Khác Encyclopedia books

Thảo luận trong 'Sách tiếng nước ngoài' bắt đầu bởi Đoàn Trọng, 21/1/17.

 1. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Total 10.3 GB.

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Mã:
  
  Encyclopedia Britannica Almanac 2009.pdf
  Encyclopedia Britannica Concise.pdf
  Encyclopedia of 19th Century Photography.pdf
  Encyclopedia of 20th Century Architecture.pdf
  Encyclopedia of 20th Century Photography.pdf
  Encyclopedia of 20th Century Technology.pdf
  Encyclopedia of Acting.pdf
  Encyclopedia of Addictive Drugs.pdf
  Encyclopedia of Adoption.pdf
  Encyclopedia of African Folklore.pdf
  Encyclopedia of African History.pdf
  Encyclopedia of African Religion.pdf
  Encyclopedia of Age of Imperialism 1800-1914.pdf
  Encyclopedia of Age of Political Revolutions and New Ideologies.pdf
  Encyclopedia of Age of Wars of Religions 1000-1650.pdf
  Encyclopedia of Aging and Public Health.pdf
  Encyclopedia of Air Warfare.pdf
  Encyclopedia of Airbrushing Techniques.pdf
  Encyclopedia of Airliners Between the Wars 1919-39.pdf
  Encyclopedia of Airliners since 1946.pdf
  Encyclopedia of Algorithms.pdf
  Encyclopedia of American Business History.pdf
  Encyclopedia of American Constitution.pdf
  Encyclopedia of American Economy.pdf
  Encyclopedia of American Education.pdf
  Encyclopedia of American Folklore.pdf
  Encyclopedia of American Foreign Policy.pdf
  Encyclopedia of American Indian Religious Traditions.pdf
  Encyclopedia of American Journalism.pdf
  Encyclopedia of American Literature.pdf
  Encyclopedia of American Race Riots.pdf
  Encyclopedia of American Revolution.pdf
  Encyclopedia of Analytical Chemistry.pdf
  Encyclopedia of Analytical Science.pdf
  Encyclopedia of Ancient and Forbidden Secrets.pdf
  Encyclopedia of Ancient Asian Civilizations.pdf
  Encyclopedia of Ancient Egypt.pdf
  Encyclopedia of Ancient Greek World.pdf
  Encyclopedia of Ancient Natural Scientists - The Greek Tradition and Its Many Heirs.pdf
  Encyclopedia of Animal Science.pdf
  Encyclopedia of Anthropology - Routledge.djvu
  Encyclopedia of Anthropology - Sage Publications.pdf
  Encyclopedia of Antislavery.pdf
  Encyclopedia of Applied Psychology.pdf
  Encyclopedia of AquaCulture.pdf
  Encyclopedia of Aquarium Plants.pdf
  Encyclopedia of Arabian Nights.pdf
  Encyclopedia of Aral Sea.pdf
  Encyclopedia of Archaeology - History and Discoveries.chm
  Encyclopedia of Archaeology of Ancient Egypt.pdf
  Encyclopedia of Architectural and Engineering Feats.chm
  Encyclopedia of Architecture.chm
  Encyclopedia of Arthritis.pdf
  Encyclopedia of Artificial Intelligence.pdf
  Encyclopedia of Arts and Humanities Through The Eras - Vol1.pdf
  Encyclopedia of Arts and Humanities Through The Eras - Vol2.pdf
  Encyclopedia of Arts and Humanities Through The Eras - Vol3.pdf
  Encyclopedia of Arts and Humanities Through The Eras - Vol4.pdf
  Encyclopedia of Arts and Humanities Through The Eras - Vol5.pdf
  Encyclopedia of Asian Philosophy.pdf
  Encyclopedia of Astronomy and Astrophysics.djvu
  Encyclopedia of Astronomy.pdf
  Encyclopedia of Atlantis.pdf
  Encyclopedia of Baloons and Airships.pdf
  Encyclopedia of Barbarian Europe.chm
  Encyclopedia of Barbarian World-Ancient Europe, 8000 BC to AD 1000 Vol.2.pdf
  Encyclopedia of Barbarian World-Ancient Europe, 8000 BC to AD1000 Vol.1.pdf
  Encyclopedia of Battles.pdf
  Encyclopedia of Beat Literature.pdf
  Encyclopedia of Biblical World.pdf
  Encyclopedia of Biodiversity, Ecology and Evolution.pdf
  Encyclopedia of Bioethics - A to C - Vol 1.pdf
  Encyclopedia of Bioethics - D to H - Vol 2.pdf
  Encyclopedia of Bioethics - I to M - Vol 3.pdf
  Encyclopedia of Bioethics - N to S - Vol 4.pdf
  Encyclopedia of Bioethics - T to Z - Vol 5.pdf
  Encyclopedia of Bioprocess Technology.pdf
  Encyclopedia of Birth Control.pdf
  Encyclopedia of Blues.pdf
  Encyclopedia of Bob Dylan.pdf
  Encyclopedia of Body Adornment.pdf
  Encyclopedia of Body-Mind Disciplines.pdf
  Encyclopedia of Bombers 1914-1919 - Patrol and Reconnaissance Aircraft.pdf
  Encyclopedia of Bombers in Service - Patrol and Transport Aircraft Since 1960.pdf
  Encyclopedia of Book Publishing.pdf
  Encyclopedia of British Military History - The Victorians at War,1815-1914.pdf
  Encyclopedia of Buddhism.pdf
  Encyclopedia of Business and Finance Volume 1.pdf
  Encyclopedia of Business and Finance Volume 2.pdf
  Encyclopedia of Business Ethics and Society.pdf
  Encyclopedia of Cacti.pdf
  Encyclopedia of Cancer.pdf
  Encyclopedia of Canonical Hadith.pdf
  Encyclopedia of Capital Punishment in United States.pdf
  Encyclopedia of Capitalism.pdf
  Encyclopedia of Card Tricks.pdf
  Encyclopedia of Career Development.pdf
  Encyclopedia of Cartooning.djvu
  Encyclopedia of Catholicism.pdf
  Encyclopedia of Caves and Karst Science.pdf
  Encyclopedia of Cell Technology.pdf
  Encyclopedia of Celtic Culture.pdf
  Encyclopedia of Celtic Mythology and Folklore.pdf
  Encyclopedia of Censorship.pdf
  Encyclopedia of Chart Patterns.pdf
  Encyclopedia of Chemical Biology.pdf
  Encyclopedia of Chemical Compounds.pdf
  Encyclopedia of Chemical Processing.pdf
  Encyclopedia of Chemistry - from Facts on File.pdf
  Encyclopedia of Chemistry - from Wiley.pdf
  Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society Volume 1 (A-E).pdf
  Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society Volume 2 (F-R).pdf
  Encyclopedia of Children and Childhood in History and Society Volume 3 (S-Z).pdf
  Encyclopedia of Children's Literature.pdf
  Encyclopedia of Chinese Film.pdf
  Encyclopedia of Cities of Middle East and North Africa.pdf
  Encyclopedia of Civil Liberties in America.pdf
  Encyclopedia of Civil War Shipwrecks.pdf
  Encyclopedia of Class in America.pdf
  Encyclopedia of Clothing and Fashion Vol1.pdf
  Encyclopedia of Clothing and Fashion Vol3.pdf
  Encyclopedia of Clothing and Fashion-Vol2.pdf
  Encyclopedia of Coastal Science.pdf
  Encyclopedia of Cognitive Sciences.pdf
  Encyclopedia of Comics.pdf
  Encyclopedia of Communication and Information.pdf
