Kho Ebook khổng lồ dành cho các bạn yêu trống (tano)

Thảo luận trong 'Tủ sách Âm nhạc - Hội họa' bắt đầu bởi vqsvietnam, 3/10/13.

Moderators: vqsvietnam
 1. vqsvietnam

  vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

  1. Common Drummers (Andreas Schwarz)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  2. Rehearsal book (Bodo Schopf)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  3. Advanced techniques (Jim Chapin)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  4. Methode de batterie (Gene Krupa)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  5. The drumset soloist
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  6. OHNNYA 1
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  7. Contemporary brush techniques (Louie Bellson)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  8. Snare Drum Method - Book 1 - Elementary (Vic Firth)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  9. Essential Styles for the Drummer and Bassist (Tom Warrington and Steve Houghton)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  10. The John Bonham Story
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 2. vqsvietnam

  vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

  11. The Jazz Handbook
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  12. The Best Of Modern Drummer - Rock
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  13. Syncopation For The Modern Drummer (Ted Reed)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  14. Progressive steps to syncopation for the modern drummer (Ted Reed)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  15. Fills and Grooves for Drums (Stefano Paolini)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  16. Contemporary Drumset Techniques (Rick Latham)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  17. Advanced Funk Studies (Rick Latham)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  18. Drummer Essentials (Rick Kettner)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  19. Drum Concepts And Techniques (Peter Erskine)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  20. Osadchuk
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 3. vqsvietnam

  vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

  21. Norm Weinberg WebRhythms
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  22. Advanced Drum Ideas (Mike Richards)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  23. 4 Way Coordination (Marvin Dahlgren)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  24. Afro-Cuban Coordination (Maria Martinez)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  25. Extreme Drumming Exercises (Marco Minnemann)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  26. Rudimental_Jazz (Joe Morello)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  27. Master Studies (Joe Morello)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  28. From four strings to a four piece (Joe Morello)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  29. Jazzstudio
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  30. Modern Jazz Drumming (Jack DeJohnette)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 4. vqsvietnam

  vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

  31. Stick Control For The Snare Drum (George Lawrence Stone)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  32. Accents And Rebounds For Snare Drummer (George Lawrence Stone)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  33. The New Breed (Gary Chester)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  34. The New Breed 2 (Gary Chester and Chris Adams)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  35. Time Functioning Patterns (Gary Chaffee)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  36. Sticking Patterns (Gary Chaffee)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  37. Rhythm and Meter Patterns (Gary Chaffee)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  38. Linear Time Playing (Gary Chaffee)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  39. Workshop Double Bass (Fabio Fernandes)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  40. Drum Methods - Double Bass Drum CookBook
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 5. vqsvietnam

  vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

  41. Drums Book by Kevin Tuck
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  42. It's Your Move (Dom Famularo)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  43. Metallica (Dino Fauci)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  44. In Rock - Full Band Score (Deep Purple)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  45. Samba Bossa Nova (Damaso Cerruti)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  46. Rap Beats for Drums (Chuck Kerrigan)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  47. The all american drummer - 150 rudimental solos (Charley Wilcoxon)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  48. Ultimate Realistic Rock (Carmine Appice)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  49. Realistic double feet (Carmine Appice)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  50. Modern interpretation of snare drum methods (Buddy Rich)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 6. vqsvietnam

  vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

  51. Progressive Double Bass Drumming Book (Bob Burgett)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  52. Modern drummer school (Bernd Steffen)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  53. Basic funk for drums (Berklee)
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  54. Bateria e Baixo na Musica Brasileira
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  55. Bass and drum on Brasilian popular music
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  56. AFRO CUBAN GROOVES FOR BASS AND DRUMS
  Link: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  57. Rock Drumming system - Beginner
  Link:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 7. rockerist

  rockerist Mầm non

  link die hết rồi chủ thớt ơi :(
   
Moderators: vqsvietnam

Chia sẻ trang này