London School Of Business And Finance - Corporate Finance

Thảo luận trong 'Tủ sách Học ngoại ngữ' bắt đầu bởi tudevjls, 2/10/13.

Moderators: hcmangel
 1. tudevjls

  tudevjls Lớp 1

  London School Of Business And Finance - Corporate Finance - MP4 - AVI
  1.1 Introduction to Corporate Finance.mp4.AVI
  1.2 Lecture- Introduction to Corporate Finance.mp4.AVI
  1.3 Case Study- Introduction to Corporate Finance.mp4.AVI
  2.1 Introduction to Financial Statements.mp4.AVI
  2.2 Lecture in Financial Statements.mp4.AVI
  2.3 Case Study- Introduction to Financial Statements.mp4.AVI
  3.1 Introduction to Portfolio Theory.mp4.AVI
  3.2 Lecture in Portfolio Theory.mp4.AVI
  3.3 Case Study- Introduction to Portfolio Theory.mp4.AVI
  4.1 Introduction to Time Value of Money.mp4.AVI
  4.2 Lecture in The Time Value of Money.mp4.AVI
  4.3 Case Study- Time Value of Money.mp4.AVI
  5.1 Introduction to Capital Structure.mp4.AVI
  5.2 Lecture in Capital Structure.mp4.AVI
  5.3 Case Study- Introduction to Capital Structure.mp4.AVI
  6.1 Introduction to Weighted Cost of Average Capital.mp4.AVI
  6.2 Lecture in Weighted Average Cost of Capital.mp4.AVI
  6.3 Case Study- Introduction to Weighted Average Cost of Capital.mp4.AVI
  7.1 Introduction to Investment Appraisel Methods.mp4.AVI
  7.2 Lecture- Investment Appraisal Methods.mp4.AVI
  7.3 Case Study- Introduction to Investment Appraisal Methods.mp4.AVI
  8.1 Introduction to Working Capital.mp4.AVI
  8.2 Lecture in Working Capital.mp4.AVI
  8.3 Case Study- Working Capital.mp4.AVI
  9.1 Introduction to Dividend Policy.mp4.AVI
  9.2 Lecture in Dividend Policy.mp4.AVI
  9.3 Case Study- Introduction to Dividend Policy.mp4.AVI
  10.1 Introduction to Risk Management.mp4.AVI
  10.2 Lecture- Introduction to Risk Management.mp4.AVI
  10.3 Case Study- Introduction to Risk Management.mp4.AVI


  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  hay:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  PW: CBPTTVN

  Nguồn: cbpttvn(e-thuvien.com)​
   
  gameaccBook and trung_luoc like this.
Moderators: hcmangel

Chia sẻ trang này