  Encyclopedia of Communication Disorders.pdf
  Encyclopedia of Computer Science and Technology.pdf
  Encyclopedia of Condensed Matter Physics.pdf
  Encyclopedia of Conflict in Afghanistan.pdf
  Encyclopedia of Conflict Resolution.chm
  Encyclopedia of Confucianism.pdf
  Encyclopedia of Conspiracy Theories in American History.pdf
  Encyclopedia of Contemporary American Culture.pdf
  Encyclopedia of Contemporary British Culture.pdf
  Encyclopedia of Contemporary Chinese Culture.pdf
  Encyclopedia of Contemporary French Culture.pdf
  Encyclopedia of Contemporary Italian Culture.pdf
  Encyclopedia of Contemporary Japanese Culture.pdf
  Encyclopedia of Contemporary Mythology - UFOs and Popular Culture.pdf
  Encyclopedia of Contemporary Spanish Culture.pdf
  Encyclopedia of Counseling.pdf
  Encyclopedia of Country Living.pdf
  Encyclopedia of Crusades.pdf
  Encyclopedia of Cryptography and Security.pdf
  Encyclopedia of Cryptology.chm
  Encyclopedia of Curious and Unusual Animals.pdf
  Encyclopedia of Data Warehousing and Mining.pdf
  Encyclopedia of Death and Dying.pdf
  Encyclopedia of Developing World.pdf
  Encyclopedia of Diagnostic Imaging.pdf
  Encyclopedia of Diasporas.djvu
  Encyclopedia of Dietary Supplements.pdf
  Encyclopedia of Diets - A Guide to Health and Nutrition.pdf
  Encyclopedia of Diets and Dieting.pdf
  Encyclopedia of Digital Government.pdf
  Encyclopedia of Digital Signal Processing.pdf
  Encyclopedia of Dinosaurs and Prehistoric Animals.pdf
  Encyclopedia of Dinosaurs.pdf
  Encyclopedia of Disability.pdf
  Encyclopedia of Disasters - Environmental Catastrophes and Human Tragedies.pdf
  Encyclopedia of Domestic Violence.pdf
  Encyclopedia of Drugs, Alcohol, and Addictive Behavior 2nd ed Vol 1.pdf
  Encyclopedia of Drugs, Alcohol, and Addictive Behavior 2nd ed Vol 2.pdf
  Encyclopedia of Drugs, Alcohol, and Addictive Behavior 2nd ed Vol 3.pdf
  Encyclopedia of Drugs, Alcohol, and Addictive Behavior 2nd ed Vol 4.pdf
  Encyclopedia of Early Childhood Education.pdf
  Encyclopedia of Earth Science.pdf
  Encyclopedia of Earthquakes and Volcanoes.pdf
  Encyclopedia of Ecotourism.pdf
  Encyclopedia of Education And Technology.pdf
  Encyclopedia of Education Law Vol 1.pdf
  Encyclopedia of Education Law Vol 2.pdf
  Encyclopedia of Education.pdf
  Encyclopedia of Educational Psychology.pdf
  Encyclopedia of Endocrine Diseases.pdf
  Encyclopedia of Energy - Gale Group.pdf
  Encyclopedia of Energy.pdf
  Encyclopedia of English Language.pdf
  Encyclopedia of Enlightment.pdf
  Encyclopedia of Entomology.pdf
  Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security. Vol.1.pdf
  Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security. Vol.2.pdf
  Encyclopedia of Espionage, Intelligence and Security. Vol.3.pdf
  Encyclopedia of Essay.pdf
  Encyclopedia of Europe since 1945.pdf
  Encyclopedia of European Social History From 1350 to 2000.pdf
  Encyclopedia of Evangelicalism.pdf
  Encyclopedia of Everyday Law - Answers to Your Most Frequently Asked Legal Questions.pdf
  Encyclopedia of Exploration.pdf
  Encyclopedia of Farm Animal Nutrition.pdf
  Encyclopedia of Fertilizer.pdf
  Encyclopedia of Finance.pdf
  Encyclopedia of Flight.pdf
  Encyclopedia of Flying Boats and Seaplanes Since 1910.pdf
  Encyclopedia of Folk Heroes.chm
  Encyclopedia of Folktales and Fairy Tales.pdf
  Encyclopedia of Food and Culture, Volume 1.pdf
  Encyclopedia of Food and Culture, Volume 2.pdf
  Encyclopedia of Food and Culture, Volume 3.pdf
  Encyclopedia of Food and Drink Industries.pdf
  Encyclopedia of Foods.pdf
  Encyclopedia of Forensic Sciences.pdf
  Encyclopedia of Forest Sciences.pdf
  Encyclopedia of Fortune Telling.pdf
  Encyclopedia of Frank Lloyd Wright - A Visual Encyclopedia.pdf
  Encyclopedia of French Revolutionary and Napoleonic Wars.pdf
  Encyclopedia of Fruits, Berries and Nuts.pdf
  Encyclopedia of Gambling in America.pdf
  Encyclopedia of Gambling.pdf
  Encyclopedia of Gangs.pdf
  Encyclopedia of Garden Annuals.pdf
  Encyclopedia of Gastroenterology.pdf
  Encyclopedia of Gender and Education.pdf
  Encyclopedia of Genetics (Vol.1 A-D).djvu
  Encyclopedia of Genetics (Vol.2 E-I).djvu
  Encyclopedia of Genetics (Vol.3 K-P).djvu
  Encyclopedia of Genetics (Vol.4 Q-Z).djvu
  Encyclopedia Of Genocide And Crimes Against Humanity - Vol 1 [A-H].pdf
  Encyclopedia Of Genocide And Crimes Against Humanity - Vol 2 [I-S].pdf
  Encyclopedia Of Genocide And Crimes Against Humanity - Vol 3 [T-Z].pdf
  Encyclopedia of Genocide.chm
  Encyclopedia of Geographic Information Science.pdf
  Encyclopedia of Geomorphology.pdf
  Encyclopedia of German Tanks of World War II.pdf
  Encyclopedia of Gerontology.pdf
  Encyclopedia of Gothic Literature.pdf
  Encyclopedia of Governance.pdf
  Encyclopedia of Governments of the World Vol.1.pdf
  Encyclopedia of Governments of the World Vol.2.pdf
  Encyclopedia of Governments of the World Vol.3.pdf
  Encyclopedia of Governments of the World Vol.4.pdf
  Encyclopedia of Great American Judges.pdf
  Encyclopedia of Great American Lawyers.pdf
  Encyclopedia of Great Sieges - from Ancient Times to the Present.chm
  Encyclopedia of Greco-Roman Mythology.pdf
  Encyclopedia of Ground Warfare.pdf
  Encyclopedia of Haunted Places.pdf
  Encyclopedia of Health and Medicine.pdf
  Encyclopedia of Healthcare Information Systems.pdf
  Encyclopedia of Heart Diseases.pdf
  Encyclopedia of Hinduism.pdf
  Encyclopedia of Historic U.S. Court Cases.pdf
  Encyclopedia of History of Technology.pdf
  Encyclopedia of HIV and AIDS.pdf
  Encyclopedia of Holidays, Festivals, and Celebrations of the World.pdf
  Encyclopedia of Holocaust.pdf
  Encyclopedia of Holy People of the World.pdf
  Encyclopedia of Homelessness.pdf
  Encyclopedia of Homeopathy.pdf
  Encyclopedia of Hormones.pdf
  Encyclopedia of Human Brain.pdf
  Encyclopedia of Human Computer Interaction.pdf
  Encyclopedia of Human Ecology.pdf
  Encyclopedia of Human Geography.pdf
  Encyclopedia of Human Nutrition.PDF
  Encyclopedia of Human Rights - Vol.1.pdf
  Encyclopedia of Human Rights - Vol.2.pdf
