Hồi ký Tự truyện Hải ngoại kỷ sự - sử liệu nước Đại Việt thế kỷ XVII - Thích Đại Sán <1000QSV1TVB #0171>

Thảo luận trong 'Tủ sách Hồi ký - Tiểu sử' bắt đầu bởi Thu VO, 9/9/18.

Moderators: SLASH.ROCK4U
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0171.Hải ngoại kỷ sự - sử liệu nước Đại Việt thế kỷ XVII.PNG
  Tên sách : HẢI-NGOẠI KỶ-SỰ
  SỬ-LIỆU NƯỚC ĐẠI-VIỆT THẾ-KỶ XVII
  Tác giả : THÍCH-ĐẠI-SÁN
  Nhà xuất bản : VIỆN ĐẠI-HỌC HUẾ
  ỦY-BAN PHIÊN-DỊCH SỬ-LIỆU VIỆT-NAM
  Năm xuất bản : 1963
  ------------------------
  Nguồn sách : ndclnh-mytho-usa.org

  Đánh máy : mopie, Akira Thanh, Dung Đôraemi,
  white-eyes, puzdao, thoibayhet, Rùa Biển,
  pham_my, chip_mars, thao nguyen, pinkie_min,
  camchuongtim, Vỹ Trạng, nhungphan1204

  Kiểm tra chính tả : Dương Văn Nghĩa, Nguyên Anh,
  Trần Trung Hiếu, Võ Thành Phú, Trần Khang,
  Lê Thị Phương Hiền, Nguyễn Thanh Hải,
  Nguyễn Thị Linh Chi

  Biên tập chữ Hán – Nôm : Lý Hồng Yến
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 07/09/2018

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn soạn giả THÍCH-ĐẠI-SÁN và ỦY-BAN PHIÊN-DỊCH
  SỬ-LIỆU VIỆT-NAM VIỆN ĐẠI-HỌC HUẾ đã chia sẻ
  với bạn đọc những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  LỜI GIỚI THIỆU

  BÀI TỰA CỦA ĐẠI-VIỆT QUỐC-VƯƠNG NGUYỄN-PHÚC-CHÂU : BỔN-SƯ HẢI-NGOẠI KỶ-SỰ TỰ
  BÀI TỰA CỦA NGÔ-GIANG TỪ-HOÀN
  BÀI TỰA CỦA TẤN-LĂNG MAO-ĐOAN-SĨ
  BÀI TỰA CỦA DŨNG-GIANG CỪU-TRIỆU-NGAO

  HẢI-NGOẠI KỶ-SỰ (QUYỂN 1)
  HẢI-NGOẠI KỶ-SỰ (QUYỀN II)
  HẢI-NGOẠI KỶ SỰ (QUYỂN III)
  HẢI-NGOẠI KỶ-SỰ (QUYỀN IV)
  HẢI-NGOẠI KỶ-SỰ (QUYỂN V)
  HẢI-NGOẠI KỶ-SỰ (QUYỂN VI)

  BÀI KHẢO-CỨU : HẢI-NGOẠI KỶ-SỰ

  I. NGÀY THÁNG XUẤT BẢN SÁCH HẢI-NGOẠI KỶ-SỰ VÀ NỘI-DUNG CỦA SÁCH
  II. TIỂU SỬ CỦA THÍCH-ĐẠI-SÁN
  III. CUỘC DU HÀNH QUẢNG-NAM CỦA THÍCH-ĐẠI-SÁN

