Phật Giáo Phật Học Thực Tiễn - Như Tâm

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 4/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  Phật Giáo dậy về Ðức Tin rất khoa học và hợp lý. Ðức Phật từng giảng :
  “Khi nghe một điều gì, phải quán sát, suy tư và thể nghiệm, chỉ khi nào
  sau khi kiểm nghiệm quý vị thực sự nhận thấy ... nếu sống và thực hiện
  các lời dạy nầy sẽ đưa đến hạnh phúc an lạc hiện tại và về lâu.... thì mới
  tin và thực hành theo”.

  Ðức Phật đã nhiều lần nhắc nhở đệ tử :”Hãy lắng nghe và ghi nhớ như
  sau : Như Lai chỉ giảng dậy về khổ và con đường chấm dứt đau khổ mà
  thôi“. Những thuyết về Ðau Khổ, Vô Thường, Vô Ngã, Duyên Sinh,
  Nghiệp Nhân Quả đều có mục đích giúp người làm điều thiện tránh điều
  ác để cho lương tâm được nhẹ nhàng; xem nhẹ danh vọng và vật chất
  như ảo ảnh khi hiện khi biến, nếu muốn mà không có được, hay đã có
  nay mất, thì không vướng mắc vào đau khổ. Do đó những lời khuyên,
  buông bỏ tất cả, vì tất cả đều do chớp bụi mà thành, rồi cũng trở về với
  cát bụi..., chỉ nên áp dụng cho những người gặp cảnh đau khổ hay
  nguời muốn trốn nợ trần gian. Còn đối với người không gặp cảnh khổ
  thì cũng học được làm thiện tránh ác để tu bổ đạo đức và cái Nghiệp
  của mình; còn tất cả đều do tâm trí chính mình quyết định cho mình,
  quyết định làm điều thiện, bỏ điều ác.

  Phương pháp thiền của Phật rất dản dị, luyện tâm và đạo đức trước khi
  luyện thiền, rất công hiệu độ trì ra khỏi khổ não và có thể trị được nhiều
  bệnh khác; luyện tập thâm sâu có thể thấy được tiền kiếp hay tiên đoán
  tương lai của mình.

  Về đạo pháp thì Ðức Phật nói: “Ðó là điều trước đây ta chưa từng được
  nghe, nay ta đã khám phá, có khả năng đem lại pháp nhãn và trí tuệ thấu
  rõ sự vật.” Khác với các nhà truyền giáo thời đó, Ðức Phật không
  huyền thoại hoá đạo pháp của mình bằng cách đồn đãi rằng ông thần
  nầy hay ông thánh nọ đã truyền cho. Lời nói trên của Phật vẫn còn giá
  trị đúng cho đến ngày nay với khoa học cận đại.

  Tác giả có lời cảm tạ H.T. Thích Nhật Từ, soạn giả quyển Kinh Tụng
  Hằng Ngày, (sách nầy khá đầy đủ, dễ hiểu, mà tác giả đã trích dẫn nhiều
  bài) cùng các tác giả khác. Ảnh bìa do Dr. C. George Boeree. ntn.
  06-2003. (In lần thứ ba).
  Như T. Nguyễn KY. US.

  Download tại :
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Nguồn TVE - vanthanh70
   
  haist and Kiep Lang Thang like this.
Moderators: mopie

Chia sẻ trang này