  Encyclopedia of Human Rights - Vol.3.pdf
  Encyclopedia of Hundred Years War.pdf
  Encyclopedia of Impromptu Magic.pdf
  Encyclopedia of India vol.1 - A-D.pdf
  Encyclopedia of India vol.2 - E-J.pdf
  Encyclopedia of India vol.3 - K-R.pdf
  Encyclopedia of India vol.4 - S-Z.pdf
  Encyclopedia of Infectious Diseases - Turkington.pdf
  Encyclopedia of Infectious Diseases - Wiley.pdf
  Encyclopedia of Information Communication Technology.pdf
  Encyclopedia of Insects.pdf
  Encyclopedia of International Political Economy Vol.1.djvu
  Encyclopedia of International Political Economy Vol.2.djvu
  Encyclopedia of International Political Economy Vol.3.djvu
  Encyclopedia of Interpersonal Violence.pdf
  Encyclopedia of Invasions and Conquests.pdf
  Encyclopedia of Ireland.pdf
  Encyclopedia of Irises.pdf
  Encyclopedia of Islam - Concise encyclopedia.pdf
  Encyclopedia of Islam and The Muslim World.pdf
  Encyclopedia of Japanese History.pdf
  Encyclopedia of Job-Winning Resumes.pdf
  Encyclopedia of Judaism.pdf
  Encyclopedia of Junk Food and Fast Food.pdf
  Encyclopedia of Kitchen History.pdf
  Encyclopedia of Knots.pdf
  Encyclopedia of Knowledge Management.pdf
  Encyclopedia of Language and Linguistics.pdf
  Encyclopedia of Language and National Identity in Africa.pdf
  Encyclopedia of Language and Religion.djvu
  Encyclopedia of Language.pdf
  Encyclopedia of Languages of the World.pdf
  Encyclopedia of Law Enforcement Vol 1 State and Local.pdf
  Encyclopedia of Law Enforcement Vol 2 Federal.pdf
  Encyclopedia of Law Enforcement Vol 3 International.pdf
  Encyclopedia of Leadership.pdf
  Encyclopedia of Legal Psychoactive Herbs.pdf
  Encyclopedia of Legends Who Changed Music Forever.pdf
  Encyclopedia of Library & Information Science.pdf
  Encyclopedia of Linguistics.pdf
  Encyclopedia of Literature.pdf
  Encyclopedia of Louisiana Purchase.pdf
  Encyclopedia of Love in World Religions.pdf
  Encyclopedia of Mafia.pdf
  Encyclopedia of Marine Science.pdf
  Encyclopedia of Martial Arts Of The World.pdf
  Encyclopedia of Materials Characterization.pdf
  Encyclopedia of Materials, Parts and Finishes.pdf
  Encyclopedia of Mathematics - from Wolfram Research.djvu
  Encyclopedia of Measurement and Statistics.pdf
  Encyclopedia of Medical Anthropology.pdf
  Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation [Vol 1].pdf
  Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation [Vol 2].pdf
  Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation [Vol 3].pdf
  Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation [Vol 4].pdf
  Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation [Vol 5].pdf
  Encyclopedia of Medical Devices and Instrumentation [Vol 6].pdf
  Encyclopedia of Medieval Archaeology.pdf
  Encyclopedia of Medieval France.pdf
  Encyclopedia of Medieval Ireland.pdf
  Encyclopedia of Medieval Literature.pdf
  Encyclopedia of Men's Health.pdf
  Encyclopedia of Mental Health.pdf
  Encyclopedia of Microbiology.pdf
  Encyclopedia of Microfluidics and Nanofluidics.pdf
  Encyclopedia of Milestones in Archaeology.pdf
  Encyclopedia of Military Communications - From Ancient Times to the 21st Century.pdf
  Encyclopedia of Military Models.pdf
  Encyclopedia of Millennialism and Millennial Movements.pdf
  Encyclopedia of Mind Control.pdf
  Encyclopedia of Mind Enhancing Foods, Drugs and Nutritional Substances.pdf
  Encyclopedia of Mobile Computing and Commerce.pdf
  Encyclopedia of Modern Middle East and North Africa.pdf
  Encyclopedia of Modern Optics.pdf
  Encyclopedia of Modern Political Biography.pdf
  Encyclopedia of Modern US Military Weapons.pdf
  Encyclopedia of Molecular Biology.pdf
  Encyclopedia of Molecular Mechanisms of Disease.pdf
  Encyclopedia of Money.chm
  Encyclopedia of Movie Special Effects.pdf
  Encyclopedia of Mozart.pdf
  Encyclopedia of Multicultural Psychology - Y. Jackson (Sage, 2006) WW.pdf
  Encyclopedia of Multimedia Technology & Networking.pdf
  Encyclopedia of Multimedia.pdf
  Encyclopedia of Mythology.pdf
  Encyclopedia of Nanoscience and Nanotechnology.pdf
  Encyclopedia of National Anthems.pdf
  Encyclopedia of Native American Healing.chm
  Encyclopedia of Native American Tribes.pdf
  Encyclopedia of Natural and Mathematical Sciences.pdf
  Encyclopedia of Natural Eye Care.pdf
  Encyclopedia of Natural Medicine.pdf
  Encyclopedia of Naval Warfare.chm
  Encyclopedia of Needlework.pdf
  Encyclopedia of Networking.pdf
  Encyclopedia of Neuroscience.pdf
  Encyclopedia of Nineteenth Century Thought.pdf
  Encyclopedia of Nucleic Acids.pdf
  Encyclopedia of Nursing and Allied Health.pdf
  Encyclopedia of Nursing Research, Second Edition.pdf
  Encyclopedia of Nutrition and Good Health.pdf
  Encyclopedia of Occultism and Parapsychology Vol 1.pdf
  Encyclopedia of Occultism and Parapsychology Vol 2.pdf
  Encyclopedia of Online Websites.pdf
  Encyclopedia of Optimization, Second Edition.pdf
  Encyclopedia of Organized Crime.pdf
  Encyclopedia of Pain.pdf
  Encyclopedia of Paleoclimatology and Ancient Environments.pdf
  Encyclopedia of Palestinians.pdf
  Encyclopedia of Parkinson's Disease.pdf
  Encyclopedia of Peoples of the Carribean.pdf
  Encyclopedia of Pest Management.pdf
  Encyclopedia of Pharmaceutical Manufacturing.pdf
  Encyclopedia of Pharmaceutical Substances.pdf
  Encyclopedia of Philosophy of Language.pdf
  Encyclopedia of Philosophy of Law.pdf
  Encyclopedia of Philosophy of Science.pdf
  Encyclopedia of Philosophy.pdf
  Encyclopedia of Photography.pdf
  Encyclopedia of Piano.pdf
  Encyclopedia of Pilgrimage.pdf
  Encyclopedia of Plastics Materials and Processes.pdf
  Encyclopedia of Police Forces and Correctional Systems.pdf
  Encyclopedia of Political Communication.pdf
  Encyclopedia of Political Corruption in America.pdf
  Encyclopedia of Political Thought.chm
  Encyclopedia of Politics - The Left and The Right
  Encyclopedia of Popular Psychology.pdf
  Encyclopedia of Population.pdf
  Encyclopedia of Postmodernism.pdf
  Encyclopedia of Prisoners of War and Internment.chm
  Encyclopedia of Prisons and Correctional Facilities.pdf
