KH-Khác Dự báo theo Dữ kiện Thời gian

Thảo luận trong 'Tủ sách Khoa học' bắt đầu bởi Sakura2k7, 27/7/16.

Moderators: Utron
 1. Sakura2k7

  Sakura2k7 Banned

  Đang học để có thể hiểu rõ những nội dung sau, đã có Ebook:

  "Một người có vốn nhàn rỗi, muốn đầu tư bất động sản vào năm 2013 Quý Ty, hỏi xem: nên chăng đầu tư vào lĩnh vực này. Thời gian lúc hỏi: 6 giờ 50 phút sáng, ngày 8/7/2012, tức ngày 20 tháng 5, năm Nhâm Thìn lịch Âm ( tháng 5 này: ngày chuyển Tiết Tiểu thử là ngày 18/5/Nhâm Thìn )."

  Dự báo:

  Bước 1: Ghi các dữ liệu thời gian:

  - Năm dự báo: Thìn: trị số 5

  - Tháng dự báo: tháng 6: trị số 6

  - Ngày 20: trị số 20

  - Giờ: 6h40: giờ Mão: trị số: 4

  Bước 2: Tìm Nội quái và Ngoại quái:

  Nội quái:

  (5+6+20+4): 8 = 35 : 8 = 4 dư 3; 3 là Chấn Lôi

  Ngoại quái:

  (5+6+20): 8 = 31 : 8 = 3 dư 7; 7 là Đoài Trạch

  Lập mô hình dự báo (quẻ): Ngoại/Nội: Trạch/Lôi:

  Bước 3: Lập đồ hình hướng không gian Trái Đất hay Bát quái:

  (Đồ hình hướng không gian Trái Đất Trạch Lôi Tùy)
  ( Xem trong PDF file...)

  Bước 4: Tra bảng quẻ Trạch Lôi Tùy, xem và dự báo

  Ta tra bảng 64 mô hình dự báo hay quẻ, vần Trạch Lôi Tùy, quẻ số 17, ta có mô hình dự báo hay quẻ:

  17. Mô hình dự báo hay quẻ Trạch Lôi Tùy

  “Khi dự báo gặp mô hình dự báo hay quẻ Tùy cho biết: nếu làm việc chính đáng thì rất hanh thông, không phạm sai lầm. Hành động của mình được mọi người ủng hộ, song hành động phải tùy thời (phù hợp với tình thế) mới thành công.

  Giải đoán qua lời quẻ: ý định đầu tư của người này được có người ủng hộ, nếu đầu tư vào những lĩnh vực mang lại lợi ích xã hội (như không phải mỏ vũ trường, quán Karaoke...) sẽ không vướng mắc những tổn thất. Khi tiến hành công việc cần xem xét thời điểm thích hợp mới thành công.

  Nếu chi tiết hóa từng sự việc, cho biết:

  Thế vận: đang thuận lợi. Đề phòng bảo thủ không nghe lời khuyên sẽ thất bại.

  Hy vọng: đạt được mong muốn nếu tiếp thu ý kiến người khác.

  Tài lộc: chưa có, phải nhẫn nại chờ đợi.

  Sự nghiệp: thuận lợi, nhất là chung vốn đầu tư.

  (Xin tra tìm quẻ số 17 Trạch Lôi Tùy để xem cho rõ thêm)

  Bước 5: Dự báo kết quả qua Dụng, Thể và hào động:

  Ta cần tìm quẻ Dụng và quẻ Thể:

  Trước tiên tìm hào biến hay hào động, ta có:

  ( 5+6+20+4 ): 6 = 35 : 6 = 5 dư 5 --> hào 5 (tính từ dưới lên) của quẻ Tùy biến; hào này Dương biến thành Âm, quái trên Ngoại thành quái Chấn - Mộc là Dụng và quái Nội dưới Chấn Mộc là Thể. Ta được quẻ biến là Thuần Chấn (3/3).

  51. Mô hình dự báo hay quẻ biến Thuần Chấn


  “Khi dự báo, gặp mô hình dự báo hay quẻ này, cho biết: khi gặp điều kinh động mà bình tĩnh, xem xét lại thì không bị họa. Dù khó khăn, song vẫn chính trực, nghiêm túc, trước sau như một thì tương lai sẽ tốt đẹp.”

  Đồ hình kết cục vấn đề đầu tư bất động sản quẻ Thuần Chấn:
  ( Xem trong PDF file...)
  a. Thứ nhất: Thực trạng hiện đang diễn ra qua hào động: về thực trạng ban đầu việc đầu tư: hào 5 quẻ Trạch Lôi Tùy động nói: Đến đây ta dự luận hai tình huống: tình huống hiện đang diễn ra được xem qua hào động và kết quả sẽ xảy ra qua Thế và ứng.

  Tra hào 5 quẻ Tùy, ta có:

  “Nếu hào 5 động: cho biết: tín thành với điều thiện thì tốt. Không nên làm những việc không chính đáng mà phải rõ ràng, chính trực.

  Cũng cho biết: hiện đang tiến thoái lưỡng nan, khó vào khó ra, không nên dính dáng với những việc không rõ ràng, đề phòng tai họa.”

  b. Thứ hai: Qua Dụng và Thể:

  Ta thấy: Thể Mộc, Dụng Mộc, nghĩa là đồng hành (người xưa gọi là tỵ hòa), thì kết quả đầu tư thành công, tài lợi như ý, toại nguyện.

  Luận giải: nhà đầu tư hiện nay đang có nhiều dự định, chưa quyết đầu tư vào lĩnh vực nào; bản thân cũng đang rơi vào các sự không hay, có khi gặp nguy hiểm. Nhưng nếu tập trung đầu tư vào một lĩnh vực nào đó cuối cùng sẽ thành công.

  Để có thêm kết luận bổ sung, cũng có thể xem qua lời giải của quẻ biến Thuần Chấn: quyết chí, bình tâm và làm ăn nghiêm túc sẽ thành công.

  Kết luận: hiện nhà đầu tư chưa có mục đích làm ăn rõ ràng, đang gặp những khó khăn, nhưng nếu tiến hành đầu tư, bằng ý chí và nghiêm túc trong làm ăn sẽ thành công.
   
 2. thanhviet170906

  thanhviet170906 Mầm non

  Up ebook lên đi bạn
   
Moderators: Utron

Chia sẻ trang này