Phật Giáo Kinh A Di Đà và kinh Quán Vô Lượng Thọ (1982)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi sadec1, 18/12/15.

Moderators: mopie
 1. sadec1

  sadec1 Sinh viên năm IV

  "Bộ kinh A Mi Đà và Quán Vô Lượng Thọ được tái bản, đây cũng là một nhơn duyên đặc biệt.

  Theo ngài Thiện Đạo là Tổ thứ hai của Tịnh-Tông đã bảo: “Nếu chuyên xưng danh hiệu của Phật A Mi Đà thì mau được tương tục, nếu người niệm Phật được tương tục thì mười người tu mười người vãng sanh. Vì không có tạp duyên nên dễ được chánh niệm.

  Nhưng tông Tịnh độ có cả chuyên tu và kiêm tu. Vì sở thích bất đồng, có người chịu tụng kinh, có người ưa trì chú, người lại muốn tọa thiền niệm Phật.

  Phần trước quyền này có đầy đủ bốn lối tu trên của những danh đức hiện đại.

  Kế tiếp là Tứ Chúng Vãng Sanh rồi đến bộ Kinh Quán Vô Lượng Thọ lại được trang trí thêm những bức tranh Cực Lạc,

  Phần chót là “Tịnh độ trích yếu”. Mục đích cho hàng Liên hữu ít thì giờ biết qua đại cương của Tịnh độ, và ý thức cơn vô thường mà vững lòng trên bước đường tu tập.

  Vì muốn tưởng niệm ơn sâu của chư Phật hộ trì, của sư trưởng giáo hóa, của đàn việt cúng dường v.v... tôi xin có ít lời bày tỏ.

  Thêm vào đây, tôi rất mong sự chi giáo của những bậc cao minh đồng lý tưởng, đề việc lưu truyền chánh pháp ngày thêm sâu rộng.

  Nguyện đem công đức biên tập này trang nghiêm Tịnh độ, và hồi hướng pháp giới chúng sinh đồng câu hội nơi miền Tây AN DƯỠNG.


  NHẤT CHI LIÊN

  Trân trọng giới thiệu

  upload_2015-12-18_11-21-9.png
   

  Các file đính kèm:

  Last edited by a moderator: 18/12/15
  fatman1702, Chinh2022, DHR34 and 15 others like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này