Kế toán Hướng dẫn Áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Thảo luận trong 'Tủ sách Kinh tế - Quản trị' bắt đầu bởi anb180, 3/10/13.

Moderators: thanhbt, TĐT
 1. anb180

  anb180 Lớp 7

  THÔNG TƯ Số 53 ngày 12-6-2006
  Hướng dẫn áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp
  Phần I
  QUY ĐỊNH CHUNG
  Phần II
  TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  Phần III
  MỘT SỐ NỘI DUNG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHỦ YẾU
  Phần IV
  TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ NGƯỜI LÀM
  KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
  PhÇn V
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
  PHỤ LỤC
  (Ban hành kèm theo Thông tư số 53/2006/TT-BTC ngày 12/ 6/ 2006
  của Bộ Tài chính)


  Code:
  định dạng PRC [link mediafire]; [link iFile] ; [link megaupload] ; [link rapidshare]
  định dạng EPUB [link mediafire]; [link iFile] ; [link megaupload] ; [link rapidshare]
  định dạng PDF [link mediafire]; [link iFile] ; [link megaupload] ; [link rapidshare]
  định dạng WORD [link mediafire]; [link iFile] ; [link megaupload] ; [link rapidshare]
  định dạng HTML[link mediafire]; [link iFile] ; [link megaupload] ; [link rapidshare]
  định dạng LIT [link mediafire]; [link iFile] ; [link megaupload] ; [link rapidshare]
  định dạng AUDIOBOOK [link mediafire]; [link iFile] ; [link megaupload] ; [link rapidshare]
  password

  Người viết: nguyenphuquoc; Nguồn: TVE.
   

  Các file đính kèm:

Moderators: thanhbt, TĐT

Chia sẻ trang này