  PHỤ-KHẢO VỀ CHÚA NGUYỄN-PHÚC-CHÂU VÀ THÍCH-ĐẠI-SÁN TRONG BỘ HẢI-NGOẠI KỶ-SỰ KHOẢNG THẾ-KỶ XVII
   
  Chỉnh sửa cuối: 9/9/18
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

 3. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  LỜI GIỚI THIỆU

  Đồng thời với việc nghiên-cứu các Châu-bản Triều Nguyễn và công bố những tập Trích-yếu về đời Gia-long, Minh-mạng, Thiệu-trị v.v… Ủy-ban Phiên-Dịch Sử-Liệu của Viện Đại-Học Huế vẫn tiếp tục phiên dịch các sử liệu giá trị. Ủy-ban đã cho xuất bản bộ An-nam chí-lược của Lê-Tắc, và đã được Sử-giới cùng Học-giới hoan nghinh. Nay với bộ Hải-ngoại kỷ-sựcủa Đại-Sán Hán-Ông, Ủy-ban muốn cống hiến độc giả một đoạn phim hiếm có về đời sống của người Việt-Nam ở vùng Thuận-hóa vào cuối thế-kỷ XVII do một vị lão-tăng Trung-quốc ghi lại. Vị lão tăng nầy, tức là Đại-Sán Hán-Ông, đã qua Thuận-hóa, thể theo lời mời của Chúa Nguyễn-phúc-Chân, ở tại chùa Thiền-lâm (An-cựu, Thừa-thiên) và đã thuật lại, trong một bản văn do chính Chúa đề tựa, vừa cuộc hành trình đầy nguy hiểm của Đại-Sán từ Quảng-đông đến Thuận-hóa, với các việc Đại-Sán đã tai nghe mắt thấy trong thời lưu lại Nam-hà.

  Đại-Sán đến đất Thần-kinh vào ngày 29 tháng giêng năm Ất-hợi (tức là ngày 13 tháng 3 năm 1695) và đến ngày 28 tháng 6 năm đó (tức là ngày 7 tháng 8) mới lìa Thiền-lâm để vào Hội-an về Quảng-đông. Tại Hội-an tàu bị trở gió và Đại-Sán bị đau ốm, nên phải hoãn cuộc hành trình. Đại-Sán ra Thuận-hóa lần nữa vào ngày 16 tháng 10 (tức là ngày 22 tháng 11). Lần nầy Đại-Sán trở ra Thuận-hóa lưu trú tại chùa Thiên-mụ, rồi vào cuối hạ tuần tháng 6 năm sau mới về Trung-Quốc.

  Đọc Hải ngoại kỷ-sự của Đại-Sán, chúng ta sẽ thấy được lòng sùng mộ Phật giáo của người thời bấy giờ, kể từ Chúa thượng đến thần dân. Chẳng những thế, chúng ta còn có một ý kiến rõ về đời sống của dân đen, về thuế má, về bệnh dịch. Một điều quý nữa, đó là Đại-Sán vén màn cho chúng ta thấy được đôi tí về trình độ trí thức của các bậc túc nho thời bấy giờ ở miền Nam. Nói chung, Hải-ngoại kỷ-sửlà một sử liệu quý và đáng tin cậy. Mặc dầu Đại-Sán có vẻ tự phụ và, vì đó, tỏ ra quá nghiêm nhặt trong khi phê phán phong tục Nam-hà, nhưng các điều Đại-Sán ghi lại về văn hóa, xã hội, tôn giáo, đều là những sự kiện nghe thấy bởi tai mắt một người có tài quan sát.

  Bộ Hải-ngoại kỷ-sự đã được Giáo-sư Trần-kinh-Hòa giới thiệu trong một bài khảo cứu bằng Hán-văn, chép rất công phu. Giáo-sư cho chúng tôi biết nhiều điều về bộ sách, cũng như về thân-thế và sự-nghiệp của Đại-Sán, nhờ đó chúng ta càng hiểu rõ lời của Đại-Sán hơn. Chỉ một điều nên lưu ý, là Giáo-sư thường dùng tiếng Quảng-nam để chỉ địa-điểm của cuộc hành-trình được thuật lại. Thực ra, mục-đích của cuộc hành-trình đó không phải Quảng-nam, mà Thuận-hóa. Đáng lẽ phải nói Nam-hà thay vì Quảng-nam. Các học-giả Trung-quốc thời trước cũng có kẻ lầm Nam-hà với Quảng-nam như thế, vì họ dựa vào lời của các thương gia hay đi lại buôn bán ở Hội-an. Ngoài ghi nhận đó, bài khảo-cứu của Giáo-sư thật là giá trị và bổ ích.

  Mong rằng bộ Hải-ngoại kỷ-sự nầy cũng giúp đỡ nhiều cho sử-gia và học-giả như bộ An-nam chí-lược.

  L.M. CAO-VĂN-LUẬN
  Viện-trưởng Viện Đại-Học Huế, Việt-Nam
  Mùa đông năm 1962
   
  tieungao, Lhavn15, cfcbk and 2 others like this.
Moderators: SLASH.ROCK4U
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này