Biên khảo Khảo luận Nếp cũ con người Việt Nam (Phong tục cổ truyền) - Toan Ánh <1000QSV1TVB #0132>

Thảo luận trong 'Tủ sách Tuỳ Bút - Biên Khảo' bắt đầu bởi Thu VO, 31/12/19.

 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0132.Nếp cũ con người Việt Nam.PNG

  Tên sách : NẾP CŨ CON NGƯỜI VIỆT-NAM
  (PHONG TỤC CỔ TRUYỀN)
  Tác giả : TOAN ÁNH
  Nhà xuất bản : NHÀ SÁCH KHAI-TRÍ
  Năm xuất bản : IN LẦN THỨ HAI 1970
  ------------------------
  Nguồn sách : tusachtiengviet.com Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Đánh máy : mopie, chip_mars, thoibayhet, pinkie_min, Rùa Biển, camchuongtim, pham_my, Vỹ Trạng, thao nguyen, minhf, seira.tran, Thao Pham, doraemin, thanhbanhuu, mphuongth, nguyetanh, lan_doan_my, nguyetanh, vqsvietnam

  Kiểm tra chính tả : Thế Ninh, Lưu Đỗ Thanh Tâm, Lê Nguyễn Thuỳ Lynh, Nguyễn Huy Hoàng, Đào Tuấn Giang, Lý Hồng Yến, Kim Thoa, Vũ Thị Diễm Tuyết, Trương Đình Tý, Nguyễn Đăng Khoa, Dương Văn Nghĩa, Lưu Nguyễn Thị Hợp, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Văn Huy

  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 24/12/2019

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn tác giả TOAN ÁNH và NHÀ SÁCH KHAI-TRÍ
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  CHƯƠNG 1 : ĐỜI SỐNG GIA-ĐÌNH

  I. THÀNH-PHẦN GIA-ĐÌNH VIỆT-NAM
  1) NGƯỜI CHA
  2) NGƯỜI MẸ
  3) ÔNG BÀ
  4) CON, DÂU, RỂ
  5) ANH EM, CHỊ EM
  6) NGƯỜI ANH CẢ
  7) NGƯỜI CON ÚT
  8) CHỊ EM DÂU, ANH EM RỂ
  9) VỢ CHỒNG
  10) BÁC, CHÚ, CÔ, THÍM
  11) BÁC, CẬU, MỢ, GIÀ VÀ DÌ

  II. CON NUÔI
  1) CON NUÔI LẬP-TỰ
  2) CON NUÔI KHÔNG LẬP-TỰ
  3) NUÔI RỂ

  III. ANH CHỊ EM HỌ
  IV. THÂN-THUỘC TRONG GIA-ĐÌNH
  V. LUÂN-THƯỜNG

  CHƯƠNG 2 : SINH CON

  I. HIẾM-HOI
  1) SỐ PHẬN
  2) TIỀN-OAN NGHIỆP-CHƯỚNG
  3) TÀ MA ÁM-ẢNH
  4) ĐÔI VỢ CHỒNG XUNG KHẮC

  II. LỄ CẦU-TỰ
  III. CÓ TIN MỪNG
  IV. THAI-GIÁO
  V. SINH TRAI HAY GÁI

  VI. LÂM-BỒN
  1) CHỬA TRÂU
  2) SINH CHẬM
  3) SỬA-SOẠN CHO LÚC LÂM-BỒN
  4) LÚC LÂM-BỒN
  5) ĐỒ PHONG-LONG
  6) SỰ KIÊNG-KHEM SAU KHI LÂM-BỒN

  CHƯƠNG 3 : NUÔI CON

  I. LÚC SƠ-SINH
  II. ĐẦY CỮ
  III. CÁO TIÊN-TỔ VÀ THẦN-LINH

  IV. BẢO-VỆ HÀI-NHI
  1) LỄ BÁN KHOÁN
  2) BỎ CHỢ, BỎ ĐƯỜNG
  3) CHO LÀM CON NUÔI
  4) HỚT VÍA
  5) TÀN HƯƠNG NƯỚC THẢI
  6) ÁO DẤU
  7) THỜ CÚNG THẦN SAO

  V. ĐẦY THÁNG
  VI. ĐẦY NĂM

  VII. ĐẶT TÊN
  1) THÀNH PHẦN CỦA TÊN
  2) TỤC KIÊNG TÊN
  3) TÊN CỦA MỘT NGƯỜI
  4) TÊN THỤY
  5) DANH VỚI HỒN
  6) ĐỔI TÊN

