Conan trọn bộ - update liên tục

Thảo luận trong 'Thể loại khác' bắt đầu bởi Despot, 2/10/13.

Moderators: virgor
 1. Despot

  Despot Lớp 11

  Thực tế là trên các diễn đàn lớn không về ebook cũng có post truyện conan chưa xuất bản tại nước ta, vậy em xin mạn phép anh admin, cho em post link thường xuyên cho các bạn trong diễn đàn theo dõi. Các bạn lưu ý, khi đọc thì đọc từ trái qua phải nha, vì truyện được dịch mà, dùng photoshop để sửa
  Mình cũng xin mở box này, sẽ update thường xuyên, mong được anh admin và mọi người ủng hộ
  Tập 1-> 64 là do scan, rất cảm ơn các bạn đã có công scan cho mọi người !
  Tập 1->5
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 6->10
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 11->15
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 16->20
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 21->25
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 26->30
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 31->35
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 36->40
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 41->45
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 46->50
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 51->55
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 56->60
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 61->64
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  Trên đây là các tập nhà xuất bản ra, mình xin đưa thêm 1 số truyện do các team trên mạng tự dịch
  Tập 65
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 66
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 67
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 68
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 69
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 70
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 71
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 72
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 73
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tâpj 74
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Tập 75
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn : vn-zoom
  Pass Mediafire: vn-zoom.com

  Người viết bài:
  nmguyentung

   
  Moonlight.07 and tran ngoc anh like this.
Moderators: virgor

Chia sẻ trang này