  Encyclopedia of Privacy.pdf
  Encyclopedia of Propaganda and Mass Persuasion.pdf
  Encyclopedia of Propeller Airliners.pdf
  Encyclopedia of Prophecy.chm
  Encyclopedia of Prostitution and Sex Work.pdf
  Encyclopedia of Protestantism.pdf
  Encyclopedia of Pseudoscience.pdf
  Encyclopedia of Psychedelics - Peter Stafford.pdf
  Encyclopedia of Psychedelics.pdf
  Encyclopedia of Psychology and Behavioral Science.pdf
  Encyclopedia of Psychology and Law.pdf
  Encyclopedia of Psychology.pdf
  Encyclopedia of Psychotherapy.pdf
  Encyclopedia of Public Choice.pdf
  Encyclopedia of Public Health.pdf
  Encyclopedia of Public Relations.pdf
  Encyclopedia of Quotations of World War II.pdf
  Encyclopedia of Quran.pdf
  Encyclopedia of Race and Racism-vol.01_-_a-f.pdf
  Encyclopedia of Race and Racism-vol.02_-_g-r.pdf
  Encyclopedia of Race and Racism-vol.03_-_s-z.pdf
  Encyclopedia of Radar Technology .pdf
  Encyclopedia of Rape.pdf
  Encyclopedia of Reconstruction Era.pdf
  Encyclopedia of Recreational Drugs.djvu
  Encyclopedia of Religion and American Law.pdf
  Encyclopedia of Religion, Communication, and Media.pdf
  Encyclopedia of Religious and Spiritual Development.pdf
  Encyclopedia of Religious Phenomena.pdf
  Encyclopedia of Religious Practices Vol1.pdf
  Encyclopedia of Religious Practices Vol2.pdf
  Encyclopedia of Religious Practices Vol3.pdf
  Encyclopedia of Religious Rites, Rituals and Festivals.pdf
  Encyclopedia of Renaissance Literature.pdf
  Encyclopedia of Renaissance.pdf
  Encyclopedia of RF and Microwave Engineering.pdf
  Encyclopedia of Rhetoric.pdf
  Encyclopedia of Robotics.pdf
  Encyclopedia of Roman Empire.pdf
  Encyclopedia of Rope Tricks for Magicians.pdf
  Encyclopedia of Rural America.chm
  Encyclopedia of Russian and Slavic Myth and Legend.pdf
  Encyclopedia of Russian History.pdf
  Encyclopedia of Satanism - Religion, Folklore and Popular Culture.pdf
  Encyclopedia of Schizophrenia and Other Psychotic Disorders.pdf
  Encyclopedia of School Psychology.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 1.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 10.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 11.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 12.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 13.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 14.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 15.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 16.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 17.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 18.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 19.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 2.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 3.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 4.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 5.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 6.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 7.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 8.pdf
  Encyclopedia of Science & Technology Volume 9.pdf
  Encyclopedia of Science and Religion in the Western Tradition.pdf
  Encyclopedia of Science and Religion.pdf
  Encyclopedia of Science Fact and Science Fiction.pdf
  Encyclopedia of Science Fiction.pdf
  Encyclopedia of Science in the Ancient World.pdf
  Encyclopedia of Science in the Contemporary World.pdf
  Encyclopedia of Science in the Enlightenment.pdf
  Encyclopedia of Science, Religion and Society.pdf
  Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics. Vol.1.pdf
  Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics. Vol.2.pdf
  Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics. Vol.3.pdf
  Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics. Vol.4.pdf
  Encyclopedia of Scientific Revolution From Copernicus to Newton.pdf
  Encyclopedia of Separation Science.pdf
  Encyclopedia of Sex and Gender - Men and Women in the World's Cultures.pdf
  Encyclopedia of Slang.pdf
  Encyclopedia of Slavery in the United States.pdf
  Encyclopedia of Small Business.pdf
  Encyclopedia of Smart Materials.pdf
  Encyclopedia of Social History.pdf
  Encyclopedia of Social Welfare History in North America.pdf
  Encyclopedia of Sociology Vol.1.pdf
  Encyclopedia of Sociology Vol.2.pdf
  Encyclopedia of Sociology Vol.3.pdf
  Encyclopedia of Sociology Vol.4.pdf
  Encyclopedia of Sociology Vol.5.pdf
  Encyclopedia of Soil Science.pdf
  Encyclopedia of Soils in the Environment, Volume 1.pdf
  Encyclopedia of Soils in the Environment, Volume 2.pdf
  Encyclopedia of Soils in the Environment, Volume 3.pdf
  Encyclopedia of Soils in the Environment, Volume 4.pdf
  Encyclopedia of Solar System.pdf
  Encyclopedia of Southeast Asia - From Angkor Wat to East Timor.pdf
  Encyclopedia of Southeast Asia.pdf
  Encyclopedia of Space And Astronomy.pdf
  Encyclopedia of Space Science and Technology.pdf
  Encyclopedia of Statistics.pdf
  Encyclopedia of Stem Cell Research.pdf
  Encyclopedia of Stitch.djvu
  Encyclopedia of Supreme Court.pdf
  Encyclopedia of Swearing.pdf
  Encyclopedia of Tables.pdf
  Encyclopedia of Taboos.chm
  Encyclopedia of Television.chm
  Encyclopedia of Terrorism.pdf
  Encyclopedia of Textile Finishing.pdf
  Encyclopedia of The Great Depression Vol 1 (A-K).pdf
  Encyclopedia of The Great Depression Vol 2 (L-Z).pdf
  Encyclopedia of Theology.pdf
  Encyclopedia of Title IX and Sports.pdf
  Encyclopedia of Tobacco - vol.1_-_Addiction_-_Music,_Popular.pdf
  Encyclopedia of Tobacco - vol.2_-_Native_Americans_-_Zimbabwe.pdf
  Encyclopedia of Toxicology - Vol 1.pdf
  Encyclopedia of Toxicology - Vol 2.pdf
  Encyclopedia of Toxicology - Vol 3.pdf
  Encyclopedia of Toxicology - Vol 4.pdf
  Encyclopedia of Trading Strategies.pdf
  Encyclopedia of Transcendentalism.pdf
  Encyclopedia of Trigonometry.pdf
  Encyclopedia of U-boats From 1904 To The Present.pdf
  Encyclopedia of U.S. and Colonial Proof Coins 1722-1977.pdf
  Encyclopedia of U.S. History.pdf
  Encyclopedia of Undead.pdf
  Encyclopedia of United States Congress.pdf