  CHƯƠNG 4 : TỪ THỜI TRỨNG-NƯỚC ĐẾN LÚC TRƯỞNG THÀNH

  I. LÁ SỐ TỬ-VI
  II. VÀO HỌ
  III. VÀO HÀNG NGÕ, HÀNG XÓM, HÀNG GIÁP
  IV. VÀO LÀNG

  V. GIÁO-NHI
  1) CHỌN BẠN CHO CON
  2) VIỆC GIÁO-NHI NGÀY NAY

  VI. VIỆC HỌC-HÀNH
  1) LỄ KHAI-TÂM
  2) QUÃNG ĐỜI MỚI CỦA ĐỨA TRẺ
  3) ÔNG ĐỒ
  4) VIỆC HỌC-HÀNH TRONG THỜI-KỲ PHÁP-THUỘC
  5) VIỆC HỌC-HÀNH NGÀY NAY

  CHƯƠNG 5 : VĂN-HỌC VÀ THI-CỬ

  I. VIỆC HỌC TẠI NƯỚC TA TỪ BUỔI ĐẦU TIÊN
  II. VIỆC HỌC QUA ĐỜI ĐINH, ĐỜI NGÔ VÀ ĐỜI TIỀN LÊ

  III. VIỆC HỌC DƯỚI TRIỀU LÝ
  1) VUA LÝ-THÁNH-TÔN VỚI VIỆC ĐỀ CAO NHO HỌC
  2) VUA LÝ-NHÂN-TÔN VỚI KHOA THI TAM-TRƯỜNG ĐẦU TIÊN
  3) VUA LÝ-ANH-TÔN VÀ VUA LÝ-CAO-TÔN VỚI VIỆC MỞ RỘNG CÁC KHOA THI

  IV. VIỆC HỌC DƯỚI TRIỀU TRẦN
  1) NHỮNG PHÉP THI VÀ KHOA THI
  2) VIỆC GIÁO DỤC

  V. VIỆC HỌC DƯỚI TRIỀU HẬU LÊ
  1) THI-CỬ DƯỚI TRIỀU LÊ
  2) VIỆC GIÁO DỤC

  VI. VIỆC HỌC DƯỚI TRIỀU NGUYỄN
  1) THI CỬ
  2) VIỆC GIÁO-DỤC

  VII. TỔ-CHỨC CÁC KỲ THI THỜI TRƯỚC
  1) NHỮNG KỲ THI KHẢO-HẠCH
  2) BẰNG TUYỂN-SINH
  3) BẰNG KHÓA-SINH
  4) CÁC KỲ HẠCH

  VIII. THI HƯƠNG
  1) KINH-NGHĨA
  2) THƠ PHÚ
  3) VĂN SÁCH
  4) PHÚC-HẠCH

  IX. ĐIỀU HÀNH KHOA THI
  1) NỘP QUYỂN
  2) HỘI-ĐỒNG GIÁM KHẢO
  3) TRƯỜNG THI
  4) LỄ TIẾN-TRƯỜNG
  5) SĨ-TỬ SỬA SOẠN ỨNG-THÍ
  6) THÍ-SINH NHẬP-TRƯỜNG
  7) LÀM BÀI THI
  8) KHẢO QUAN CHẤM BÀI THI
  9) LỄ XƯỚNG-DANH
  10) LỄ BÁI-MẠNG VÀ YẾN-TIỆC

  X. THI HỘI
  XI. THI ĐÌNH
  XII. ĐIỀU HÀNH THI HỘI VÀ THI ĐÌNH
  XIII. THĂM VƯỜN NGỰ-UYỂN
  XIV. VINH-QUY BÁI-TỔ
  XV. VÀI Ý-NGHĨ VỀ LỆ THI-CỬ XƯA

  XVI. VIỆC HỌC DƯỚI THỜI PHÁP THUỘC
  1) BẬC ẤU-HỌC
  2) BẬC TIỂU-HỌC
  3) BẬC TRUNG-HỌC
  4) CÁC TRƯỜNG KHÁC

  XVII. CHƯƠNG-TRÌNH GIÁO-DỤC SAU KHI HÁN-HỌC CÁO-CHUNG
  1) BẬC TIỂU-HỌC : a) Sơ học. b) Tiểu-học. c) Cao-đẳng Tiểu-học.
  2) BẬC TRUNG-HỌC
  3) BẬC ĐẠI-HỌC
  4) CÁC TRƯỜNG CÔNG-NGHỆ
  5) NỀN HỌC PHÁP

