Con người có được cứu rỗi bởi công đức không?

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 2/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  Đa số mọi người quan niệm rằng nếu làm việc thiện, công đức sẽ chuộc được tội lỗi và được cứu rỗi.

  NHƯNG ít ai quan tâm đến Thượng Đế nói gì về vấn đề này. Vì chúng ta có được cứu rỗi hay không và bằng cách nào không tùy thuộc vào chúng ta mà là tùy thuộc vào bàn tay của Thượng Đế.
  Qua Kinh Thánh, Thượng Đế cho biết: "Chúng tôi hết thảy đã trở nên như vật ô uế, mọi việc công bình của chúng tôi như áo nhớp". Trong mắt của Thượng Đế, sự công bình, sự nỗ lực riêng cũng như những việc thiện của chúng ta như chiếc áo bẩn. "Sự công bình" như vậy làm sao cứu chúng ta được?

  Thật vậy, sự cứu rỗi không phụ thuộc vào mọi công đức, việc thiện hay nỗ lực cá nhân của bạn, và cũng như chẳng liên hệ gì đến việc bạn đi nhà thờ thường xuyên hay theo một tôn giáo nào (kể cả Công Giáo và Tin Lành).
  Dù bạn có che đậy tội lỗi hay nỗ lực như thế nào đi nữa, bạn cũng chỉ là một tội nhân – bạn không thể nào thoát khỏi tội lỗi. Sự cứu rỗi không tùy thuộc vào việc bạn là người thông minh hay ngu dốt, đạo đức hơn người khác hay thấp hơn người khác, giàu sang hay nghèo khó. Tất cả những đặc điểm này chẳng liên quan gì đến sự cứu rỗi cả.

  Sự cứu rỗi hoàn toàn không tùy thuộc ở bạn mà tùy thuộc vào Thượng Đế. Sự cứu rỗi chính là quà tặng của Thượng Đế qua việc Chúa Cứu Thế Giê-su đã chết trên thập tự giá để đền tội cho bạn. Nếu tin Chúa Giê-su (nghĩa là tiếp nhận quà tặng của Thượng Đế) bạn sẽ được cứu rỗi. Ngoài ra bạn nhận được rất nhiều điều khác:

  -Bạn được tha thứ tội lỗi và nhận được sự sống đời đời:
  Vì Thượng Đế yêu thương thế gian, đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời (Giăng 3:16).

  -Bạn không bị phán xét mà được cứu khỏi sự chết đời đời trong hỏa ngục:
  Vả, Thượng Đế đã sai Con Ngài xuống thế gian, chẳng phải để đoán xét thế gian đâu, nhưng hầu cho thế gian nhờ Con ấy mà được cứu. Ai tin Ngài thì chẳng bị phán xét đâu; ai không tin thì đã bị phán xét rồi, vì không tin đến danh Con một Ðức Chúa Trời (Giăng 3:17-18).

  -Tuyệt hơn nữa, bạn trở thành con của Thượng Đế, Đấng toàn năng đã tạo ra trời và đất
  Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Thượng Đế, là ban cho những kẻ tin danh Ngài (Giăng 1:12)

  Bạn có thể gọi Thượng Đế là Cha và có thể giao tiếp, trò chuyện và kinh nghiệm được tình yêu của Ngài, và yêu người Cha thiên thượng này mặc dù bạn không thấy Ngài được.

  Tóm lại, tin Chúa Giê-su bạn không bị mất gì hay phải làm bất cứ điều gì; trái lại, bạn sẽ nhận được tất cả. Bạn chỉ cần mở mình lòng ra để đón nhận tặng phẩm tuyệt vời này của Thượng Đế mà thôi.

  Nguồn TVE :ngtruongan
   

  Các file đính kèm:

  haist and Kiep Lang Thang like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này