  Encyclopedia of United States Economic History.pdf
  Encyclopedia of Urban America - The.Cities and Suburbs.chm
  Encyclopedia of Vampire.pdf
  Encyclopedia of Vegetable Gardening.pdf
  Encyclopedia of Violence, Peace and Conflict.pdf
  Encyclopedia of Virology.pdf
  Encyclopedia of Volcanoes.pdf
  Encyclopedia of War and American Society.pdf
  Encyclopedia of War on Drugs.pdf
  Encyclopedia of Warrior Peoples and Fighting Groups.pdf
  Encyclopedia of Wars of the Roses.pdf
  Encyclopedia of Water Garden Plants .pdf
  Encyclopedia of Water Science Vol 1.pdf
  Encyclopedia of Water Science Vol 2.pdf
  Encyclopedia of Water Science Vol 3.pdf
  Encyclopedia of Water.pdf
  Encyclopedia of Weapons of Mass Destruction.pdf
  Encyclopedia of Weapons of World War II.pdf
  Encyclopedia of Weather and Climate.pdf
  Encyclopedia of Western Colonialism since 1450.pdf
  Encyclopedia of White-Collar and Corporate Crime.pdf
  Encyclopedia of Wine.pdf
  Encyclopedia of Women in Higher Education.pdf
  Encyclopedia of Women in Medicine.pdf
  Encyclopedia of Women in the Ancient World.pdf
  Encyclopedia of Women's Health.pdf
  Encyclopedia of Wood.pdf
  Encyclopedia of Work in America - History, Policy and Society.pdf
  Encyclopedia of World Beliefs, Practices and Culture.pdf
  Encyclopedia of World Biography.pdf
  Encyclopedia of World Climatology.pdf
  Encyclopedia of World Cultures volume 1 - North America (1994).pdf
  Encyclopedia of World Cultures volume 10 - Indexes (1996).pdf
  Encyclopedia of World Cultures volume 2 - Oceania (1991).pdf
  Encyclopedia of World Cultures volume 3 - South Asia (1992).pdf
  Encyclopedia of World Cultures volume 4 - Europe (1992).pdf
  Encyclopedia of World Cultures volume 5 - East and Southeast Asia (1993).pdf
  Encyclopedia of World Cultures volume 6 - Russia and Eurasia-China (1994).pdf
  Encyclopedia of World Cultures volume 7 - South America (1994).pdf
  Encyclopedia of World Cultures volume 8 - Middle America and the Caribbean (1994).pdf
  Encyclopedia of World Cultures volume 9 - Africa and the Middle East (1995).pdf
  Encyclopedia of World Fascism.pdf
  Encyclopedia of World Geography.pdf
  Encyclopedia of World History.chm
  Encyclopedia of World Literature.pdf
  Encyclopedia of World Poverty.pdf
  Encyclopedia of World Religions - Britannica.pdf
  Encyclopedia of World Religions - Facts on File.pdf
  Encyclopedia of World Sport.pdf
  Encyclopedia of World War II - Student Edition.pdf
  Encyclopedia of World War II in the Pacific.pdf
  Encyclopedia of World Writers, Beginnings To 20th Century.pdf
  Encyclopedia of World's Endangered Languages.pdf
  Encyclopedia_of_Biological_Chemistry_-_Vol_1.pdf
  Encyclopedia_of_Biological_Chemistry_-_Vol_2.pdf
  Encyclopedia_of_Biological_Chemistry_-_Vol_3.pdf
  Encyclopedia_of_Biological_Chemistry_-_Vol_4.pdf
  Encyclopedia_of_the_New_American_Nation_Vol_1.pdf
  Encyclopedia_of_the_New_American_Nation_Vol_2.pdf
  Encyclopedia_of_the_New_American_Nation_Vol_3.pdf
  Gale Encyclopedia of Medicine Vol. 1 (A-B).pdf
  Gale Encyclopedia of Medicine Vol. 2 (C-F).pdf
  Gale Encyclopedia of Medicine Vol. 3 (G-M).pdf
  Gale Encyclopedia of Medicine Vol. 4 (N-S).pdf
  Gale Encyclopedia of Medicine Vol. 5 (T-Z).pdf
  Gale Group Africa An Encyclopedia for Students Edition Vol 1 (Abidjan-Economic).pdf
  Gale Group Africa An Encyclopedia for Students Edition Vol 2 (EcoSystem-Laws).pdf
  Gale Group Africa An Encyclopedia for Students Edition Vol 3 (Leakey-Rwanda).pdf
  Gale Group Africa An Encyclopedia for Students Edition Vol 4 (Sadat-Zulu).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 1 (A-Azt).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 10 (Mos-Pat).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 11 (Pau-Red).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 12 (Ref-Sep).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 13 (Seq-The).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 14 (Thi-Zwi).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 15 (Index).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 2 (Baa-Cam).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 3 (Can-Col).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 4 (Com-Dyn).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 5 (Ead-Fre).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 6 (Fri-Hoh).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 7 (Hol-Jub).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 8 (Jud-Lyo).pdf
  Gale Group The New Catholic Encyclopedia 2nd Vol 9 (Mab-Mor).pdf
  Gale Group WorldMark Encyclopedia of National Economies Vol 1.pdf
  Gale Group WorldMark Encyclopedia of National Economies Vol 2.pdf
  Gale Group WorldMark Encyclopedia of National Economies Vol 3.pdf
  Gale Group WorldMark Encyclopedia of National Economies Vol 4.pdf
  Gale Group WorldMark Encyclopedia of the Nations 12th Vol 1 United Nations.pdf
  Gale Group WorldMark Encyclopedia of the Nations 12th Vol 2 Africa.pdf
  Gale Group WorldMark Encyclopedia of the Nations 12th Vol 3 Americas.pdf
  Gale Group WorldMark Encyclopedia of the Nations 12th Vol 4 Asia & Oceania.pdf
  Gale Group WorldMark Encyclopedia of the Nations 12th Vol 5 Europe.pdf
  Graf - Encyclopedia of Electronic Circuits - Vol 1.pdf
  Graf - Encyclopedia of Electronic Circuits - Vol 2.pdf
  Graf - Encyclopedia of Electronic Circuits - Vol 3.pdf
  Graf - Encyclopedia of Electronic Circuits - Vol 4.pdf
  Graf - Encyclopedia of Electronic Circuits - Vol 5.pdf
