LS-Việt Nam Sách quan chế - Paulus Của <1000QSV1TVB #0454>

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi Thu VO, 31/12/19.

Moderators: Bọ Cạp
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0454.Sách quan chế.PNG

  Tên sách : SÁCH QUAN CHẾ
  Tác giả : PAULUS CỦA
  Năm xuất bản : IN LẦN THỨ NHỨT 1888
  ------------------------
  Nguồn sách : scmn-vietnam.blogspot.com Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link

  Đánh máy : Trúc Quỳnh Đặng, Aprilicious,Đình Giao, tmtuongvy, nonliving, Dũng PC,green@, meyeusoi, Robinson1412

  Kiểm tra chính tả : Nguyễn Đăng Khoa, Ngô Thanh Tùng
  Biên tập chữ Hán – Nôm :Lý Hồng Yến
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 30/12/2019

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn tác giả PAULUS CỦA đã chia sẻ với bạn đọc
  những kiến thức quý giá.

  MỤC LỤC

  QUAN CHẾ 制官

  PHẦN I : PREMIÈRE PARTIE

  1) NHÀ NƯỚC LANGSA, ĐẠI PHÁP CỘNG CHỦ QUẤC : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

  2) BỘ VIỆN : MINISTÈRES

  3) NAM-KỲ THUỘC ĐỊA LANGSA : COCHINCHINE FRANÇAISE

  4) PHÒNG HIỆP NGHỊ, CƠ MẬT : CONSEIL PRIVÉ

  5) CUỘC PHÁI THÂN SĨ : DÉPUTATION

  6) HỘI NGHỊ SỰ QUAN HẠT : CONSEIL COLONIAL

  7) BỘ THUỘC BÊN THỦY : CORPS DE LA MARINE

  8) KHO HẠO PHÁO SAIGON, VÕ KHỐ : ARSENAL DE SAIGON

  9) VIỆC BINH : SERVICE MILITAIRE

  10) CUỘC QUẢN ĐỐC VỀ SÚNG LỚN : DIRECTION D’ARTILLERIE

  11) CUỘC ĐỐC LÃNH CÔNG VỤ THEO VIỆC BINH BỘ, BINH BỊ ĐẠO : DIRECTION DU GÉNIE

  12) CUỘC TUẦN THÀNH : GENDARMERIE

  13) CUỘC MÃ PHÁO : ARTILLERIE

  14) CUỘC BINH BỘ THEO VIỆC THỦY : INFANTERIE DE MARINE

  15) QUÂN CHÁNH : JUSTICE MILITAIRE

  16) ĐẠO LÃNH VIỆC LƯƠNG TỪ : COMMISSARIAT

  17) ĐẠO GIÁM SÁT VIỆC BINH LƯƠNG, KHO TÀNG THUỘC VỀ THỦY CÙNG CÁC QUẢN HẠT : INSPECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET FINANCIERS DE LA MARINE ET DES COLONIES

  18) VIỆC ĐIỀU BỘ : SERVICE MÉDICAL

  19) CUỘC DỰ TRỮ BÀO CHẾ THUỐC TÂY : SERVICE PHARMACEUTIQUE

  20) THÔNG LÝ NHA SỞ, NỘI BỘ : DIRECTION DE L’INTÉRIEUR

  21) TẢ LÝ, HIỆP LÝ : SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

  PHÒNG NHỨT : 1er BUREAU
  PHÒNG NHÌ : 2e BUREAU
  PHÒNG BA : 3e BUREAU
  PHÒNG TƯ : 4e BUREAU
  PHÒNG NĂM : 5e BUREAU

  22) PHÒNG THÔNG NGÔN, CÓ ĐÔ SỰ LÀM THỦ LÃNH, TI CHÁNH : BUREAU DES INTERPRÈTES

  a) THÔNG LÝ : INSPECTEUR
  b) TI THUỘC ĐỐC LÝ
  c) VÕ CHỨC

  23) QUẤC HỌC, QUAN HỌC, VIỆC DẠY HỌC, PHÉP QUẢNG HỌC : INSTRUCTION PUBLIQUE

  24) CUỘC COI VIỆC SỔ BỘ ĐẤT CHUNG, CỦA CHUNG, THUÊ CHÁNH NGẠCH, CÙNG CUỘC KHÁM ĐẠT : SERVICE DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, DES CONTRIBUTIONS DIRECTES ET DU CADASTRE

