LS-Việt Nam Lịch sử truyền giáo ở Việt Nam Q.1 - Linh Mục Nguyễn Hồng <1000QSV1TVB #0203>

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi Thu VO, 9/6/18.

 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0203.Lịch sử truyền giáo ở VN.PNG
  Tên sách : LỊCH SỬ TRUYỀN GIÁO Ở VIỆT NAM
  QUYỂN I
  Tác giả : Linhmục NGUYỄN HỒNG
  Nhà xuất bản : HIỆN TẠI
  Năm xuất bản : 1959
  ------------------------
  Nguồn sách : tusachtiengviet.com
  Đánh máy : Nguyễn Thiên Nhật
  Kiểm tra chính tả : Nguyễn Thiên Nhật, Thư Võ
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 08/06/2018

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn Linh mục NGUYỄN HỒNG và nhà xuất bản HIỆN TẠI
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  TUYÊN NGÔN
  THAY LỜI TỰA

  CHƯƠNG I. NHỮNG BƯỚC ĐẦU CỦA GIÁO HỘI VIỆT NAM

  I. GIÁO HỘI VIỆT NAM TRƯỚC THẾ KỶ XVI
  1. Công cuộc truyền giáo vùng Đông Á trước thế kỷ XVI
  2. Giáo hội Việt Nam trước thế kỷ XVI
  II. CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO KHU VỰC NHÀ HẬU LÊ, NAM TRIỀU
  1. Những cuộc gặp gỡ với Tây phương đầu thế kỷ XVI
  2. Công cuộc truyền giáo dưới triều Lê Anh Tông (1556-1573)
  3. Ordonez de Cevallos và công chúa Mai Hoa
  III. CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO KHU VỰC NHÀ MẠC, BẮC TRIỀU

  1. Đoàn truyền giáo của cha Diego de Oropesa
  2. Cha Bartolomé Ruiz
  IV. CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO Ở MIỀN NAM NƯỚC VIỆT
  1. Các Cha dòng Thánh Đa Minh người Bồ
  2. Các Cha dòng thánh Đa Minh, Tây Ban Nha
  CHƯƠNG II. CHA BUZOMI, TÔNG ĐỒ XỨ NAM
  CHA BUZOMI, TÔNG ĐỒ XỨ NAM
  I. BÁCH HẠI TÔN GIÁO Ở NHẬT VỚI CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO Ở VIỆT NAM

  1. Bách hại tôn giáo ở Nhật năm 1614
  2. Áo môn, trung tâm thương mại và truyền giáo
  3. Hy vọng truyền giáo ở xứ Nam
  II. NƯỚC VIỆT NAM VÀO ĐẦU THẾ KỶ XVII
  1. Chúa Nguyễn trong Nam
  2. Tình trạng tôn giáo
  3. Người dân Việt Nam và xã hội Việt Nam
  III. CHA BUZOMI VỚI NHỮNG THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN (1615-1618)
  1. Những bông lúa đầu mùa
  2. Những thử thách đầu tiên
  3. Quan phủ Qui Nhơn
  IV. CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO Ở QUI NHƠN VÀ QUẢNG NAM (1618-1622)
  1. Công cuộc truyền giáo ở Qui Nhơn
  2. Những khó khăn gặp phải
  3. Công cuộc truyền giáo ở Quảng Nam
  V. NHỮNG THỬ THÁCH TIẾP TỤC CỦA GIÁO ĐOÀN XỨ NAM (1623-1626)
  1. Những vu cáo phá hoại
  2. Những thừa sai mới (1624)
  3. Bà vương phi Minh Đức trở lại
  4. Cha De Pina qua đời và lệnh tập trung các thừa sai về cửa Hội An (12-1625)

