Phật Giáo Những vế đối của Ấn Quang lão pháp sư

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi hhongxuan, 2/10/13.

Moderators: mopie
 1. hhongxuan

  hhongxuan Lớp 7

  Cõi thế gian thật may mắn có một lão pháp sư có trí huệ như vậy.Đây là các vế đối của lão pháp sư.

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Một câu trong số mà tôi rất thích:
  Y hoằng thệ nguyện, kiến chiết nhiếp chi pháp môn, đản khẳng nhất tâm trì danh, tự nhĩ tiềm phù Thật Tướng, tỉ tứ thánh lục phàm đồng chứng chân thường, cố đắc cửu giới hàm quy, thập phương cộng tán.

  Dĩ đại từ bi, lập yểm hân chi thắng hạnh, nhược năng sơ độ thác chất, hà nan đốn nhập Tịch Quang, đạo tam thừa ngũ tánh tề đăng tịnh vực, nhân tư thiên kinh câu xiển, vạn luận quân tuyên.

  (Nương thệ nguyện rộng sâu, lập pháp môn chiết - nhiếp[3], chỉ cần nhất tâm trì danh, từ đấy ngầm hợp Thật Tướng, khiến tứ thánh lục phàm cùng chứng chân thường, nên được chín giới đều hướng về, mười phương cùng khen ngợi.

  Dùng từ bi rộng lớn, tạo thắng hạnh ưa - chán, nếu được sanh về Sơ Độ[4], khó gì mau nhập Tịch Quang, dẫn tam thừa ngũ tánh đều lên cõi tịnh, do vậy ngàn kinh cùng xiển dương, muôn luận đều tuyên nói)

  NGuồn TVE :vouu
   
  ẩn sĩ thích bài này.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này