  XVIII. VIỆC HỌC NGÀY NAY
  1) BẬC TIỂU-HỌC
  2) BẬC TRUNG-HỌC
  3) BẬC ĐẠI-HỌC
  4) BẬC CAO-HỌC
  5) CÔNG-NGHỆ HỌC

  XIX. KẾT LUẬN

  CHƯƠNG 6 : VÕ-NGHỆ VÀ THI VÕ

  I. MẤY MÔN VÕ CHÍNH
  1) TẬP XÁCH TẠ
  2) TẬP ĐU
  3) LUYỆN CHÂN TAY
  4) TẬP NHẢY
  5) TẬP QUYỀN-THUẬT
  6) TẬP KHÍ-GIỚI : a) Thiết lĩnh. b) Bút chì. c) Bút sắt.
  7) LĂN-KHIÊN
  8) TẬP BẮN CUNG, NỎ
  9) BẮN SÚNG
  10) TẬP ĐÁNH VẬT

  II. VÕ KINH
  III. CÁC KỲ THI VÕ
  IV. THỂ-LỆ THI VÕ

  V. THI HƯƠNG
  1) XÁCH TẠ
  2) MÚA CÔN, SANG : a) Múa côn. b) Múa sang
  3) BẮN SÚNG HIỆP
  4) THI PHÚC-HẠCH

  VI. THI HỘI
  VII. THI ĐÌNH
  VIII. NHỮNG CUỘC THI-VÕ

  IX. TÀI LIỆU ĐỌC THÊM
  1) TRONG TRƯỜNG THI NAM ĐỊNH : a) Một ban là các quan chỉ chuyên việc chấm quyển thi. b) Một ban là các quan trông nom việc thi
  2) KHOA THI VÕ NĂM MẬU-DẦN (1878) : a) Kỳ đệ nhất. b) Kỳ đệ nhị. c) Kỳ đệ tam. d) Kỳ đệ tứ và phúc-hạnh
  3) KHOA VÕ HỘI-THÍ NĂM CANH-THÌN (1880) : a) Đình-thí. b) Ngày truyền lô. c) Lệ bản triều. d) Có một điều lạ.
  4) NGHỀ : a) Học nghề. b) Tập nghề. c) Nghề nghiệp ở nước ta. d) Cha mẹ với việc gây dựng cho con cái

  CHƯƠNG 7 : HÔN NHÂN

  I. GIÁ-THÚ
  II. KÉN VỢ, KÉN CHỒNG
  III. VIỆC GẶP-GỠ GIỮA TRAI GÁI

  IV. HÔN LỄ
  1) BẮN TIN
  2) CHẠM-NGÕ HAY XEM-MẶT
  3) ĂN-GIẠM HAY VẤN-DANH
  4) ĂN-HỎI HAY NẠP-TỆ
  5) SÊU
  6) TẾT
  7) GIỖ
  8) LÀM RỂ
  9) LỄ THÂN-NGHINH
  10) TỤC CHĂNG DÂY
  11) TỤC ĐÓNG CỔNG
  12) THẮP HƯƠNG GIƯỜNG THỜ
  13) LỄ GIA-TIÊN VÀ LỄ MỪNG
  14) LỄ TƠ-HỒNG
  15) VĂN-TẾ TƠ-HỒNG
  16) LỄ ĐỘNG-PHÒNG
  17) NHỊ-HỶ HAY TỨ-HỶ

  V. Y-PHỤC TRONG NGÀY CƯỚI
  VI. CƯỚI CHẠY TANG
  VII. NỘP CHEO
  VIII. MỘT VÀI BIỆT LỆ
  IX. LỄ CƯỚI NGÀY NAY
  X. VIỆC NGUYỆT-HOA VỚI SỰ SINH CON NGOẠI-HÔN

