Ứng dụng Giáo Dục Học - Thích Nguyên Hồng <1000QSV1TVB #0498>

Thảo luận trong 'Tủ sách Tâm lý - Giáo dục' bắt đầu bởi Thu VO, 19/11/18.

Moderators: dragonking91, mopie
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0498.Giáo Dục Học.PNG
  Tên sách : GIÁO DỤC HỌC
  Tác giả : THÍCH NGUYÊN HỒNG
  Nhà xuất bản : VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH
  ------------------------
  Nguồn sách : scmn-vietnam.blogspot.com
  Đánh máy : green@
  Kiểm tra chính tả : Trần Ngô Thế Nhân, Dương Văn Nghĩa
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 11/11/2018

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn tác giả THÍCH NGUYÊN HỒNG và VIỆN ĐẠI HỌC VẠN HẠNH
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  I. VẤN ĐỀ TỔNG QUÁT
  1. THỬ TÌM MỘT Ý NGHĨA CHO GIÁO DỤC
  2. DANH TỪ GIÁO DỤC TRONG QUAN NIỆM SƠ KHỞI CỦA ĐÔNG PHƯƠNG VÀ TÂY PHƯƠNG
  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HOẶC THẢO LUẬN

  II. SƠ LƯỢC VỀ NỀN GIÁO DỤC THỜI CỔ
  1. GIÁO DỤC KHỔNG GIÁO
  2. GIÁO DỤC PHẬT GIÁO
  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

  III. SỰ DI CHUYỂN TỪ GIÁO DỤC ĐÔNG PHƯƠNG SANG TÂY PHƯƠNG

  IV. CÁC QUỐC GIA ĐIỂN HÌNH CHO NỀN VĂN MINH TÂY PHƯƠNG
  1. NỀN GIÁO DỤC HI-LẠP

  a) Giáo dục dưới ảnh hưởng của Homer (Homeric education)
  b) Giáo dục Sparta (Spartan education)
  c) Giáo dục Athens (Athenian education)
  2. NỀN GIÁO DỤC LA-MÃ
  3. NHỮNG ĐÓNG GÓP CỦA THIÊN CHÚA GIÁO
  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HOẶC THẢO LUẬN

  V. TIẾN TRÌNH LIÊN TỤC CỦA TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC TÂY PHƯƠNG
  1. TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỔ ĐIỂN
  2. TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC TIẾN BỘ
  3. TƯ TƯỞNG GIÁO DỤC CỘNG ĐỒNG
  4. TÓM TẮT SỰ DIỄN TIẾN CỦA NỀN GIÁO DỤC CẬN ĐẠI VÀ HIỆN ĐẠI
  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HOẶC THẢO LUẬN

  VI. VẤN ĐỀ GIÁO DỤC CỦA CÁC QUỐC GIA HẬU TIẾN
  1. ĐỊNH DANH
  2. THỰC TRẠNG CÁC VÙNG ĐÓI TRÊN THẾ GIỚI
  3. SAU HAI TRẬN THẾ CHIẾN VÀ CÁC PHONG TRÀO DÀNH ĐỘC LẬP

  a) Nhận diện vấn đề
  b) Đối sách
  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HOẶC THẢO LUẬN

  VII. MỤC ĐÍCH CỦA GIÁO DỤC VÀ SỰ HÌNH THÀNH MẪU NGƯỜI LÝ TƯỞNG
  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HOẶC THẢO LUẬN

  VIII. THỬ TÌM HÌNH ẢNH MẪU NGƯỜI CHO VIỆT-NAM VÀ ĐỀ NGHỊ PHƯƠNG THỨC HÌNH THÀNH
  1. MẪU ĐỀ NGHỊ

  a) Tình cảm quốc gia và tinh thần dân tộc
  b) Óc thực tế và kiến thức chuyên môn
  c) Tinh thần hợp tác và trách nhiệm
  2. PHƯƠNG THỨC HÌNH THÀNH
  a) Giáo dục thiếu nhi
  b) Giáo dục tráng niên và xã hội
  c) Phong phú hóa chương trình học đường
  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HOẶC THẢO LUẬN

  PHỤ LỤC 1
  CHƯƠNG II
  CHƯƠNG IV
  CHƯƠNG VI

  PHỤ LỤC 2

  CHƯƠNG MỘT : ĐẠI CƯƠNG

  I. NGUYÊN TẮC CĂN BẢN
  II. TÔN CHỈ GIÁO DỤC
  III. ĐỊNH HƯỚNG GIÁO DỤC

  IX. GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÀ SỰ LÀNH MẠNH
  1. TÍNH CHẤT QUAN TRỌNG CỦA LĨNH VỰC GIÁO DỤC SỨC KHỎE VÀ LÀNH MẠNH

  a) Thứ nhất
  b) Thứ hai
  c) Thứ ba
  2. KHÁI NIỆM VỀ SỨC KHỎE VÀ SỰ LÀNH MẠNH
  3. PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP THÂN THỂ

  a) Sự bảo vệ vệ sinh
  b) Sự săn sóc sức khỏe và đề phòng tật hoạn
  c) Vấn đề ăn trưa tại trường
  d) Tính (sinh lý)
  e) Thể dục
  4. PHƯƠNG PHÁP LUYỆN TẬP TINH THẦN
  a) Vệ sinh thần kinh hệ
  b) Sự thỏa mãn ước muốn
  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HOẶC THẢO LUẬN

  X. GIÁO DỤC TÌNH CẢM
  1. TÌNH CẢM LÀ GÌ ?
  2. PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC TÌNH CẢM

  a) Sự hoạt động tự kỷ
  b) Sự giao tiếp ngoại giới
  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU HOẶC THẢO LUẬN

  SÁCH THAM KHẢO
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  EBOOK
   

  Các file đính kèm:

 3. mekitaro

  mekitaro Mầm non

  thanks!
   
  trieuduong69 and Thu VO like this.
Moderators: dragonking91, mopie
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này