

  1. SOCRATES (469-399 TCN) - 2. PLATO (427-347 TCN)
  3. ARISTOTLE (384-322 TCN) - 4. PLOTINUS (K. 205- 270 SCN)
  5. AUGUSTINE (354-430) - 6. THOMAS AQUINAS (1225-1274)
  7. BACON (1561-1626) - 8. DESCARTES (1596-1650)
  9. SPINOZA (1632-1677) - 10. HUME (1711-1776)
  11. KANT (1724-1804) - 12. HEGEL (1770- 1831)
  13. MARX (1818-1883) - 14. NIETZSCHE (1844-1900)
  15. HUSSERL (1859- 1938) - 16. KIERKEGAARD (1813- 1855)
  17. HEIDEGGER (1889-1976) - 18. SARTRE (1905-1980)
  19. DE BEAUVOIR (1908-1986) - 20. FREUD (1856-1939)
  21. JUNG (1875-1961) - 22. WITTGENSTEIN (1889-1951)
  23. RUSSELL (1872- 1970) - 24. JAMES (1842- 1910)
  25. DEWEY (1859-1952) - 26. DERRIDA (1930-2007)
  27. FOUCAULT (1926- 1984) - 28. LYOTARD (1924- 1998)
  29. BAUDRILLARD (1929-2004) - 30. RORTY (1931-2007)

  View attachment 30 TRIET GIA TAY PHUONG - NGUYEN UOC.zip

  Nguồn TVE: Nick hai
   
 2. Lzero

  Lzero Lớp 2

  Mình thêm đinh dạng epub, với cả chia luôn các phần ra cho dễ đọc.
  Cập nhật: Mình chỉnh lại văn bản sang lề trái cho sách trình bày đều hơn, chứ lệch sang bên phải nhìn khó chịu quá. Sẵn mình thêm phông khác đẹp hơn.
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 29/11/21
Moderators: Do dai hoc NEU, yam2408

Chia sẻ trang này