Mạng Quản Trị Mạng-old

Thảo luận trong 'Tủ sách Tin học - Lập trình' bắt đầu bởi hoangkiss, 17/1/21.

 1. hoangkiss

  hoangkiss Lớp 2

  Mục Lục

  Chương 1: Sơ lược lịch sử phát triển của mạng máy tính. 4
  Hình 1.1. Mô hình truyền dữ liệu từ xa đầu tiên. 4
  Hình 1.2: Mô hình trao đổi mạng của hệ thống 3270. 5

  Chương 2: Những khái niệm cơ bản của mạng máy tính. 7
  I. Định nghĩa mạng máy tính. 7
  II. Phân loại mạng máy tính. 8
  III. Sự phân biệt giữa mạng cục bộ và mạng diện rộng. 8

  Chương 3 : Mô hình truyền thông. 10
  I. Sự cần thiết phải có mô hình truyền thông. 10
  II. Mô hình truyền thông đơn giản 3 tầng. 11
  III. Các nhu cầu về chuẩn hóa đối với mạng. 15
  IV. Một số mô hình chuẩn hóa. 15
  1. Mô hình OSI (Open Systems Interconnection)15
  2. Mô hình SNA (Systems Netword Architecture)16

  Chương 4 : Mô hình kết nối các hệ thống mở. 19
  I. Nguyên tắc sử dụng khi định nghĩa các tầng hệ thống mở:19
  II. Các giao thức trong mô hình OSI19
  III. Các chức năng chủ yếu của các tầng của mô hình OSI.21

  Chương 5 : Các đặc tính kỹ thuật của mạng cục bộ. 27
  I. Cấu trúc của mạng (Topology)27
  II. Những cấu trúc chính của mạng cục bộ. 28
  III. Phương thức truyền tín hiệu. 31
  IV. Các giao thức truy cập đường truyền trên mạng LAN.. 31
  V. Đường cáp truyền mạng. 33

  Chương 6 : Các thiết bị liên kết mạng. 36
  I. Repeater (Bộ tiếp sức)36
  II. Bridge (Cầu nối)37
  III. Router (Bộ tìm đường)40
  IV. Gateway (cổng nối)43
  V. Hub (Bộ tập trung)44

  Chương 7 : Giao thức TCP/IP. 45
  I. Giao thức IP. 45
  1. Tổng quát 45
  2. Các giao thức trong mạng IP. 49
  3. Các bước hoạt động của giao thức IP. 49
  II. Giao thức điều khiển truyền dữ liệu TCP. 50
  III. Giao thức UDP (User Datagram Protocol)53

  Chương 8 : Các dịch vụ của mạng diện rộng (WAN)55
  I. Mạng chuyển mạch (Circuit Swiching Network)55
  II. Mạng thuê bao (Leased line Network)57
  III. Mạng chuyển gói tin (Packet Switching NetWork)58

  Chương 9 : Ví dụ một số mạng LAN và WAN. 62
  I. Mạng Novell NetWare. 62
  II. Mạng Windows NT. 63
  III. Mạng Apple talk. 64
  IV. Mạng Arpanet66
  V. Mạng NFSNET. 68
  VI. Mạng Internet69

  Chương 10 : Giới thiệu về hệ điều hành mạng Windows NT. 71

  I. Thế nào là một hệ điều hành mạng. 71
  II. Hệ điều hành mạng Windows NT. 71
  III. Cấu trúc của hệ điều hành Windows NT. 72
  IV.Cơ chế quản lý của Windows NT. 74
  V. Các cơ chế bảo vệ dữ liệu trong Windows NT. 76
  VI. Giới thiệu về hoạt động của Windows NT Server77

  Chương 11 : Hệ thống quản lý của mạng Windows NT. 78

  I. Quản lý các tài nguyên trong mạng. 79
  1. Quản lý đơn lẻ từng máy chủ (Stand-alone Services)79
  2. Quản lý theo dịch vụ thư mục (Directory Services)79
  3. Quản lý theo nhóm (Workgroup)80
  4. Quản lý theo vùng (Domain)81

  II. Hệ thống quản lý trên Hệ điều hành mạng Windows NT Server81
  1. Mô hình Workgroup (nhóm) của mạng Windows NT. 82
  2. Mô hình vùng (Domain)82
  3. Mô hình quan hệ giữa các Domain trong mạng Windows NT. 83
  4. Nhóm (group) trong Windows NT. 84
  5. Nhóm toàn cục (global group)84
  6. Nhóm cục bộ (local group)85

  III. Các mô hình Domain trong mạng Windows NT. 86
  1. Mô hình Domain đơn (single domain) 86
  2. Mô hình Domain chính (Master domain) 86
  3. Mô hình nhiều Domain chính (muliple master domain)87
  4. Mô hình tin cậy hoàn toàn (complete trust) 88

  Chương 12 : Cài đặt, quản trị, sử dụng mạng Windows NT. 89
  I. Cài đặt hệ điều hành mạng Windows NT server89
  II. Quản trị mạng Windows NT. 92

  Chương 13 : Quản lý và khai thác File, thư mục trong mạng Windows NT. 103
  I. Cơ chế an toàn của File và thư mục trong Windows NT. 103
  II. Các thuộc tính của File và thư mục. 104
  III. Chia sẻ Thư mục trên mạng. 105
  IV. Thiết lập quyền truy cập cho một người sử dụng hay một nhóm.. 106
  V. Sử dụng các thư mục mạng. 107

  Chương 14 : Sử dụng máy in trong mạng Windows NT. 108
  I. Cơ chế in trong mạng Windows NT. 108
  II. Bảo mật của máy in. 110

  Chương 15 : Các dịch vụ mạng của Windows NT Server. 112
  I. Internet Information Server (IIS)112
  II. Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) :113
  III. Dịch vụ Domain Name Service (DNS)114
  IV. Remote Access Service (RAS)115
   

  Các file đính kèm:

Chia sẻ trang này