  25) TI KHÁM ĐẠC CÙNG VẼ HỌA ĐỒ : SECTION DU CADASTRE ET DE LA TOPOGRAPHIE

  26) SỞ COI VỀ THUẾ NGOẠI NGẠCH : ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES

  27) CUỘC HAY VIỆC TẠO TÁC, ĐỐC VIỆC HƯNG TẠO : DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

  28) NHÀ THƠ, DÂY THÉP : POSTE ET TÉLÉGRAPHES

  29) KHO TIỀN BẠC : TRÉSOR

  30) QUYỀN HOÀNH, CÂN LƯỜNG : POIDS ET MESURES

  31) CUỘC HAY VỀ CỬA BUÔN BÁN : DIRECTION DU PORT DES COMMERCE

  32) CUỘC TÂN ĐÁO : SERVICE DE L’IMMIGRATION

  33) CUỘC TUẦN SAI : POLICE MUNICIPALE

  34) CUỘC THÁM SAI : POLICES DE SURETÉ

  35) KHÁM CHÁNH : PRISON CENTRALE

  36) HUỆ DÂN CUỘC, TI ĐIỀU HỘ : SERVICE SANITAIRE

  37) NHÀ THƯƠNG CHỢ-QUÁN : HÔPITAL DE CHỢ-QUÁN

  38) CUỘC NHÀ IN QUẢN HẠT : IMPRIMERIE COLONIALE

  39) VƯỜN THẢO MỘC, TỤC KÊU LÀ VƯỜN NHÀ NƯỚ : JARDIN BOTANIQUE

  40) VIỆC HÌNH, LUẬT CHÁNH : SERVICE JUDICIAIRE

  41) THÀNH PHỐ SÀIGÒN (CHÁNH XA SÀIGÒN) : VILLE DE SAIGON

  42) NHÀ HỘI : MAIRIE

  PHỤ BIÊN

  1) BỘ THỦY KIÊM CÁC QUẢN HẠT : MINISTÈRE DE LA MARINE ET DES COLONIES

  2) PHỤ CÁC CHỨC TƯỚC LỚN BÊN THỦY, BÊN BỘ, CÙNG HAI BÊN VĂN VÕ

  a) TƯỚC THƯỜNG : LÉGION D’HONNEUR
  b) TƯỚC HỌC : GRADES UNIVERSITAIRES

  3) PHÉP BẢO HỘ : PROTECTORAT

  PHẦN II: DEUXIÈME PARTIE

  1) LỤC BỘ ANNAM 陸部 : LES SIX MINISTÈRES

  a) LẠI BỘ 吏部 : MINISTRE DE L’INTÉRIEUR
  b) HỘ BỘ 戸部 : MINISTRE DES FINANCES
  c) LỄ BỘ 禮部 : MINISTRE DES RITES
  d) BINH BỘ 兵部 : MINISTRE DE LA GUERRE
  e) HÌNH BỘ 刑部 : MINISTRE DE LA JUSTICE
  f) CÔNG BỘ 工部 : MINISTRE DE TRAVAUX PUBLICS
  2) TÔNG NHƠN PHỦ 宗人府 : ASSEMBLÉE DES PRINCES DU SANG