  CHƯƠNG III. CHA ĐẮC LỘ, TÔNG ĐỒ XỨ BẮC

  I. CHA ĐẮC LỘ
  1. Ơn gọi đi truyền giáo
  2. Trên đường vào khu truyền giáo
  3. Thừa sai xứ Nam
  II. TÔNG ĐỒ XỨ BẮC
  1. Xứ Bắc, vua Lê chúa Trịnh
  2. Cha Baldinotti, Kẻ Chợ 1626
  3. Cha Đắc Lộ và Pedro Marquez trên đường ra Bắc
  III. CỬA BẠNG : NHỮNG BÔNG LÚA ĐẦU MÙA
  1. Hòn ngọc nước Chúa
  2. Họ Cửa Bạng
  3. Cờ chiến thắng trên núi Cửa Bạng
  IV. AN VỰC, ĐANG KHI CHỜ ĐỢI CHÚA TRỊNH TRỞ VỀ
  1. Trịnh Tráng đem quân vào đánh xứ Nam
  2. Sư cụ Gioankim và nhà thờ An Vực
  3. Những giáo dân đầu tiên trong hoàng gia
  V. TRÊN ĐƯỜNG LÊN KẺ CHỢ
  1. Trịnh Tráng rút quân
  2. Được phép ở lại truyền giáo
  3. Trên đường lên Kẻ Chợ

  CHƯƠNG IV. GIÁO ĐOÀN KẺ CHỢ VỚI NHỮNG THỬ THÁCH ĐẦU TIÊN

  I. KẺ CHỢ : NHỮNG GIÁO DÂN TIÊN KHỞI
  1. Những giáo dân tiên khởi
  2. Cuốn sách bổn chữ Hán của Thầy sãi
  3. Những ơn lạ
  4. Lòng đạo đức của giáo dân và đời sống phụng vụ
  II. TINH THẦN TÔNG ĐỒ GIÁO DÂN
  1. Thầy sãi Antôniô
  2. Vấn đề thầy giảng
  III. NHỮNG THỬ THÁCH
  1. Những phao đồn vu cáo
  2. Cảnh giam cầm quản thúc
  3. Lệnh trục xuất
  IV. VĨNH BIỆT XỨ BẮC
  1. Trên con thuyền biệt xứ
  2. Công cuộc truyền giáo vùng Nghệ An
  3. Trở lại Kẻ Chợ và vĩnh biệt xứ Bắc

  CHƯƠNG V. CHA ĐẮC LỘ TRỞ LẠI XỨ NAM VÀ CÔNG CUỘC TRUYỀN GIÁO Ở ĐÓ
  I. CHA ĐẮC LỘ TRỞ LẠI ĐÀNG TRONG
  1. Cha Đắc Lộ trong thời kỳ ở Áo môn
  2. Buzomi với lệnh trục xuất 1629
  3. Giáo đoàn xứ Nam từ năm 1630 đến năm 1639
  4. Cha Đắc Lộ trở lại xứ Nam và bị trục xuất (2-1640 – 9-1640)
  II. HAI LẦN BỊ TRỤC XUẤT, HAI LẦN TRỞ LẠI
  1. Cha Đắc Lộ trở lại xứ Nam lần thứ hai và công cuộc truyền giáo ở các tỉnh vùng Nam
  2. Lệnh trục xuất lần thứ hai (7-1641)
  3. Trở lại xứ Nam lần thứ ba và tổ chức Thầy Giảng (1-1642 – 9-1643)
  III. CHA ĐẮC LỘ TRỞ LẠI XỨ NAM LẦN THỨ TƯ
  1. Hoạt động truyền giáo của các Thầy giảng
  2. Bà Maria Minh Đức Tuần Thánh ở Hội An
  3. Phái đoàn giáo dân ngoài Bắc
  4. Công cuộc truyền giáo cho giới trí thức và quan lại
  CHƯƠNG VI. CHA ĐẮC LỘ VỚI NHỮNG TRANG SỬ MÁU ĐẦU TIÊN CỦA GIÁO ĐOÀN XỨ NAM
  I. NHỮNG ANH HÙNG XƯNG ĐẠO
  1. Thầy giảng Andrêa, anh hùng tử đạo tiên khởi của giáo đoàn xứ Nam
  2. Cụ già Andrêa và lệnh trục xuất cha Đắc Lộ
  3. 35 Anh hùng xưng đạo phủ Qui Nhơn
  II. NHỮNG THỬ THÁCH CỦA CHA ĐẮC LỘ VÀ CÁC THẦY GIẢNG
  1. Thăm viếng giáo dân miền hạ
  2. Mùa Sinh Nhật 1644 với cảnh giam cầm quản thúc
  3. Mùa chay 1645 và Nghĩa cử của chín giáo dân Quảng Bình, Quảng Trị
  4. Mùa Phục Sinh 1645 ở kẻ Hội An và những nữ tu đầu tiên đến nước Việt
  III. VĨNH BIỆT XỨ NAM
  1. Cha Đắc Lộ bị bắt giam
  2. Vĩnh biệt xứ Nam
  3. Thầy Inhaxu và Vinh Sơn tử đạo