  XI. VẤN ĐỀ ĐA THÊ
  1) THÁI ĐỘ CÁC BÀ VỢ CẢ
  2) NÀNG HẦU

  XII. TẢO HÔN
  XIII. ÉP DUYÊN
  XIV. TRÁO-HÔN
  XV. TRỞ HÔN
  XVI. HÔN NHÂN VÔ-HIỆU-LỰC
  XVII. LY-DỊ

  XVIII. NGOẠI-TÌNH VÀ GIAN-DÂM
  1) GỌT GÁY BÔI VÔI
  2) BÈ CHUỐI TRÔI SÔNG

  XIX. GÁI GÓA VỚI TỘI PHẠM-GIAN
  XX. KẾT-HÔN VỚI NGƯỜI NGOẠI-QUỐC

  XXI. ĐẠO VỢ NGHĨA CHỒNG
  1) NGHĨA-VỤ CỦA NGƯỜI VỢ
  2) TỨ ĐỨC
  3) TAM TÒNG
  4) NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI CHỒNG

  XXII. HÔN-LỄ CON CÁI CÁC VỊ ĐẾ-VƯƠNG
  1) HOÀNG-TỬ NẠP-PHI
  2) CÔNG-CHÚA HẠ-GIÁ

  XXIII. CUNG-NHÂN VÀ HOẠN-QUAN

  XXIV. TÀI LIỆU ĐỌC THÊM
  1) ÔNG TƠ-HỒNG, VỊ THẦN-LINH CHỦ VỀ HÔN-SỰ
  2) HÔN LỄ ĐỒNG-BÀO THƯỢNG
  3) NHỮNG SẮC DÂN ĐỒNG BÀO-THƯỢNG
  4) NGƯỜI TEU : Hôn-Lễ
  5) NGƯỜI SÉDANG : a) Hôn-Lễ. b) Thông-dâm và phạm-gian. c) Ly-dị. d) Một tục dã-man
  6) NGƯỜI CHÀM : a) Hôn-Lễ. b) Một vài tục kỳ lạ. c) Ngoại-tình và loạn-dâm. d) Ly-dị
  7) NGƯỜI CHÀM CHÂU-ĐỐC : a) Hôn-lễ. b) Lễ dứt khoát lời nói. c) Lễ cưới. d) Tục đa thê. đ) Ngoại-tình. e) Ly-dị
  8) NGƯỜI BAHNAR : a) Hôn-lễ. b) Ngoại-tình và loạn dâm.
  9) NGƯỜI DJARAI : a) Hôn-lễ. b) Ly-dị. c) Ngoại-tình và thông-dâm
  10) NGƯỜI ROGLAI : Hôn-lễ
  11) NGƯỜI RHADÉ : a) Hôn-lễ. b) Lễ cưới. c) Ly-dị. d) Vợ chết hoặc chồng chết
  12) NGƯỜI KOHO : a) Hôn-lễ. b) Lễ cưới. c) Làm việc trả ơn. d) Ly-dị. đ) Ngoại-tình và thông-dâm
  13) NGƯỜI M’NONG : Hôn-lễ
  14) NGƯỜI STIÊNG : a) Hôn-lễ. b) Lễ buộc chỉ cổ tay. c) Lễ cưới. d) Ly-dị. đ) Ngoại-tình và thông-dâm. e) Người góa-phụ
  15) MẤY TỤC LẠ VỀ HÔN-NHÂN CỦA MỘT SỐ ĐỒNG-BÀO THƯỢNG MIỀN BẮC
  16) PHIÊN CHỢ CƯỚI : a) Ngày phiên chợ. b) Những cuộc gặp-gỡ. c) Chợ tàn
  17) PHIÊN CHỢ LƯỢN
  18) TỤC CƯỚP VỢ

  XXV KẾT-LUẬN

  CHƯƠNG 8 : NHÀ CỬA

  I. KÉN ĐẤT VÀ CHỌN HƯỚNG
  II. VẬT-LIỆU XÂY-CẤT
  III. KIẾN-TRÚC NHÀ CỬA
  IV. CỔNG NGÕ
  V. NHỮNG KIỂU NHÀ
  VI. LỄ CẤT NÓC
  VII. CÁCH XẾP ĐẶT TRONG NHÀ
  VIII. TRANG TRÍ
  IX. LỄ ĂN MỪNG NHÀ MỚI

  X. TÀI LIỆU ĐỌC THÊM : VẤN-ĐỀ NHÀ Ở THÔN-QUÊ MIỀN NAM
  1) XÉT VỀ PHƯƠNG-DIỆN XÃ-HỘI
  2) XÉT VỀ PHƯƠNG-DIỆN GIÁO-DỤC
  3) XÉT VỀ PHƯƠNG-DIỆN KINH-TẾ

