Phật Giáo Luận Tối Thượng Thừa (Hoàng Bá Ngữ Lục)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 3/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  Luận Tối Thượng Thừa - Việt dịch: HT Thích Thanh Từ

  Giới thiệu của người dịch:
  Tập luận này có ba phần : Phần đầu là của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, phần thứ hai và thứ ba là của Thiền sư Hoàng Bá. Phần đầu hẳn là tên “TỐI THƯỢNG THỪA LUẬN”, phần thứ hai tên “TRUYỀN TÂM PHÁP YẾU”, phần thứ ba tên “HOÀNG BÁ ĐOẠN TẾ THIỀN SƯ UYỂN LĂNG LỤC”. Hai phần sau do Thiền sư Hoàng Bá nói ra, ông cư sĩ Bùi Hưu ghi chép lại. Rốt sau là tiểu sử Thiền sư Hoàng Bá.
  Hoàng Bá là cháu bốn đời của ngũ tổ (Hoàng Bá là đệ tử Bá Trượng, Bá trượng là đệ tử Mã Tổ, Mã Tổ là đệ tử Hoài Nhượng, Hoài Nhượng là đệ tử Lục Tổ Huệ Năng). Tuy ông cháu cách xa nhưng về truyền tâm ấn vẫn không thay đổi. Ngũ Tổ dạy “giữ chơn tâm” thì Ngài Hoàng Bá dạy “tin tâm này là Phật”. Ngộ chơn tâm là chơn Phật, chứng chơn tâm viên mãn là quả Phật. Giữ chơn tâm tức là tin mình có chơn Phật, hằng sống với chơn tâm, tất cả vọng tưởng đều lắng sạch, tức là viên mãn quả Phật. Vì thế, dù tên “Tối thượng thừa luận” hay “Truyền tâm pháp yếu” vẫn dạy người ngộ chơn tâm, sống với chơn tâm. Cho nên, tôi ghép cả ba phần lại mà chỉ để một tên là “Luận tối thượng thừa”.


  Luận Tối Thượng Thừa Epub: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Luận Tối Thượng Thừa PRC: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn TVE - khongphailata
   
  khanhmax and Kiep Lang Thang like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này