  Graf - Encyclopedia of Electronic Circuits - Vol 6.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 1 - Lower Metazoans & Lesser Deuterostomes.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 1-3 - Primitives (Pics Only).pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 10 - Birds III.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 11 - Birds IV.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 12 - Mammals I.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 12-16 - Mammals (Pics Only).pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 13 - Mammals II.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 14 - Mammals III.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 15 - Mammals IV.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 16 - Mammals V.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 17 - Cumulative Index.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 2 - Protostomes.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 3 - Insects.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 4 - Fishes I.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 4-5 - Fishes (Pics Only).pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 5 - Fishes II.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 6 - Amphibians.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 6-7 - Amphibians & Reptiles.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 7 - Reptiles.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 8 - Birds I.pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 8-11 - Birds (Pics Only).pdf
  Grzimek's Encyclopedia 2nd Ed. - Vol. 9 - Birds II.pdf
  Longman's - Birds.pdf
  Longman's - Classification.pdf
  Longman's - Complete.pdf
  Longman's - Fishes.pdf
  Longman's - Mammals.pdf
  Longman's - Reptiles.pdf
  Mackey - Encyclopedia of Freemasonry Vol. 1 (1914).pdf
  Mackey - Encyclopedia of Freemasonry Vol. 2 (1916).pdf
  Magill's Encyclopedia of Science - Plant Life [Vol 1].pdf
  Magill's Encyclopedia of Science - Plant Life [Vol 2].pdf
  Magill's Encyclopedia of Science - Plant Life [Vol 3].pdf
  Magill's Encyclopedia of Science - Plant Life [Vol 4].pdf
  print.txt
  The Gale Encyclopedia Of Alternative Medicine. Vol. 1 - (A-C) 2nd ed.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Alternative Medicine. Vol. 2 - (D-K) 2nd ed.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Alternative Medicine. Vol. 3 - (L-R) 2nd ed.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Alternative Medicine. Vol. 4 - (S-Z) 2nd ed.pdf
  The Gale Encyclopedia of Biology Vol. 1 A-D.pdf
  The Gale Encyclopedia of Biology Vol. 2 E-H.pdf
  The Gale Encyclopedia of Biology Vol. 3 I-Po.pdf
  The Gale Encyclopedia of Biology Vol. 4 Pr-Z.pdf
  The Gale Encyclopedia of Children's Health Vol 1 (A-C).pdf
  The Gale Encyclopedia of Children's Health Vol 2 (D-K).pdf
  The Gale Encyclopedia of Children's Health Vol 3 (L-R).pdf
  The Gale Encyclopedia of Children's Health Vol 4 (S-Z).pdf
  The Gale Encyclopedia Of Endangered Species 2nd Ed. Vol. 1.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Endangered Species 2nd Ed. Vol. 2.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Endangered Species 2nd Ed. Vol. 3.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Fashion Costume & Culture Volume 1 (2004).pdf
  The Gale Encyclopedia Of Fashion Costume & Culture Volume 2 (2004).pdf
  The Gale Encyclopedia Of Fashion Costume & Culture Volume 3 (2004).pdf
  The Gale Encyclopedia Of Fashion Costume & Culture Volume 4 (2004).pdf
  The Gale Encyclopedia Of Fashion Costume & Culture Volume 5 (2004).pdf
  The Gale Encyclopedia Of Genetic Disorders. Vol. 1 - ( A-L ).pdf
  The Gale Encyclopedia Of Genetic Disorders. Vol. 2 - ( M-Z ).pdf
  The Gale Encyclopedia Of Mathematics (Vol.1 Ab-Cy).djvu
  The Gale Encyclopedia Of Mathematics (Vol.2 Da-Lo).djvu
  The Gale Encyclopedia Of Mathematics (Vol.3 Ma-Ro).djvu
  The Gale Encyclopedia Of Mathematics (Vol.4 Sc-Ze).djvu
  The Gale Encyclopedia Of Mental Disorders Vol 1.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Mental Disorders Vol 2.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Neurological Disorders. Vol. 1 - (A-L).pdf
  The Gale Encyclopedia Of Neurological Disorders. Vol. 2 - (M-Z).pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 1.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 10.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 11.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 12.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 13.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 14.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 2.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 3.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 4.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 5.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 6.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 7.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 8.pdf
  The Gale Encyclopedia of Religion 2nd Ed Vol. 9.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Science, 3rd Ed. - Vol. 1.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Science, 3rd Ed. - Vol. 2.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Science, 3rd Ed. - Vol. 3.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Science, 3rd Ed. - Vol. 4.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Science, 3rd Ed. - Vol. 5.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Science, 3rd Ed. - Vol. 6.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Surgery Vol. 1.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Surgery Vol. 2.pdf
  The Gale Encyclopedia Of Surgery Vol. 3.pdf
  The Gale Encyclopedia Of The Unusual & Unexplained Vol. 1.pdf
  The Gale Encyclopedia Of The Unusual & Unexplained Vol. 2.pdf
  The Gale Encyclopedia Of The Unusual & Unexplained Vol. 3.pdf
  The Internet Encyclopedia, Volume 1.pdf
  The Internet Encyclopedia, Volume 2.pdf
  The Internet Encyclopedia, Volume 3.pdf
  Vol.1 Abacus China.pdf
  Vol.2 China-India Relations Hyogo.pdf
  Vol.2 Criticism Ideology.pdf
  Vol.3 Iaido Malay-Indonesian Language.pdf
  Vol.3 Independent Film Road Movies.pdf
  Vol.4 Malaysia Portuguese in SE Asia.pdf
  Vol.4 Romantic Comedy Yugoslavia.pdf
  Vol.5 Possession Turkey.pdf
  Vol.6 Turkic Languages Zuo Zongtang.pdf
  Wiley Encyclopedia of Telecommunications Vol I.pdf
  Wiley Encyclopedia of Telecommunications Vol II.pdf
  Wiley Encyclopedia of Telecommunications Vol III.pdf
  Wiley Encyclopedia of Telecommunications Vol IV.pdf
  Wiley Encyclopedia of Telecommunications Vol V.pdf
  
