Phật Giáo Bồ Tát Hạnh - Tôn Giả Santideva (Bình Thiên)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi moreshare, 17/8/14.

Moderators: mopie
 1. moreshare

  moreshare Lớp 8

  Bồ Tát Hạnh
  Tôn Giả Santideva (Bình Thiên)

  Bo-Tat-Hanh.jpg

  Bồ Tát Hạnh được nói nhiều trong kinh Hoa Nghiêm và Đại Bát Nhã, nhưng lời kinh quá thâm diệu và chư Bồ Tát nhất là trong kinh Hoa Nghiêm đều là những bậc Đại Sĩ Bồ Tát đã phát tâm Bồ Đề và thực hành Bồ Tát Hạnh từ quá khứ vô lượng vô biên kiếp hải. Do đó chúng ta, hàng Sơ phát tâm Bồ Tát chỉ biết đảnh lễ hoặc lắc đầu thè lưỡi, không dám hoặc không biết làm sao noi theo. Hạnh của Bồ Tát tuy nhiều vô lượng vô biên nhưng tóm lại không nằm ngoài Thập Ba La Mật hay Lục Ba La Mật, và như thế chúng ta có thể bắt đầu học hỏi và tu tập Lục Ba La Mật, còn gọi là Lục Độ.

  Hành giả Bồ Tát phải tích cực hành Bồ Tát hạnh, nghĩa là mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm đều hướng về chúng sinh, vì lợi ích chúng sinh.

  thuvienhoasen.org
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 18/8/14
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này