Kế toán Ebook tổng hợp các VBPL do Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam thực hiện (version 1.5)

Thảo luận trong 'Tủ sách Kinh tế - Quản trị' bắt đầu bởi Thai232, 27/5/15.

Moderators: thanhbt, TĐT
 1. Thai232

  Thai232 Super Moderator

  Trên cơ sở Ebook 1.3, các văn bản mới ban hành và các văn bản hết hiệu lực, VACPA lập lại Ebook 1.4. Áp dụng từ 01/5/2014 Thay thế Ebook 1.3 ngày 30/10/2013.

  VACPA tiếp tục cập nhật và hệ thống hóa các văn bản mới ban hành để xây dựng nên Ebook 1.5 (Phiên bản tháng 11.2014). Trong Ebook 1.5 đã được cập nhật các văn bản pháp luật mới ban hành từ ngày 01/05/2014 ngày 31/10/2014 đồng thời thay thế các văn bản đã hết hiệu lực trong Ebook 1.4.

  Nội dung:
  A: Kế toán:
  1. Luật kế toán, nghị định, thông tư hướng dẫn Luật.
  2. Chuẩn mực kế toán.
  3. Chế độ kế toán.
  4. Xử lý kế toán.

  B: Kiểm toán:
  1. Luật kiểm toán độc lập, nghị định và hướng dẫn.
  2. Chuẩn mực kiểm toán có hiệu lực từ 01/01/2014.
  3. Chuẩn mực kiểm toán có hiệu lực trước 01/01/2014.
  4. Các văn bản khác về kiểm toán.
  5. Các văn bản về VACPA.

  C: Thuế:
  1. Quản lý thuế.
  2. Thuế GTGT.
  3. Thuế TNDN.
  4. Thuế TNCN.
  5. Thuế nhà thầu.
  6. Thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam ra nước ngoài.
  7. Thuế Xuất Nhập khẩu.
  8. Thuế TTĐB.
  9. Thuế tài nguyên.
  10. Thuế bảo vệ môi trường.
  11. Thuế nhà đất.
  12. Tiền thuê đất.
  13. Thuế môn bài.
  14. Thuế khác.
  15. Hóa đơn chứng từ.

  D: Chứng khoán:

  E: Chi phí, tài chính
  1. Người lao động.
  2. Tài sản cố định.
  3 Trích lập dự phòng.
  4. Chế độ chi phí tiếp khách, hội họp, công tác phí.
  5. Chi phí khác.

  F. Quyết toán vốn đầu tư hoàn thành:
  1. Luật xây dựng.
  2. Luật đấu thầu.
  3. Chi phí dự án.
  4. Quản lý chất lượng công trình.
  5. Hợp đồng trong hoạt động xây dựng.

  G: Các quy định khác như: Luật Doanh Nghiệp, Luật đầu tư, Luật thương mại, Luật trọng tài thương mại, Luật phá sản, Cổ phần hóa, Quy chế tài chính, thẩm định giá, quản lý ngoại hối và các văn bản của kiểm toán nhà nước.

  DANH MỤC CÁC VĂN BẢN BẰNG TIẾNG ANH
  1.
  26 Chuẩn mực kế toán Việt Nam – VAS (Ban hành từ năm 2000 đến năm 2006)
  2.
  40 Chuẩn mực kế toán Quốc tế (IAS)
  3.
  Luật kiểm toán độc lập năm 2011
  4.
  45 Chuẩn mực kiểm toán Quốc tế ISA
  5.
  Luật doanh nghiệp
  6.
  Nghị định 17/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập
  7.
  Thông tư 129/2012/TT-BTC quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.
  8.
  Luật lao động

  Đề nghị các bạn đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
  Ebook do VACPA - Hội kiểm toán viên hành nghề Việt Nam/

  Link download: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn: VACPA​
   
  gameaccBook, haist, chimcu and 8 others like this.
Moderators: thanhbt, TĐT

Chia sẻ trang này