Phật Giáo Pháp Chánh Định Và Sưu Tập Pháp - Sư Hộ Tông (epub)

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi ThànhTâm2409, 2/5/21.

Moderators: mopie
 1. ThànhTâm2409

  ThànhTâm2409 Lớp 2

  LỜI TỰA

  Chánh định là một phương pháp tu tâm trọng yếu, khiến cho giới được trong sạch, cho tuệ được thanh cao.

  Sự trì giới rất cần thiết cho thân và khẩu, để lánh xa nghiệp dữ: song, nếu không nhờ năng lực thiền định thì phẩm hạnh phải bợn nhơ, trí tuệ cũng không sao phát triển được.

  Cớ đó, phép tu định rất cần yếu để thu thúc vọng tâm, làm cho nó trở nên chơn chánh, hầu chủ trì thân, khẩu trong đường ngay thẳng, cho trí tuệ được cao siêu, mới có thể thấy rõ chơn lý, hiệp theo Phật ngôn rằng:

  "Samādhī bhikkhave samāhito pajānāti sanjānāti passati

  Này các tỳ khưu, các ngươi hãy tham thiền đi, vì ngươi có tâm thiền định hằng thấy rõ, nhớ chắc và hiểu mọi việc đúng theo chơn lý được".

  Quyển "PHÁP CHÁNH ÐỊNH" tóm tắt và quyển "SƯU TẬP PHÁP" này được xuất bản do lòng thành tín và sự yêu cầu của các thí chủ.

  Những lời lẽ trong sách này đều trích dịch trong Tam Tạng và chú giải Phạn ngữ Pāli.

  Mong cho quả phúc phát sanh, do sự ấn tống sách này được thành tựu đầy đủ đến các vị thí chủ và hàng độc giả.

  Dịch giả xin hồi hướng pháp thí này đến chư thiên, nhơn loại và các bực ân nhân, nhất là thân phụ (còn hiện tại), cùng thân mẫu (đã quá vãng), cầu xin cho tất cả những bực đó hoan hỉ thọ lãnh phần phước này và sẽ được chứng quả Niết Bàn, thoát khỏi vòng sanh tử luân hồi.

  Tỳ Khưu HỘ TÔNG
  Bhikkhu VAṄSARAKKHITA.
   

  Các file đính kèm:

Moderators: mopie

Chia sẻ trang này