  3) KINH QUAN 京官 : PRINCIPAUX MANDARINS ATTACHÉS À LA CAPITALE

  a) TỂ TƯỚNG TAM CÔNG 宰相三公
  b) NỘI CÁC 內閣 : SECRÉTARIAT IMPÉRIAL, GRANDE CHANCELLERIE

  4) CƠ MẬT VIỆN 機密院 : CONSEIL D’ÉTAT, CHAMBRE HAUTE

  5) TẬP HIỀN VIỆN 集賢院 : CONSEIL IMPÉRIAL (CHARGÉ DE LIRE ET D’EXPLIQUER LES TEXTES AU SOUVERAIN)

  6) ĐÔ SÁT VIỆN 都察院 : INSPECTEURS GÉNÉRAUX

  7) THÔNG CHÁNH SỨ TI 通政使司 : DIRECTION DES POSTES

  8) ĐẠI LÝ TỰ 大理寺 : COURS D’APPEL

  9) THÁI THƯỜNG TỰ 太常寺 : COMMISSION CHARGÉE DES CÉRÉMONIES EN GÉNÉRAL ET DU CULTE

  10) QUANG LỘC TỰ 光祿寺 : COMMISSION CHARGÉE DES SACRIFICES

  11) THÁI BỘC TỰ 太僕寺 : COMMISSION CHARGÉE DE POURVOIR AU MOYEN DE TRANSPORT DE SA MAJESTÉ

  12) HỒNG LÔ TỰ 鴻臚寺 : COMMISSION CHARGÉE DES PRÉPARATIFS DANS LES CÉRÉMONIES D’EXAMENS, ETC

  13) HÀN LÂM VIỆN 翰林院 : ACADÉMIE

  14) QUẤC TỬ GIÁM 國子監 : INSTRUCTION PUBLIQUE

  15) TÔN HỌC SỞ 尊學所 : LYCÉE CONSACRÉ À L’INSTRUCTION DES PRINCES

  16) TAM ĐƯỜNG 三堂 : LES TROIS COLLÈGES

  17) THÁI Y VIỆN 太醫院 : SERVICE DE SANTÉ

  18) KHÂM THIÊN GIÁM 欽天監 : OBSERVATOIRE

  19) THIỆM SỰ PHÚ 詹事府 : BIBLIOTHÈQUE NATIONALE, ARCHIVES IMPÉRIALES

  20) NỘI VỤ PHỦ 內務府 : COMMISSARIAT CHARGÉ DE LA DIRECTION DES TRÉSORS, MAGASINS ET MUSÉES

  21) THỊ VỆ XỨ 侍衞處 : GARDE IMPÉRIALE

  22) HÀNH NHƠN TI 行人司 : BUREAU DES INTERPRÈTES

  23) VÕ BANG CHỨC CHẾ 武班職制 : SERVICE MILITAIRE

  24) TẠI KINH QUÂN HIỆU 在京軍號 : APPELLATIONS DES DIFFÉRENTS CORPS DE TROUPES DE LA CAPITALE

  25) THỪA THIÊN PHỦ 承天府 : PRÉFECTURE DE LA CAPITALE

  26) THUỘC PHỦ KINH HUYỆN 縣京府属 : SOUS-PRÉFETS DE LA CAPITALE

  27) NHỊ THÀNH NGUYÊN THIẾT QUAN LẠI 吏官設原城二 : ANCIENNE DÉNOMINATION DES PROVINCES DE GIA-ĐỊNH ET DU TONKIN

  28) TRẤN TÂY NGUYÊN THIẾT 鎭西原設 : ANCIEN CAMBODGE

  29) CÁC TỈNH ĐỐC, PHÚ 撫督省各 : VICE-ROI, GOUVERNEUR DE PROVINCE

  30) CÁC TỈNH BỐ, ÁN 按布省各 : CHEF D’ADMINISTRATION, CHEF DU SERVICE JUDICIAIRE

  31) ĐỐC HỌC 督學, GIÁO THỌ 教授, HUẤN ĐẠO 訓導, : DIRECTION DE L’ENSEIGNEMENT

  32) QUAN BINH CÁC TỈNH : SERVICE MILITAIRE DES PROVINCES

  33) PHỦ, HUYỆN

  34) PHỦ, HUYỆN THUỘC LẠI 府縣屬吏 : SUBALTERNES DE PHỦ, HUYỆN

  35) CAI TỔNG 該總, PHÓ TỔNG 副總 : CHEF ET SOUS-CHEF DE CANTON

