Paganini-Complete work for violin and guitar (DKhoa1211)

Thảo luận trong 'Tủ sách Âm nhạc - Hội họa' bắt đầu bởi vqsvietnam, 2/10/13.

Moderators: vqsvietnam
 1. vqsvietnam

  vqsvietnam Leader 1000QSV1TVB Thành viên BQT

  Nhắc đến Paganini, ắt hẳn nhiều người trong chúng ta sẽ nghĩ ngay đến một thiên tài violin và những tác phẩm kinh điển cho violin. Nhưng ít người biết rằng Paganini cũng chơi xuất sắc guitar và viola nữa. Ông soạn rất nhiều tác phẩm cho guitar để cùng chơi đàn với các bạn của mình.
  Dưới đây, tôi xin giới thiệu đến các bạn 9CDs với các bản nhạc soạn cho violin và guitar song tấu gồm các bản sonata, catabile, variazioni...

  1. Centone Di Sonate M.S.112(Vol.1)
  2. Cantabile In D Major M.S.109

  01 Sonata No. 1 in A minor. Introduzione - Larghetto, Allegro maestoso - Tempo di marcia
  02 Sonata No. 1 in A minor. Rondoncino - Allegro
  03 Sonata No. 2 in D major. Adagio cantabile
  04 Sonata No. 2 in D major. Rondoncino - Andantino, Tempo di Polacea
  05 Sonata No. 3 in C major. Introduzione - Prestissimo, Larghetto cantabile
  06 Sonata No. 4 in A major. Adagio cantabile
  07 Sonata No. 4 in A major. Rondo - Andantino, Allegretto
  08 Sonata No. 5 in E major. Allegro assai
  09 Sonata No. 5 in E major. Andantino vivace, tre variazioni
  10 Sonata No. 6 in A major. Larghetto cantabile
  11 Sonata No. 6 in A major. Rondo - Allegro assai

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Centone Di Sonate M.S.112(Vol.2)
  01 Sonata No. 7 in F major. Allegro giusto - Buonamente
  02 Sonata No. 7 in F major. Polacca - Andantino. Allegretto
  03 Sonata No. 8 in G major. Andante cantabile
  04 Sonata No. 8 in G major. Rondo - Allegretto
  05 Sonata No. 9 in A major. Allegro maestoso - Tempo di marcia
  06 Sonata No. 9 in A major. Tema - Andante placido
  07 Sonata No. 9 in A major. Variazione 1
  08 Sonata No. 9 in A major. Variazione 2
  09 Sonata No. 9 in A major. Variazione 3 - Pio mosso
  10 Sonata No. 10 in C major. Allegro risoluto
  11 Sonata No. 10 in C major. Rondo - Andantino vivace (Tempo di Pastorale)
  12 Sonata No. 11 in A minor. Cantabile - Andante appassionato, con flessibilito
  13 Sonata No. 11 in A minor. Tema - Allegro moderato
  14 Sonata No. 11 in A minor. Variazione 1
  15 Sonata No. 11 in A minor. Variazione 2
  16 Sonata No. 11 in A minor. Finale - Tempo di Valz
  17 Sonata No. 12 in D major. Andante cantabile
  18 Sonata No. 12 in D major. Rondo – Allegretto

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  Centone di Sonate (Vol 3)
  Sonata No. 13 in E major. Introduzione - Maestoso
  02. Sonata No. 13 in E major. Larghetto - Cantabile
  03. Sonata No. 13 in E major. Rondò Allegretto - Con Brio
  04. Sonata No. 14 in G major. Andante Adagetto
  05. Sonata No. 14 in G major. Rondò - Allegro molto vivace
  06. Sonata No. 15 in A major. Introduzione - Maestoso
  07. Sonata No. 15 in A major. Tema - Andante moderato
  08. Sonata No. 15 in A major. Variazione 1
  09. Sonata No. 15 in A major. Minore (Variazione 2)
  10. Sonata No. 15 in A major. Maggiore (Variazione 3)
  11. Sonata No. 15 in A major. Rondò - Allegretto
  12. Sonata No. 16 in E major. Allegro vivace
  13. Sonata No. 16 in E major. Minuetto a Valtz - Allegro vivo
  14. Sonata No. 17 in A major. Introduzione - Andante, Corrente
  15. Sonata No. 17 in A major. Andante - Cantabile
  16. Sonata No. 17 in A major. Rondò - Allegro vivo
  17. Sonata No. 18 in C major. Allegro - Presto
  18. Sonata No. 18 in C major. Rondò. Balletto - Allegro vivissimo