  CHƯƠNG VII. XỨ BẮC, CÁC THỪA SAI DÒNG TÊN SAU CHA ĐẮC LỘ

  I. GIÁO ĐOÀN XỨ BẮC TRONG THỜI KỲ VẮNG MẶT CÁC THỪA SAI
  1. Hoạt động của các thầy giảng
  2. Những giáo dân xưng đạo
  3. Những thừa sai đến tiếp tục
  II. GIÁO ĐOÀN XỨ BẮC DƯỚI QUYỀN CHA GASPAR D'AMARAL (1632-1640)
  1. Lúa chín đầy đồng
  2. Những thử thách
  3. Công cuộc truyền giáo ở Lào
  III. GIÁO ĐOÀN XỨ BẮC DƯỚI QUYỀN CHA FELIX MORELLI (1640-1649)
  1. Những thử thách tiếp tục
  2. Bức thư quan trấn Quảng Tây
  3. Bách hại 1649
  IV. GIÁO ĐOÀN XỨ BẮC DƯỚI QUYỀN CHA HIERONIMO MAJORICA (1650-1656)
  1. Giáo dân và xứ đạo
  2. Tổ chức các thầy giảng
  3. Cuối thời Trịnh Tráng
  V. CHA ONUPHRE BORGES VÀ LỆNH TRỤC XUẤT 1658, 1663
  1. Những mây mù báo hiệu
  2. Lệnh trục xuất 1658
  3. Lệnh trục xuất 1663

  CHƯƠNG VIII. XỨ NAM, CÁC THỪA SAI DÒNG TÊN SAU CHA ĐẮC LỘ (1646-1665)

  I. GIÁO ĐOÀN XỨ NAM DƯỚI THỜI CHA METELLO SACCANO (1646-1655)
  1. Cha Metello Saccano tới xứ Nam
  2. Anh hùng xưng đạo ở Quảng Bình
  3. Thêm cha Carlo della Rocca
  4. Bách hại tiếp tục
  II. GIÁO ĐOÀN XỨ NAM DƯỚI THỜI CHA PHANXICO RIVAS VÀ PEDRO MARQUEZ (1655-1665)
  1. Ông Phêrô Văn Nết xưng đạo ở Cát Dinh
  2. Thời kỳ hòa hoãn, các cha đi thăm các họ
  3. Bách hại lại nổi lên
  CHƯƠNG IX. NHÌN LẠI 50 NĂM TRUYỀN GIÁO CỦA CÁC THỪA SAI DÒNG TÊN
  I. MỘT GIÁO HỘI THỊNH VƯỢNG NHẤT MIỀN ĐÔNG Á
  1. 50 năm truyền giáo ở xứ Nam
  2. 37 năm truyền giáo ở xứ Bắc
  3. Những lý do thành công
  II. CÁC THỪA SAI DÒNG TÊN VỚI NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM
  1. Cha Đắc Lộ và chữ quốc ngữ
  2. Những tài liệu quí hóa về sử địa Việt Nam
  3. Một nền văn chương Công giáo tiên khởi

  TỦ SÁCH THAM KHẢO

  I. DO CÁC THỪA SAI DÒNG TÊN
  II. DO CÁC TÁC GIẢ KHÁC


  EBOOK : Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link - Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  (Ebook dung lượng lớn vì có nhiều hình ảnh mình hoạ)
   
  Chỉnh sửa cuối: 11/6/18
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  THAY LỜI TỰA

  Tử Trường Tư mã Thiên đã lưu danh vạn đại với nhân loại nói chung, và dân tộc Trung Hoa nói riêng, là nhờ bộ Sử ký bất hủ của ông.