  
   
  Chỉnh sửa cuối: 1/12/22
  mist, qtrungk, okcacaok and 14 others like this.
 2. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia Britannica Almanac 2009.pdf

  [​IMG]

  Published in association with Time magazine, the Encyclopaedia Britannica Almanac 2009 includes more coverage of key subjects such as the arts, business, people, science, and the world than any other leading almanac. Explore the Year in Review were one can read about the buildup to the U.S. presidential election, the controversial expansion of the biofuel’s industry and its rippling effects on land use and world commodity prices, the subprime mortgage crisis and housing market collapse, and more.

  PDF | 26 MB
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 3. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia Britannica Concise

  [​IMG]

  The one-volume Britannica Concise Encyclopedia provides quick answers to everyday questions about history, art, science, and other fields of human knowledge. A comprehensive collection of knowledge in a manageable-sized volume, the Britannica Concise Encyclopedia contains 28,000 articles condensed from the flagship 32-volumeEncyclopaedia Britannica.

  Containing more articles than similarly priced one-volume encyclopedias, the Britannica Concise Encyclopedia is authoritative, accessible, and affordable.

  What you can expect to find:

  28,000 entries, condensed from the Encyclopaedia Britannica.

  Articles on art, business, history, pop culture, science, and more!

  600 new & revised entries including current references to topics like world terrorism, media news, women's rights, and J.K. Rowling.

  More than 2,000 photos, maps, tables, and illustrations.

  Extended world coverage, from flags of every nation to World Heritage sites.

  Easy-to-use A-Z format.

  More than 10,000 pronunciations to help with unfamiliar words.

  PDF | 203 MB
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 4. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of 19th Century Photography

  [​IMG]

  The Encyclopedia of Nineteenth-Century Photography is the first comprehensive encyclopedia of world photography up to the beginning of the twentieth century. It sets out to be the standard, definitive reference work on the subject for years to come.

  Its coverage is global – an important ‘first’ in that authorities from all over the world have contributed their expertise and scholarship towards making this a truly comprehensive publication. The Encyclopedia presents new and ground-breaking research alongside accounts of the major established figures in the nineteenth century arena.

  Coverage includes all the key people, processes, equipment, movements, styles, debates and groupings which helped photography develop from being ‘a solution in search of a problem’ when first invented, to the essential communication tool, creative medium, and recorder of everyday life which it had become by the dawn of the twentieth century.

  The sheer breadth of coverage in the 1200 essays makes the Encyclopedia of Nineteenth-Century Photographyan essential reference source for academics, students, researchers and libraries worldwide.

  PDF | 20 MB
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (google drive)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (link dự phòng)
   
 5. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of 20th Century Architecture

  [​IMG]

  For more information including the introduction, a full list of entries and contributors, a generous selection of sample pages and more, visit the Encyclopedia of 20th Century Architecture website.

  Focusing on architecture from all regions of the world, this three-volume set profiles the twentieth century's vast chronicle of architectural achievements, both within and well beyond the theoretical confines of modernism. Unlike existing works, this encyclopedia examines the complexities of rapidly changing global conditions that have dispersed modern architectural types, movements, styles, and building practices across traditional geographic and cultural boundaries.

  9 MB | PDF | Download bằng 1 trong 3 link dưới
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Google Drive)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Link Dự phòng - Google Drive)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Link Dự phòng)
   
 6. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of 20th Century Photography

  [​IMG]

  The Encyclopedia of Twentieth-Century Photography explores the vast international scope of twentieth-century photography and explains that history with a wide-ranging, interdisciplinary manner. This unique approach covers the aesthetic history of photography as an evolving art and documentary form, while also recognizing it as a developing technology and cultural force.

  This Encyclopedia presents the important developments, movements, photographers, photographic institutions, and theoretical aspects of the field along with information about equipment, techniques, and practical applications of photography. To bring this history alive for the reader, the set is illustrated in black and white throughout, and each volume contains a color plate section. A useful glossary of terms is also included.

  PDF | 30 MB

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Google Drive)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Link dự phòng)
   
 7. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of 20th-Century Technology

  [​IMG]

  Comprising 395 essays arranged alphabetically, mostly on individual objects, artifacts, techniques, and products, this is an up-to-date work of reference for all those involved in teaching or researching the history of twentieth-century technology.

  PDF | 14 MB

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Google Drive)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Link dự phòng)
   
 8. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of Acting

  [​IMG]

  A groundbreaking, cross-cultural reference work exploring the diversity of expression found in rituals, festivals, and performances, uncovering acting techniques and practices from around the world.

  • A–Z entries span every region of the world and cover diverse topics from Ireland's Abbey Theatre to China'sZhang Mu (rod-puppet theater)

  • Beautiful illustrations include masks used in classical Greek dramas, an advertisement for a performance of Punch and Judy, the humorous puppet characters, and photographs of actors, performances, and ceremonies from Monty Python to young Balinese dancers performing the Legong dance

  PDF | 4 MB
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 9. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of Addictive Drugs

  [​IMG]

  This comprehensive reference guide describes more than 130 alphabetically arranged drugs of abuse, including both pharmaceutical and natural products. The book begins with a discussion of federal drug scheduling and drug categories. Individual entries for particular substances of abuse follow. Drug descriptions include: correct pronunciation, nicknames or street names, legal status, historical and present uses and misuses, abuse factors, interactions with other drugs, and findings of cancer risks and birth defects.

  Scientific information is presented in a clear, simple manner designed for students and general readers alike. In addition to the A-Z descriptions, Miller provides an explanation of general drug types, such as stimulants and hallucinogens, as well as the aspects of drug abuse, including tolerance and withdrawal. A list of print and electronic sources is also included for readers seeking further information.

  PDF | 5 MB
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Google Drive)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Link dự phòng)
   
 10. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of Adoption

  [​IMG]

  Includes information on the Adoption and Safe Families Act, a federal law created to encourage the adoption of foster children. This encyclopedia also includes information on other adoption issues such as laws concerning adoptions by gays and lesbians, tax issues, school and adopted children, birth father rights, trans racial adoptions, and more.

  PDF | 5 MB
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Google Drive)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Link dự phòng)
   
 11. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of African Folklore

  [​IMG]

  More than 300 entries in African Folklore recognize "significant historical and cultural experiences" shared among the wide variety of African cultures, including the diaspora. This encyclopedia offers substantive (averaging about three pages) signed articles, each with references. Sample topics include Dreams, Films on African folklore, Metallurgy and folklore, and articles on oral communication types like jokes, riddles, tongue twisters, call-and-response, songs, theater, and more. There are also brief surveys of African countries. Entries reflect the editors' broad concept of folklore as artistic communication inclusive of a variety of expressive behaviors and communicating media and of folklore's existing "primarily to provide group identity and homogeneity." An extensive index and cross-references are helpful navigation aids in addition to the list of entries that begins the encyclopedia. Appendixes--"African Studies Centers and Libraries in the USA and Africa," a bibliography of the Field and Broadcast Sound Recording Collections at the Indiana University Archives of Traditional Music, a filmography, and a partial listing of dissertations and theses on African folklore at four U.S. universities--also add value. The list of contributors includes academic or other institutional affiliation for most of the 161 authors, who come from a variety of subject areas and countries.

  PDF | 8 MB
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Google Drive)
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link (Link dự phòng)
   
 12. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of African History

  [​IMG]

  Covering the entire continent from Morocco, Libya, and Egypt in the north to the Cape of Good Hope in the south, and the surrounding islands from Cape Verde in the west to Madagascar, Mauritius, and Seychelles in the east, the Encyclopedia of African History is a new A-Z reference resource on the history of the entire African continent. With entries ranging from the earliest evolution of human beings in Africa to the beginning of the twenty-first century, this comprehensive three volume Encyclopedia is the first reference of this scale and scope. Also includes 99 maps.