  36) VĂN, VÕ GIAI CHẾ PHẨM CẤP : CÔNG, HẦU, BÁ, TỬ, NAM, ĐỀU LÀ TƯỚC THƯỞNG CÔNG NGHIỆP LỚN (MỖI TƯỚC ĐỀU CÓ TAM ĐẲNG)

  a) VĂN GIAI 文階 : GRADES DES MANDARINS CIVILS
  b) VÕ GIAI 武階 : GRADES DES MANDARINS MILITAIRES

  37) THỤY TẶNG XƯNG HIỆU 諡贈稱號 : TITRE HONORIFIQUE CONFÉRÉ AUX MORTS QUI ONT BIEN MÉRITÉ DE LA PATRIE

  38) TÔN TƯỚC 尊爵 : DES TITRES DES PRINCES

  39) MẠNG PHỤ 命婦 : ÉPOUSES DE GRANDS MANDARINS AYANT UN TITRE HONORIFIQUE

  40) LỆ ĐỊNH CÁC HẠNG ĐIỀN THỌ DÙNG THƯỚC MỘC MÀ ĐO : RÈGLEMENTATION DE L’IMPÔT FONCIER ET DES SALINES

  41) ĐẠI PHÁP LỆ ĐỊNH ĐIỀN THỔ CÁC HẠNG, HAI MẪU NAM LÀM MỘT MẪU TÂY : TARIF DE L’IMPÔT FONCIER D’APRÈS LES RÉGLEMENTS FRANÇAIS

  42) PHÉP KÊ CÔNG ĐẤT GIÓNG VỚI MẪU TÂY : MESURES DE SUPERFICIE ANNAMITES COMPARÉES AUX MESURES DE SUPERFICIE FANÇAISES
   
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB  EBOOK
   

  Các file đính kèm:

 3. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  QUAN CHẾ 制官

  Một đời phải có thể chế trong một đời, một nước phải có thể chế trong một nước. Từ Nhà nước Langsa chiếm cứ đất Nam-kỳ, trong sự trí quan phân chức, tuy trong tiếng Langsa đều có nghĩa phân biệt, mà bởi quan chế bất đồng, ngôn ngữ khác xa, có dịch ra thì lấy ý thể cả, khó theo cho hết nghĩa. Bởi đó, trong sự xưng hô chức tước, nhiều chỗ không nhằm, muốn để y theo tiếng Tây, thì lại không tiện cho nhiều người, cũng chẳng khỏi điều lầm lạc.

  Vậy, chúng ta xét coi hội điển nhà Thanh, hội điển Nam-việt, lấy bên quan chế, sánh so lập làm quan chế riêng Nam-kỳ, cả thảy có hai tập : tập đầu nói về chức tước ti thuộc quan Langsa ; tập thứ hai thì là chức tước ti thuộc quan Annam, trước là cho tiện trong việc xưng hô, sau là cho trọng sự thể nhà nước. Và xét trong một Quản hạt rất lớn như đất Nam-kỳ, trên có quan Thống đốc cả thủy lục binh dân, dưới có các đại viên phân lãnh các ti thuộc, ngoài có các quan địa phương, lãnh hay các địa phận, đều có ti thuộc riêng, chức phận cao thấp không đồng, muốn cho phân biệt, chúng ta phải tham dụng chữ nhu, tiếng Annam mà dịch như sau nầy.


  Paulus Của
   
  Heoconmtv thích bài này.
Moderators: Bọ Cạp
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này