  Từ xưa tới nay, ai đọc bộ Sử ký cũng phải nhận chân giá trị sử khoa của nó. Tử Trường tiên sinh, ngoài cái thần trí thiên bẩm, đã hiến trót đời mình để sưu tầm, phân tách, tuyển lựa và hệ thống hóa tài liệu một cách khá khoa học. Chỉ nguyên nhìn vào việc : tiên sinh thân đi khắp chốn, đến tận nơi có sự kiện xảy ra để điều tra, sưu tầm những tài liệu chính xác, đã đủ làm tăng giá trị cho tác phẩm của Tiên sinh. Sử gia muôn thuở này còn có một đức tính tối quan trọng cho khoa chép sử : khách quan trước các tài liệu. Sử liệu có thế nào, Tiên sinh ghi chép như thế chứ không theo chủ quan phê phán một cách thiên lệch như nhiều sử gia sống trước Tiên sinh. Điểm nào tồn nghi thì để là tồn nghi chứ không hề võ đoán. Vấn đề nào có nhiều thuyết khác nhau thì kể cả ra để độc giả tự cân nhắc. Với bấy nhiêu đức tính cần thiết của một sử gia trên đây, cộng với giọng văn thành thực, đầy hùng khí, bộ Sử ký đã trở thành bất hủ và tên Tử Trường Tư mã Thiên còn lại mãi trong Sử vàng chói lọi chẳng những của riêng dân tộc Trung Hoa mà của cả nhân loại vậy.

  Được hân hạnh đọc bản thảo cuốn Lịch sử Truyền giáo ở Việt Nam của Linh mục Nguyễn Hồng, kẻ cầm bút thiển cận này không thể không liên tưởng đến những đặc điểm của bộ Sử ký của Tư mã Thiên.

  Thực vậy, Linh mục Nguyễn Hồng đã từ lâu năm hằng lưu tâm đến vấn đề Truyền giáo ở Việt Nam bằng cách tìm tòi thu tập tài liệu ở ngay trong nước. Nhưng tiếc thay, các tài liệu Truyền giáo thời sơ khởi ít còn lưu lại ở Việt Nam. Các tài liệu sống thì không còn, mà các sử liệu ghi chép thì phần lớn đã đưa sang Roma hay Ba-lê mất cả. Do đó, muốn viết một bộ Sử truyền giáo cho hoàn toàn đầy đủ với những tài liệu hiện có ở trong nước thì thực là khó. Nhưng bao giờ trời cũng phù người có chí : cha được xuất ngoại du học ! Thế là cha có đủ phương tiện để hoàn tất bộ sử. Bắt tay ngay vào việc bằng cách sưu tầm tài liệu khắp các bảo tàng thư viện của Thánh Bộ Truyền giáo của Dòng Tên ở Roma, lại qua Ba-lê vào thư viện Hội các cha Thừa sai Ba-lê để hoàn bị tác phẩm.

  Với một chí kiên nhẫn, một lòng ham thích say sưa, với những nhìn xa thấy rộng của trời Âu, sau mấy năm trường tận tụy, cha đã hoàn tất bộ Lịch sử Truyền giáo ở Việt Nam, mà hôm nay, quyển thứ I trong bộ sử ấy, khiêm tốn ra mắt đồng bào Việt Nam.