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Sonata Operas I,II,IV (vol4)
  01. Sonata for violin & guitar in С major, MS 9/1
  02. Sonata for violin & guitar in G major, MS 9/2
  03. Sonata for violin & guitar in D major, MS 9/3
  04. Sonata for violin & guitar in
  С
  major, MS 9/4
  05. Sonata for violin & guitar in A major, MS 9/5
  06. So
  nata for violin & guitar in E major, MS 9/6
  07. Sonata for violin & guitar in A major, MS 10/1
  08. Sonata for violin & guitar in
  С
  major, MS 10/2
  09. Sonata for violin & guitar in F major, MS 10/3
  10. Sonata for violin & guitar in A minor, MS 10/4
  11. Sona
  ta for violin & guitar in E minor, MS 10/5
  12. Sonata for violin & guitar in E minor, Ms 10/6
  13. Sonata for violin & guitar in G major (ded. to Prince Felice I), MS 11/1
  14. Sonata for violin & guitar in
  С
  major (ded. to Prince Felice I), MS 11/2
  15. Sona
  ta for violin & guitar in A minor (ded. to Prince Felice I), MS 11/3
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Sonata Operas IV,V,VI (vol5)
  01 Sonata for violin & guitar in С major, MS 11/4
  02 Sonata for violin & guitar in D major, MS 11/5
  03 Sonata for
  violin & guitar in A major, MS 11/6
  04 Sonata for violin & guitar in E minor, MS 12/1
  05 Sonata for violin & guitar in
  С
  minor, MS 12/2
  06 Sonata for violin & guitar in A minor, MS 12/3
  07 Sonata for violin & guitar in D minor, MS 12/4
  08 Sonata for violin
  & guitar in A minor, MS 12/5
  09 Sonata for violin & guitar in G minor, MS 12/6
  10 Sonata for violin & guitar in G major, MS 13/1
  11 Sonata for violin & guitar in
  С
  major, MS 13/2
  12 Sonata for violin & guitar in A major, MS 13/3
  13 Sonata for violin & gui
  tar in F major, MS 13/4
  14 Sonata for violin & guitar in D major, MS 13/5
  15 Sonata for violin & guitar in E major, MS 13/6

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  6 sonata di Lucca 3,8 ; duetto amoroso(vol 6)
  1. Sonata No. 1. Amoroso
  2. Sonata No. 1. Andantino
  3. Sonata No. 2. Larghetto compassionevolmente
  4. Sonata No. 2. Allegretto scherzando
  5. Sonata No. 3. Lento e con grazia
  6. Sonata No. 3. Andantino brillante
  7. Sonata No. 4. Quasi Andante con sentimento
  8. Sonata No. 4. Allegro
  9. Sonata No. 5. Con anima e trasporto
  10. Sonata No. 5. Andantino con brio
  11. Sonata No. 6. Quasi Larghetto e con enfasi
  12. Sonata No. 6. Andantino motteggiando
  13. Sonata No. 1 in A major. Larghetto
  14. Sonata No. 1 in A major. Presto, Variato
  15. Sonata No. 2 in G major. Adagio
  16. Sonata No. 2 in G major. Andantino scherzoso
  17. Sonata No. 3 in D major. Andante sostenuto
  18. Sonata No. 3 in D major. Rondò - Molto allegro
  19. Sonata No. 4 in A minor. Andante - Largo
  20. Sonata No. 4 in A minor. Allegretto - Motteggiando
  21. Sonata No. 5 in A major. Adagio amoroso
  22. Sonata No. 5 in A major. Allegretto - Energicamente
  23. Sonata No. 6 in E minor. Andante - Innocentemente
  24. Sonata No. 6 in E minor. Allegro vivo e spiritoso

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  CD7
  1. Sonata No. 1 in A major. Minuetto - Adagio
  2. Sonata No. 1 in A major. Polonese - Quasi allegro
  3. Sonata No. 2 in C major. Adagio - Maestoso
  4. Sonata No. 2 in C major. Andantino - Galantemente
  5. Sonata No. 3 in D minor. Adagio - Maestoso
  6. Sonata No. 3 in D minor. Andantino - Galantemente
  7. Sonata No. 4 in A major. La Sinagoga - Andante calcando
  8. Sonata No. 4 in A major. Andantino con brio
  9. Sonata No. 5 in D major. Andante - Moderato impostamente
  10. Sonata No. 5 in D major. Allegro spiritoso
  11. Sonata No. 6 in A minor. Largo, con precisione
  12. Sonata No. 6 in A minor. Tempo di Valtz
  13. Sonata No. 1 in A major. Larghetto
  14. Sonata No. 1 in A major. Presto, Variato
  15. Sonata No. 2 in G major. Adagio
  16. Sonata No. 2 in G major. Andantino scherzoso
  17. Sonata No. 3 in D major. Andante sostenuto
  18. Sonata No. 3 in D major. Rond
  - Molto allegro
  19. Sonata No. 4 in A minor. Andante - Largo
  20. Sonata No. 4 in A minor. Allegretto - Motteggiando
  21. Sonata No. 5 in A major. Adagio amoroso
  22. Sonata No. 5 in A major. Allegretto - Energicamente
  23. Sonata No. 6 in E minor. Andante - Innocentemente
  24. Sonata No. 6 in E minor. Allegro vivo e spiritoso

