London School Of Business And Finance - Organisational Behavior

Thảo luận trong 'Tủ sách Học ngoại ngữ' bắt đầu bởi tudevjls, 2/10/13.

Moderators: hcmangel
 1. tudevjls

  tudevjls Lớp 1

  London School Of Business And Finance - Organisational Behavior - MP4 - AVI
  1.1 Introduction to Management Models.mp4.AVI
  1.2 Lecture in Management Models.mp4.AVI
  1.3 Case Study- Management Models.mp4.AVI
  2.1 Introduction to Personality Differences.mp4.AVI
  2.2 Lecture in Personality Differences.mp4.AVI
  2.3 Case Study- Introduction to Personality Differences.mp4.AVI
  3.1 Introduction to Individual Differences and Learning.mp4.AVI
  3.2 Lecture in Individual Differences & Learning Part 1.mp4.AVI
  3.3 Case Study- Introduction to Individual Differences and Learning.mp4.AVI
  4.1 Introduction to Leadership.mp4.AVI
  4.2 Lecture- Introduction to Leadership Part 1.mp4.AVI
  4.3 Case Study- Introduction to Leadership.mp4.AVI
  5.1 Introduction to Power and Influence.mp4.AVI
  5.2 Lecture in Power and Influence.mp4.AVI
  5.3 Case Study- Introduction to Power and Influence.mp4.AVI
  6.1 Introduction to Cultures and Values.mp4.AVI
  6.2 Lecture- Introduction to Organisational Culture and Values.mp4.AVI
  6.3 Case Study- Introduction to Organisational Culture and Values.mp4.AVI
  7.1 Introduction to Motivation.mp4.AVI
  7.2 Lecture in Motivation Part 1.mp4.AVI
  7.3 Case Study- Motivation.mp4.AVI
  8.1 Introduction to Teamwork.mp4.AVI
  8.2 Lecture- Introduction to Teams.mp4.AVI
  8.3 Case Study- Introduction to Teams.mp4.AVI
  9.1 Introduction to Organisational Structure & Design.mp4.AVI
  9.2 Lecture in Organisational Structure & Design.mp4.AVI
  9.3 Case study- Organisational Structure & Design.mp4.AVI
  10.1 Introduction to Organisational Change.mp4.AVI
  10.2 Lecture in Organisational Change.mp4.AVI
  10.3 Case Study- Introduction to Organisational Change.mp4.AVI


  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  hay:
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  PW: CBPTTVN
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  __________________
  Nguồn: cbpttvn(e-thuvien.com)​
   
  gameaccBook thích bài này.
Moderators: hcmangel

Chia sẻ trang này