  CHƯƠNG 9 : KHAO-VỌNG

  I. TỤC-LỆ KHAO-VỌNG
  1) KHAO THI ĐỖ
  3) KHAO PHẨM-HÀM
  4) KHAO QUAN-VIÊN
  5) KHAO NHIÊU, KHAO XÃ
  6) KHAO TRÙM, KHAO TRƯỞNG XÓM
  7) KHAO THƯỢNG-THỌ
  8) LỄ KHAO THƯỢNG-THỌ

  II. ĂN SINH-NHẬT
  III. YẾN LÃO
  IV. KHAO ĐI LÀM QUAN
  V. SẮC VUA BAN
  VI. LỄ PHẦN-HOÀNG
  VII. VIỆC KHAO-VỌNG NGÀY NAY

  VIII. TÀI-LIỆU ĐỌC THÊM
  1) MỪNG THỌ BẢY MƯƠI
  2) HỌC TRÒ MỪNG THẦY THỌ TÁM MƯƠI

  CHƯƠNG 10 : BỆNH TẬT

  I. BỆNH TẬT DO GIỚI VÔ HÌNH : a) Đau ốm vì chạm vía. b) Đau ốm vì tà ma yêu quái ám ảnh. c) Đau ốm vì thần thánh quở phạt. d) Đau ốm vì căn mệnh. đ) Đau ốm vì năm xung tháng hạn. e) Đau ốm vì động chạm mà mả đất cát. g) Đau ốm vì bị trù ếm. h) Đau ốm vì ôn dịch và thiên hoa

  II. BỆNH TẬT DO TAI NẠN

  III. BỆNH TẬT VÌ TRẢI GIÓ TRỞ TRỜI : a) Uống thuốc. b) Đánh gió. c) Giác. d) Xông. đ) Chườm

  IV. BỆNH TẬT DO VI TRÙNG

  V. CHỮA MẸO : a) Chữa lẹo mắt. b) Trẻ con bị trớ. c) Nấc. d) Chữa gãy chân gãy tay. đ) Chữa vết thương. e) Rắn cắn. g) Rết cắn. h) Hóc xương. i) Đau bụng. k) Quáng gà

  CHƯƠNG 11 : TANG LỄ

  I. SỬA-SOẠN NGÀY CHẾT
  II. TANG-LỄ CỦA TA
  III. LÚC LÂM-CHUNG

  CHƯƠNG 12 : KHI ĐÃ CHẾT

  I. TÌM SINH KHÍ
  II. CHIÊU-HÔ
  III. CHIÊU-HỒN
  IV. LẬP TANG-CHỦ VÀ CHỦ PHỤ
  V. LẬP NGƯỜI HỘ-LỄ
  VI. LỄ MỘC-DỤC
  VII. LỄ PHẠN-HÀM
  VIII. LỄ PHẠT MỘC
  IX. LỄ NHẬP-QUAN

  X. LỄ THÀNH-PHỤC
  1) THIẾT LINH-SÀNG VÀ LINH-TỌA
  2) LẬP MINH-TINH
  3) MẶC TANG-PHỤC
  4) MỘT MẪU VĂN-TẾ THÀNH-PHỤC

  XI. CHIÊU, TỊCH DIỆN
  XII. PHƯỜNG KÈN TRỐNG
  XIII. PHÚNG-VIẾNG
  XIV. BÁO-TANG
  XV. THỔI KÈN GIẢI

  CHƯƠNG 13 : VIỆC CHÔN CẤT

  I. CHỌN ĐẤT ĐẶT HUYỆT
  II. LỄ CHUYỂN-CỮU VÀ LỄ YẾT-TỔ
  III. ĐƯA ĐÁM
  IV. NGHI TRƯỢNG ĐI ĐƯỜNG
  V. PHƯỜNG TUỒNG DẪN-ĐƯỜNG TRỊ-HUYỆT
  VI. NHÀ TRẠM VÀ LỄ ĐỀ CHỦ
  VII. LỄ HẠ-HUYỆT
  VIII. TẾ THÀNH-PHẦN
  IX. LỄ PHẢN-KHỐC
  X. TẾ TỔ
  XI. TẾ-NGU
  XII. ẤP MỘ

