Phật Giáo Bố Thí Ba-La-Mật - Thích Trí Siêu

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi moreshare, 18/8/14.

Moderators: mopie
 1. moreshare

  moreshare Lớp 8

  Bố Thí Ba-La-Mật
  Thích Trí Siêu

  Bo-thi-Ba-La-Mat.gif

  Ðạo Phật thường được gọi là Ðạo Từ bi, vì tình thương trong Ðạo Phật rất bao la, sâu rộng. Ðức Phật tổ vì từ bi mà xuất gia để tìm đạo cứu khổ cho chúng sinh. Vậy người Phật tử, khi noi theo dấu chân Phật, cũng phải lấy từ bi làm động tác chính cho sự tu hành của mình.

  Những làm thế nào để thể hiện được lòng từ bi và làm cho nó tăng trưởng? Phương pháp mầu nhiệm nhất là thực hành pháp môn Bố thí Ba la mật, một trong sáu pháp môn(lục độ) mà đức Phật đã chế ra cho kẻ tu hành có tâm trí rộng lớn thực hành để độ mình và độ người ra khỏi biển sanh tử luân hồi và đến bờ giác ngộ.

  Bố thí là cùng khắp: thí là cho, là trao tặng. Bố thí là cho cùng khắp, cho tất cả mọi người, mọi vật, mọi nơi.

  Ba la mật nguyên âm tiếng Phạn là Paramita. Người Trung hoa dịch nghĩa là "Bỉ ngạn đáo", nói theo tiếng Việt là "đến bờ bên kia".

  Bố thí Ba la mật, tức là một môn tu hành bằng phương pháp bố thí, có công năng như một chiếc thuyền, đưa mình và người từ bờ mê lầm của chúng sinh sang bờ giác ngộ của chư Phật.

  trisieu.com
   

  Các file đính kèm:

  Chỉnh sửa cuối: 18/8/14
  Redami, haist, Ebookss and 12 others like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này