  PDF | 16 MB
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 13. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of African Religion

  [​IMG]

  "This volume is significantly more comprehensive than the relevant sections of S. Glazier’s Encyclopedia of African and African-American Religions (Routledge, 2001). Articles range from broad essays such as “Creation,” “Rites of Passage,” and “Circumcision” to shorter entries on topics such as the Pocomania religion, sangoma (a type of Zulu healer), and the Yoruba deity Ifa. There are numerous articles on the religious traditions of specific groups, as well as articles on important individuals. The religious traditions of the African diaspora, such as Santeria and Vodou, are also covered. The information is generally accurate and clear. A short bibliography follows each of the signed articles, as do cross-references, though sometimes these are inadequate. A reader’s guide lists the articles by type, and the helpful appendix lists the names of God used among different groups. Full access will be impeded by the author’s occasional use of the African form of Egyptian gods’ names, rather than the more familiar Greek forms. For example, there is no reference to Osiris, who appears here under the name Ausar, and although there is an article titled “Thoth,” his name in other articles becomes Tehuti, with no explanation. The black-and-white illustrations are sporadic, but adequate. Overall, because of its singular focus, reliability, and scope, this encyclopedia will prove invaluable where there is considerable interest in Africa or in different religious traditions."
  Sue Giffard, Ethical Culture Fieldston School, New York City (Sue Giffard Library Journal 2009-08-01)

  PDF | 15 MB
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 14. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of Age of Imperialism 1800-1914

  [​IMG]


  In 1800, Europeans governed about one-third of the world's land surface; by the start of World War I in 1914, Europeans had imposed some form of political or economic ascendancy on over 80 percent of the globe. The basic structure of global and European politics in the twentieth century was fashioned in the previous century out of the clash of competing imperial interests and the effects, both beneficial and harmful, of the imperial powers on the societies they dominated. This encyclopedia offers current, detailed information on the major world powers and their global empires, as well as on the people, events, ideas, and movements, both European and non-European, that shaped the Age of Imperialism.

  Features
  • Besides over 800 clearly written and highly informative entries, the encyclopedia includes primary documents, a chronology, and extensive introductory essay, a bibliography, a guide to related topics, and a series of useful maps.
  PDF | 8 MB

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 15. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of Age of Political Revolutions and New Ideologies

  [​IMG]

  By giving rise to new ideologies that in time transformed the political structure of much of the world, the American and French Revolutions stand as two of the most important political events in global history. The American establishment of a Republican government, and the gradual expansion of democracy that ensued, altered traditional political and social thought, thus shaping the later French Revolution and creating the core ethic of later American political values. The Enlightenment ideals of the French Revolution, as later spread by the armies of Napoleon, dissolved most traditional European notions of political authority. This encyclopedia offers current, detailed information on the people, events, movements, and ideas that defined the revolutions in France and America, as well as in other parts of the world during the late eighteenth-century Age of Revolutions.  Besides numerous entries on various countries of Europe whose histories were affected by the French Revolution, such as Austria, Belgium, Germany, Poland, and Russia, the many entries covering the people, events, groups, and ideologies of Revolutionary and Napoleonic France include the following: Civil Constitution of the Clergy, Georges Jacques Danton, The Directory, Guillotine, Josephine, Empress of France, Law of Suspects, The Mountain, Prairial Insurrection, Tennis Court Oath, White Terror. Besides various entries covering American colonies/states, such as Maryland, New Jersey, North Carolina, and Virginia, the numerous entries covering the figures, events, and ideologies of the American Revolution and Early Federal Period of the United States include the following: Abigail Adams, Boston Massacre, Constitutional Convention, William Franklin, Lexington and Concord, Actions at Loyalists, Massachusetts Government Act, Edmund Randolph, Signers of the Declaration of Independence. Finally, the encyclopedia offers various entries covering important revolutionary figures and movements that were active in other parts of the world during the period 1760-1815, including the following: Simon Bolivar, Dutch Revolutions, Haitian Revolution, Hispaniola, Latin American Revolutions, Mexican Revolution, Pugachev Rebellion, Toussaint l'Ouverture. Besides over 450 clearly written and highly informative entries, the encyclopedia also includes primary documents, a chronology, an extensive introductory essay, a bibliography, a guide to related topics, and a series of useful maps.

  PDF | 10 MB
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  chichi.myluckycharm thích bài này.
 16. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of Age of Wars of Religions 1000-1650

  [​IMG]

  The Age of Wars of Religion saw navies, armies, armed merchant companies, and mercenaries battle one another and local potentates in many lands and along numerous shores. Wars of religion were fought in and between all the major religions and civilizations, from Europe to China, in Africa, and in the isolated Americas, mixing motives of knightly idealism, mercenary greed, and competing claims of divine sanction. This unparalleled work traces the extraordinary upheavals of the period in military technology, competing theologies, and civilizational change that were brought about by, or impinged upon, military conflict. It offers nearly 2,000 discrete but cross-referenced entries on cultural, military, religious and political history, as well as geography, biography, and military literature.

  Close to 2,000 entries offer detailed information on the major events, places, battles, figures, technologies, and ideas one must know to begin to make sense of the past six centuries of global conflicts. Though especially ferocious and intense, the Wars of Reformation and Counter-Reformation fought by Europeans from the 15th through 17th centuries were hardly unique in world or military history. The Byzantine Empire, bastion of Christian Orthodoxy, staggered to the tortuous end of its long conflict with the Ottoman Empire, the Great Power of the Sunni Muslim world. The Ottomans, in turn, were still engaged in an equally ancient intra-Muslim war, between Sunnis and Shi'ites. In India, the Hindu Rajputs and Marathas, and also the Sikhs, organized armies around religious communities to throw off the Muslim Yoke (Mughul Empire), and also fought against Christian invaders from Europe. As for the isolated Americas, ideas of divine kingship sustained by powerful priesthoods and religious warfare also prevailed, as exemplified by the Inca and Aztec empires.

  Highlights
  • 1,900 entries
  • 25 maps
  • Copious coverage of East Asia, Southern Asia, Mesoamerica, Latin America, North America, Africa, and Europe
  PDF | 9 MB

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 17. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Encyclopedia of Aging and Public Health

  [​IMG]

  People are living longer, and the elder population is growing larger. To meet the ongoing need for quality information on elder health, this book combines multiple perspectives to offer readers a more accurate and complete picture of the aging process. The book takes a biopsychosocial approach to the complexities of its subject, and all chapters and entries include references and resource lists. The book includes entries on not-quite-elders’ concerns (e.g., midlife crisis, menopause). The Encyclopedia has been developed for maximum utility to clinicians, social workers, researchers, and public health professionals working with older adults.

  PDF | 9 MB
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 18. duoc94

  duoc94 Mầm non

  hic hic nhưng bác ơi down từng quyển như này lâu lắm bác ạ. Hay bác cố up đi bác. Vì cộng đồng vì anh em với. Chúng em biết ơn bác rất nhiều ạ :(((
   
  Đoàn Trọng thích bài này.
 19. Caruri Tlkd

  Caruri Tlkd Sinh viên năm III

  Bạn có đọc hết được không mà yêu cầu vậy? Quyển nào cần đọc thì down thôi chứ.

  Còn nếu down hết về để re up kiếm xu là không tốt đâu nhé.
   
 20. Đoàn Trọng

  Đoàn Trọng Lớp 11

  Hi bạn,

  Bạn cần quyển nào gấp, mình có thể post trước. Mấy ngày Tết sắp tới được nghỉ, mình sẽ tranh thủ post.
   

Chia sẻ trang này