  CHƯƠNG 14 : SAU KHI MỒ YÊN MẢ ĐẸP

  I. CÁC TUẦN TỪ SƠ-THẤT TỚI THẤT-THẤT

  II. LÀM CHAY
  1) ĐÀN CHAY
  2) NGHI THỨC LỄ LÀM CHAY RẤT PHỨC

  III. TUẦN TỐT-KHỐC
  IV. NGÀY TIỂU-TƯỜNG
  V. NGÀY ĐẠI-TƯỜNG
  VI. LỄ TRỪ-PHỤC
  VII. NHỮNG NGÀY CÁT KỴ

  CHƯƠNG 15 : TANG-LỄ CÁC VỊ ĐẾ-VƯƠNG

  I. LỜI TRỐI-TRĂNG
  II. THẮT HỒN-BẠCH
  III. LỄ MỘC-DỤC, LỄ PHẠN-HÀM
  IV. LỄ KHÂM LIỆM
  V. LỄ PHÁT-TANG
  VI. LỄ ĐĂNG-QUANG CỦA VUA KẾ VỊ
  VII. CHIÊU-TỊCH-DIỆN
  VIII. LỄ ĐẶT TÊN « THỤY »
  IX. CỬ-HÀNH ĐÁM TANG

  CHƯƠNG 16 : TANG-CHẾ VÀ TANG-PHỤC

  I. CÁC LOẠI TANG-PHỤC
  1) TANG ÔNG, BÀ, CỤ, KỴ
  2) TANG CHA MẸ
  3) TANG CHÚ BÁC, CẬU MỢ, CÔ, DÌ
  4) TANG NHỮNG NGƯỜI BẰNG VAI
  5) TANG CON VÀ CHÁU BẰNG VAI CON
  6) TANG CHÁU
  7) TANG CHẮT
  8) TANG CHÚT
  9) TANG NGƯỜI TÔNG-THUỘC
  10) TANG CON CHỒNG
  11) TANG HỌ NHÀ CHỒNG
  12) TANG HỌ NHÀ VỢ
  13) NÀNG HẦU ĐỂ TANG HỌ NHÀ CHỒNG
  14) NÀNG HẦU ĐỂ TANG HỌ NHÀ MÌNH
  15) GÁI XUẤT-GIÁ ĐỂ TANG HỌ NHÀ MÌNH
  16) TANG HỌ CHA MẸ NUÔI
  17) NGƯỜI ĐÃ ĐI LÀM CON NUÔI ĐỂ TANG HỌ NHÀ MÌNH
  18) TANG BẰNG-HỮU
  19) TANG THẦY HỌC
  20) TANG HÀNG XÓM
  21) ĐẦY TỚ ĐỂ TANG CHỦ NHÂN
  22) THUỘC-HẠ ĐỂ TANG QUAN THẦY
  23) TANG VUA CHÚA

  II. TRÙNG-TANG
  1) TRỌNG-TANG GẶP TRỌNG-TANG
  2) TRỌNG-TANG GẶP KHINH-TANG
  3) KHINH-TANG GẶP TRỌNG-TANG
  4) KHINH-TANG GẶP KHINH-TANG

  III. MÀU TANG

  CHƯƠNG 17 : CẢI-TÁNG

  I. NGHI-THỨC CẢI-TÁNG
  II. LÝ-DO CẢI TÁNG
  III. NHỮNG ĐIỀM HAY KHÔNG NÊN CẢI-TÁNG
  IV. NGU-TẾ
  V. VIỆC CẢI-TẢNG TẠI MIỀN NAM NƯỚC VIỆT
  VI. HÌNH THỂ CÁC NGÔI MỘ

