LS-Việt Nam Những trang sử vẻ vang (Q1) - Nguyễn Lân <1000QSV1TVB #0378>

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi Thu VO, 16/12/19.

Moderators: Bọ Cạp
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0378.Những trang sử vẻ vang Q1.PNG

  Tên sách : NHỮNG TRANG SỬ VẺ-VANG (Q1)
  (Từ trước cuộc nội-thuộc Tàu đến đầu triều Gia-Long)
  Tác giả : NGUYỄN LÂN
  Nhà xuất bản : MAI LĨNH
  Năm xuất bản : 1944
  ------------------------
  Nguồn sách : tusachtiengviet.com Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Đánh máy : hangdtv, lolyoshi, Hiền Dzô, PV Ngọc Trâm,
  huyennhung, honganh_257, Nhok_kira, dinh ai

  Kiểm tra chính tả : Nguyễn Văn Huy, Trương Thu Trang

  Biên tập chữ Hán Nôm : Trần Tú Linh
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 14/12/2019

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link»
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn tác giả NGUYỄN LÂN và nhà xuất bản MAI LĨNH
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  1) Mở đầu cho cuốn sử yêu nước
  2) Phất cờ nương tử thay quyền tướng-quân
  3) Đầu voi phất ngọn cờ vàng
  4) Nước lã vã nên hồ
  5) Vua đồng-lầy
  6) Xin giết tôi đi !
  7) Sóng Bạch-đằng
  8) Bốn phương thu lại một nhà
  9) Không trừ loạn, mặt nào nhìn thấy Tiên-đế ?
  10) Tặng nhát gươm này
  11) Trẫm yêu dân như yêu con
  12) Châu-chấu đá voi
  13) Đầu bếp cũng trung thần
  14) Chẳng ăn vàng
  15) Một mình một ngựa phá tan giặc
  16) Xin chém đầu tôi rồi hãy hàng
  17) Vì nước quên thù riêng
  18) Vì nước bỏ thù nhà
  19) Lời thề anh-hùng
  20) Anh-hùng tí-hon
  21) Quê-mùa hơn học-thức
  22) Thà làm quỉ nước Nam
  23) Giáo đâm không biết đau
  24) Chim hồng bay cao nhờ lông cánh
  25) Xe muối mà có ngựa Kỳ ngựa Ký
  26) Móc họng trả cỗ
  27) Ông trạng thanh-liêm
  28) Người ấy là bậc cao-hiền
  29) Tước hầu chửi giặc
  30) Trời xui ta giết đứa vô-đạo
  31) Một bức thư vạn chữ
  32) Cỗ đầu người
  33) Thù nước chưa xong đầu đã bạc
  34) Sống thác theo vua
  35) Trượng-phu ở đời phải chống nạn lớn
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB


  EBOOK
   

  Các file đính kèm:

  Storm, amorphous, Tanuki and 20 others like this.
 3. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  VÀI LỜI NGỎ TRƯỚC

  Tôi có một người bạn lúc nhỏ học ở trường trung-học Tây, lớn lên sang Pháp du-học, đến khi thành-tài trở về nước, chưa hề được đọc một trang quốc-sử nào !

  Gần đây, vì tình-hình thế-giới kích-thích, người bạn tôi tự-nhiên nhận thấy cái khuyết-điểm lớn trong sự học-vấn của mình, có mượn tôi mấy quyển sử nước nhà để đọc.

  Được ít lâu, ảnh thực-thà thú với tôi rằng : « Người ta thường trách một số người trong bọn du-học chúng tôi là vong-bản, thực cũng chẳng ngoa. Đến nay được đọc mấy bộ sử nước nhà, tôi hối hận là bấy lâu đã trót đi vào con đường quên gốc, nhưng tôi lại tự an-ủi rằng đã biết tỉnh-ngộ, và lấy làm hãnh diện là người trong một nước đã có những trang sử rất vẻ-vang ».

  Lời thú ấy của bạn tôi khiến tôi cảm-động vô-cùng, và chỉ cho tôi một bổn-phận : có lẽ chăng người trong nước còn nhiều kẻ chưa từng đọc quốc-sử như bạn tôi, hoặc cũng có người khi bé học sử nước nhà một cách cẩu-thả, đến khi lớn lên quên bẵng cả những chiến-công oanh-liệt, những cử-chỉ anh-hùng của tổ-tiên ta ? Đối với những người ấy thì một quyển sách nhỏ gom-góp những trang sử vẻ-vang của nòi giống có lẽ là một vị thuốc hay làm tan được cái nỗi bi-quan của họ, giữa lúc chiến-tranh đương đảo lộn thế-giới này chăng ?

  Vậy mục-đích của người viết quyển sách này chỉ là nhắc lại giữa bạn thanh-niên những hành-vi siêu-việt của ông cha ta, để ai nấy đều có một tin-tưởng mãnh-liệt đối với tiền-đồ của đất nước. Mình có tin rằng giống nòi mình không hèn, tổ-tiên mình không kém, thì mình mới có đủ nghị-lực mà gây cho non sông một tương-lai rực-rỡ.

  Biên quyển sách này, thuật-giả không có cái cao-vọng làm công-việc một sử-gia dày công nghiên-cứu, mà chỉ mong làm một nhà cổ-động kêu gọi bạn trẻ nên quay về tìm ở trang sử cũ nước nhà một lẽ sống xứng-đáng cho cuộc đời mình.

  Bờ sông Hương, vụ hè năm 1943
  Từ-ngọc
   
Moderators: Bọ Cạp
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này