  Với những tài liệu chính xác, ghi chép một cách rất vô tư, hệ thống hóa một cách mạch lạc dưới ngọn bút trôi chảy, khúc triết và hùng kính, cuốn Lịch sử này có hi vọng làm thỏa mãn những đòi hỏi của toàn thể giáo hữu Công giáo Việt Nam. Hơn nữa, theo thiển kiến của kẻ hèn này, thì bộ Sử truyền giáo của Linh mục Nguyễn Hồng cũng sẽ không hổ thẹn khi nằm trên tay bất cứ một sử gia chuyên môn nào.

  Nhưng trí một người có hạn, óc cá nhân có mức nên tác giả cũng như kẻ cầm bút viết mấy lời này vẫn thành thực thầm ước được nghe lời chỉ giáo của chư độc giả bốn phương.

  Viết tại Cái Sắn Kênh
  Quí Hạ năm Kỷ Hợi

  Linh mục : MẬU HẢI
   
  askyechan, cfcbk, Heoconmtv and 7 others like this.
 3. tuyenphan23

  tuyenphan23 Mầm non

  Cảm ơn các bác nhiều
   
  Thu VO thích bài này.
 4. hoalienbao

  hoalienbao Banned

  Sách hiếm, cám ơn đội ngũ làm ebook đã làm những cuốn sách trước 75.
   
  vqsvietnam and Thu VO like this.
 5. kimtrongnew

  kimtrongnew Lớp 1

  Cảm ơn hai bạn NTT và TV.
   
  Thu VO thích bài này.
 6. jogo_dts

  jogo_dts Mầm non

  doe loạt được không nhỉ
   
 7. tuanthienthan

  tuanthienthan Mầm non

  Mình mới tải quyển sách này về máy. Xin cám ơn những người đã giúp phổ biến quyển sách này
   
 8. Uillean

  Uillean Banned

  Theo các cứ liệu được học giới xác nhận, Cơ Đốc giáo du nhập An Nam sớm nhất chừng thế kỉ XVI. Tuy nhiên, ở thời Tùy-Đường, Cảnh giáo từng rất phát đạt nhờ sự giao thương với các người Ba Tư và Hồi Hột, ít nhiều có tác động tới tín ngưỡng và phong tục bản địa.

  Trước thời Nguyễn, Cơ Đốc giáo thông qua phái Tin Lành được người Bắc Hà và Nam Hà chuộng nhất. Mặc dù các giáo sĩ nỗ lực học bản ngữ, thậm chí chuyển soạn Thánh Kinh theo song ngữ Hán-Nôm, nhưng ngược lại, cho tới đầu thế kỉ XX vẫn chưa có bản Thánh Kinh thống nhất. Các linh mục chỉ có thể giảng nghĩa Tân Ước theo ý hiểu của mỗi vị và hợp đặc tính giáo dân mỗi vùng. Vì vậy, sự đời Chúa Yehoshua có những thời kì tồn tại dị bản. Nhưng tựu trung, các thư tịch thánh hội An Nam đều kí danh Ngài là Giêsu (支秋).

  Theo một chuyên khảo từ vựng của tác gia Trần Quang Đức, ở thời Lê trung hưng các lời huấn thị của đức Yehoshua được chuyển soạn An Nam ngữ là xưng hô tao-mày-nó, hợp văn ngôn của mọi giai cấp thời ấy. Chỉ sang giữa thế kỉ XIX, thậm chí trễ hơn, mới có các văn kiện tái diễn dịch thành ta-mi-con-ngươi-y/thị/hắn/ả, bởi văn ngôn đã đổi. Ở hiện đại hậu kì, khi cần trích các cổ bản dịch Tân Ước, những lời ấy thường bị sửa thô bạo vì cho tao-mày-nó là khiếm nhã. Điều này trái tinh thần khoa học và tôn trọng dữ liệu lịch sử.


  [​IMG]
  Sao bản chân dung ba vị chủng sinh người Bắc Hà làm thông ngôn
  cho sứ bộ Siêm tại Vaticanus năm 1688, tác gia Carlo Maratta họa
   
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này