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  CD8
  1. Allegro spiritoso
  2. Adagio, assai espressivo
  3. Allegretto con brio, scherzando
  4. I. Muta. Tema
  5. I. Muta. Variazione 1
  6. I. Muta. Variazione 2
  7. I. Muta. Variazione 3
  8. I. Muta. Variazione 4
  9. I. Muta. Variazione 5
  10. I. Muta. Variazione 6
  11. I. Muta. Variazione 7
  12. I. Muta. Variazione 8
  13. I. Muta. Variazione 9
  14. I. Muta. Variazione 10
  15. I. Muta. Variazione 11
  16. I. Muta. Variazione 12
  17. I. Muta. Variazione 13
  18. I. Muta. Variazione 14
  19. I. Muta. Variazione 15
  20. I. Muta. Variazione 16
  21. I. Muta. Variazione 17
  22. I. Muta. Variazione 18
  23. I. Muta. Variazione 19
  24. I. Muta. Variazione 20
  25. II. Muta. Tema
  26. II. Muta. Variazione 1
  27. II. Muta. Variazione 2
  28. II. Muta. Variazione 3
  29. II. Muta. Variazione 4
  30. II. Muta. Variazione 5
  31. II. Muta. Variazione 6
  32. II. Muta. Variazione 7
  33. II. Muta. Variazione 8
  34. II. Muta. Variazione 9
  35. II. Muta. Variazione 10
  36. II. Muta. Variazione 11
  37. II. Muta. Variazione 12
  38. II. Muta. Variazione 13
  39. II. Muta. Variazione 14
  40. II. Muta. Variazione 15
  41. II. Muta. Variazione 16
  42. II. Muta. Variazione 17
  43. II. Muta. Variazione 18
  44. II. Muta. Variazione 19
  45. II. Muta. Variazione 20
  46. III. Muta. Tema
  47. III. Muta. Variazione 1
  48. III. Muta. Variazione 2
  49. III. Muta. Variazione 3
  50. III. Muta. Variazione 4
  51. III. Muta. Variazionie 5
  52. III. Muta. Variazione 6
  53. III. Muta. Variazione 7
  54. III. Muta. Variazione 8
  55. III. Muta. Variazione 9
  56. III. Muta. Variazione 10
  57. III. Muta. Variazione 11
  58. III. Muta. Variazione 12
  59. III. Muta. Variazione 13
  60. III. Muta. Variazione 14
  61. III. Muta. Variazione 15
  62. III. Muta. Variazione 16
  63. III. Muta. Variazione 17
  64. III. Muta. Variazione 18
  65. III. Muta. Variazione 19
  66. III. Muta. Variazione 20

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  CD9
  1. Duetto No. 1. Amoroso espressivo
  2. Duetto No. 1. Andantino scherzando
  3. Duetto No. 2. Cantabile con anima
  4. Duetto No. 2. Rond
  brillante
  5. Duetto No. 3. Romance - Larghetto amabile
  6. Duetto No. 3. Polacca - Mosso
  7. Duetto No. 4. Placidamente con grazia
  8. Duetto No. 4. Andantino trescando
  9. Duetto No. 5. Andante sostenuto con aspirazione
  10. Duetto No. 5. Allegro spiritoso con energia
  11. Duetto No. 6. Cantabile pacificamente
  12. Duetto No. 6. Buonamente - Rond
  quasi allegro
  13. Largo - Allegro
  14. Variazione 1
  15. Variazione 2
  16. Variazione 3
  17. Variazione 4
  18. Variazione 5
  19. Variazione 6
  20. Variazione 7
  21. Variazione 8
  22. Variazione 9
  23. Variazione 10
  24. Variazione 11
  25. Variazione 12
  26. Variazione 13
  27. Variazione 14
  28. Allegro risoluto
  29. Romance - Pi
  tosto largo - Amorosamente
  30. Andantino variatio - Scherzando

  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
Moderators: vqsvietnam

Chia sẻ trang này