  CHƯƠNG 18 : NHỮNG KIỂU MỘ VIỆT-NAM

  I. MỘ ĐẤT

  II. MỘ XÂY : a) Mộ trứng ngỗng. b) Mộ nấm liếp. c) Mộ trúc-cách, long-đình. d) Tháp. đ) Mồ vô chủ. e) Lăng. g) Tẩm

  III. THÀNH MỘ

  IV. UYNH-THÀNH : a) Cửa mộ. b) Bình-phong. c) Sân bái-đình. d) Hương-án. đ) Hồ. e) Miếu thổ-thần.

  V. BIA MỘ
  VI. LĂNG VUA GIA-LONG

  CHƯƠNG 19 : BẢO-VỆ MỘ-PHẦN

  I. LUẬT-PHÁP BẢO-VỆ MỘ-PHẦN
  II. NGƯỜI SỐNG BẢO-VỆ MỘ-PHẦN
  III. VONG-HỒN NGƯỜI CHẾT TỰ BẢO-VỆ MỘ

  TÀI-LIỆU ĐỌC THÊM

  I. VĂN-ĐIẾU HẠC-SƠN CƯ-SĨ (Vừa là bạn vừa là thông-gia)
  II. VĂN-TẾ VỢ

  III. TANG LỄ ĐỒNG-BÀO THƯỢNG
  1) NGƯỜI TEU
  2) NGƯỜI SÉDANG
  3) NGƯỜI CHÀM MIỀN TRUNG
  4) NGƯỜI CHÀM CHÂU-ĐỐC : a) Từ khi hấp-hối đến lúc chết. b) Đào huyệt. c) Đám tang. d) Sau đám tang.
  5) NGƯỜI BAHNAR
  6) NGƯỜI DJARAI
  7) NGƯỜI ROGLAI
  8) NGƯỜI RHADÉ
  9) NGƯỜI KOHO
  10) NGƯỜI M’NONG
  11) NGƯỜI STIENG

  IV. KẾT-LUẬN

  KẾT-LUẬN

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

 3. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  TỰA

  Trong buổi xã-hội đương trải qua một « cơn sốt vỡ da », con người Việt-Nam cựa-quậy vươn lên để tham-dự vào cuộc hòa-ca ồ ạt của thế-giới, cuốn sách khảo-cứu này ra đời, như có vẻ thách-thức trước cao-trào « sóng mới » của đời nguyên-tử.

  Chúng tôi không nghĩ thế.

  Chúng tôi cho rằng người ta sinh ra không phải chỉ là một « con vật người » sống ở đâu cũng chỉ có những khát-vọng như nhau, muốn hành động gì đều cứ tự nơi mình, dọc ngang nào biết trên đầu có ai. Trái lại, nếu chúng ta không còn ở trong thời-kỳ xuất mẫu hoài, tiện thị hữu quân thân (lọt lòng ra là đã có bổn-phận đối với cha mẹ vua chúa) thời-kỳ mà chúng ta sống đây có khác xưa rồi thật : vua chúa không còn nữa, và bổn phận đối với cha mẹ cũng đã dần dần lỏng-lẻo, nhưng ta đâu đã thoát-ly hẳn được ảnh-hưởng của hoàn-cảnh, của sự chung sống trong một xã-hội vẫn còn lấy nông-nghiệp làm căn-nguyên, lấy gia-đình làm nền tảng.

  Từ lúc tập-tễnh biết đi, bập-bẹ biết nói, đến khi biết nghe chuyện cổ-tích bên bếp lửa ấm-cúng, biết suy-tư học-hỏi thầy bạn nơi học-đường, biết ngâm-nga những vần thơ phú có dư-âm dội vào tâm-khảm, biết tưởng-nhớ đến những người thân đã khuất, biết não lòng trước cảnh đau thương của đất nước, biết phẫn-nộ trước nỗi bất-công giày-vò bao nhiêu thế-hệ và trong những lúc nhàn hạ, biết thưởng-thức hương vị mộc-mạc của quê-hương, v.v… bấy nhiêu cái biết đã tạo-thành một con người riêng-biệt, quy-tụ vào cá-tính một dân-tộc riêng-biệt, không giống hẳn dân-tộc nào khác. Những cái biết ấy không thể chỉ nghe phong-thanh mà lĩnh-hội được, phải đã từng sống qua mới nhận-thức được trọn-vẹn mà thôi.

  Nếu con người Việt-Nam ngày nay là kết-tinh của con người Việt-Nam ngày qua (hoặc ít hoặc nhiều, chối-cãi sao được) thì muốn tìm hiểu những gì còn chi-phối đời sống hiện-tại của chúng ta, trong khi ta đương co chân chạy theo đà tiến-triển vũ-bão của văn-minh cơ-khí, thiết-tưởng có ngoảnh lại nheo một đuôi mắt vào cuộc sống hôm qua, chưa ắt đã là hoàn-toàn vong-bản !

  Vì thế, chúng tôi coi cuốn sách của bạn Toan-Ánh là một công-trình cần phải có, để ghi lại những cái gì đã mất cùng những cái gì sắp mất, cho ta có thể nhận-chân và vớt-vát lại một vài giá-trị cũ, những giá-trị tuy không đứng vững nữa trên hiện-tại, nhưng cũng giúp ta hiểu được đôi phần gốc rễ của cái hiện-tại ấy, ngõ hầu chỉ cho ta hướng đi để xây-dựng một tương lai phù-hợp với bản-chất của dân tộc :

  « Trăm năm tính cuộc vuông tròn
  Phải dò cho đến ngọn nguồn ngách sông ».

  --------------

  TÁC-GIẢ CẨN-CHÍ

  Phong-tục Việt-Nam, không bao giờ như thời kỳ gần đây, đã chịu rất nhiều biến đổi, cùng với những sự đổi thay của thời-cuộc.

  Có nhiều thuần phong mỹ tục không cần nữa, có nhiều tục quá phiền-phức rườm-rà đã được giản-dị-hóa, nhưng cũng vẫn còn nhiều tục, mọi tầng lớp đều muốn cố duy trì trước mọi sự thay đổi của đất nước, lẽ tất nhiên đấy không phải là những tục dở.

  Nói tới phong-tục của ta với những điều mất đáng tiếc, với những sự thay đổi tạo nên vì hoàn-cảnh, những người có óc bảo-thủ không khỏi phàn-nàn vì sự biến-chuyển quá phũ-phàng đột ngột của nếp sống xã-hội, và theo đó là sự biến-thể của những thói tục nước non nhà !

  Có điều đáng buồn là những lễ-nghi phong-tục tốt đẹp của ta trong khi dần dần thay đổi, thì đột-nhiên, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thấy nảy ra nhiều tục-lệ mới, xét cho kỹ chẳng hay đẹp gì, nếu không muốn nói là đồi-bại.

  Người ngoại quốc, mỗi khi muốn nghiên-cứu sự sinh-hoạt tiến-triển xã-hội của một nước nào, thường căn-cứ vào những phong-tục tập-quán của dân nước ấy, bao giờ phong-tục tập-quán cũng là phản ảnh trung-thực tinh-thần của dân tộc một nước.

  Nước Việt-Nam từ xưa tới nay vẫn có những phong-tục lễ-nghi này đã tạo nên con người Việt có những đặc tính riêng đáng quý nó khiến cho ta có thể tự-hào với thế-giới !

  Từ trước tới nay đã có nhiều người Việt-Nam cũng như ngoại-quốc nghiên-cứu về phong-tục ta và đã viết thành sách, nhưng rất tiếc có sách thì viết bằng ngoại-ngữ khiến người mình không tìm hiểu được, hoặc cũng có sách viết bằng Việt-ngữ lại quá sơ-sài hay chỉ chuyên về một khía cạnh nào, chưa nói được hết mọi điều hay dở cần-thiết.

  Giờ đây, những sách đó vì lâu ngày không được tái-bản, có ai muốn tìm hiểu kỹ-càng về phong tục ta thực rất mất công, mà cũng không được thỏa-mãn.

  Hôm nay, theo bước những người trước, tôi cố viết tập Phong-Tục Việt-Nam tôi hằng mong-ước từ mấy chục năm nay, ngay từ khi mới bước chân vào làng văn nước nhà với những tập sách nói sơ qua về ít nhiều tục hay thú đẹp của non sông.

  Mang cái hoài-bão muốn biểu-dương tất cả những cái hay lạ của phong-tục, tôi không quản làm có được hay không, cố gắng lưu trên giấy trắng mực đen những điều đã có, đang có hoặc không còn có nữa, tôi có thể biết được.

  Viết về phong-tục nước nhà, tôi cố ghi cả những sự thay đổi của mỗi phong-tục. Lẽ tất nhiên có nhiều thiếu-xót và đôi khi có thể có cả những sự sai-lầm, những điều thiếu-xót cũng như những sự sai-lầm này, tôi chờ mong sự chỉ giáo ở các bạn để bổ-khuyết sau.

  Tôi sẽ lần lượt trình bày Phong-tục Việt-Nam từ cá-nhân qua gia-đình đến xã-hội, và những tài liệu trình bày tôi chia ra như sau :

  - Con Người
  - Tín Ngưỡng
  - Giao Tế Xã-Hội
  - Tập-quán.
   
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này