sách xâm quan thánh

Thảo luận trong 'Thùng rác' bắt đầu bởi quoctrung015, 23/7/17.

?

Còn tiếp

 1. Hay

  60.0%
 2. qua hay

  40.0%
 1. quoctrung015

  quoctrung015 Mầm non

  SỐ 01: GIÁP GIÁP - ĐẠI KHIẾT


  Xăm chữ hán Nguy nguy độc bộ bạch vân gian
  Ngọc điện thiên quan đệ nhất ban
  Phú quí vinh hoa thiên phó nhữ
  Phước như Đông hải thọ như san  Việt Dịch

  Bước cao vòi vọi giữa mây tuôn

  Điện ngọc ngàn quan thãy kính tôn

  Phú quý vinh hoa trời đã định

  Phước tầy biễn cã thọ tầy non


  Thánh ý : Công danh toại , phúc lộc toàn , kiện đắc lý , bệnh mâu mạnh , hôn nhân đặng hạp, thai sanh nam, hạnh nhân chậm về,


  Ciêm Nghiêm: Có người học trò đi thi đặng quẻ xâm này, sau thi đậu được, hai khoa làm quan ngồi hoài một chổ, chớ không đi xa.


  CÔ NHÂN: HƠN CAO TÔ NHẬP QUAN TRUNG TRANH VỚI HẠNG VÕ.

  Xâm này tích ông hơn bái Công tên Lưu bang đến đất quant rung tranh thiên hạ với ông hạng võ khi thắng đặng hạng võ thì lên ngôi hớn vương đến đời sau được tuy tặng hớn Cao Tổ.


  LỜI GIẢI

  VIỆC CÔNG DANH : thi đậu cao làm quan tột phẩm, giầu sang hơn người

  VIỆC THÀNH LỢI : Buôn bán đại lợi, tiền vô nhiều, nợ nần thiên hạ điều trang trãi.

  VIỆC KIỆN THƯA : Kiện được đắc lý, mình xin việc gì cũng được.

  VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh gặp thầy gặp thuốc mau mạnh.

  VIỆC RUỘNG VƯƠN: Ruộng vường được tươi, được trúng mùa, hoa lợi thâu nhiều.

  VIỆC HÔN NHÂN : Phải duyên phải nợ cưới hỏi xong xuô, chồng vợ ở đời với nhau.

  VIỆC THAI SANH : sanh sản bình an, mẹ tròn con vuông

  VIỆC ĐI ĐƯƠNG : kẻ đi đường bình an, đi đến nơi về đến chố, nhưng hơi chậm về

  VIỆC MƯU VỌNG : Mỗi việc phải cư xử cho công bình, cứ việc phải mà làm, thì tránh được đều tội lỗi


  LỜI BÀN CỦA DỊCH GIÃ

  Người có phước đức. được làm quan hoặc anh học trò xin được xâm này, thì tốt.

  Người thường nhơn chiếm được xâm này, nếu cầu danh thì được, còn cầu tài thì không có tài.

  Số 02

  GIÁP ẤT – THƯỢNG – KIẾT


  HÁN DỊCH
  Dinh hư tiêu tức tổng thiên thời
  Tự thử quân đương tự sự nghi
  Nhược vấn tiền trình qui túc địa
  Cánh tu phương thốn khả tu vi


  VIỆCDịch
  Nên hư còn mất bởi trời xanh

  Trăm việc từ đây đặng xứng tình

  Nếu muốn hỏi thăm nơi họa phước

  Dặn lòng mỗi việc mỗi làm lành  Thánh ý : Kiện nên hòa , bịnh phải cầu đảo, công danh có, cầu tài ít hôn nhân tốt, thai sanh gái

  CHIÊM NGHIÊM: Một người thiếu niên bịnh hoạn, chiếm được xâm này, rồi đau tới chết.


  CỔ NHÂN: TRƯƠNG TỬ PHÒNG ĐI CHƠI NƠI XÍCH TÒNG.

  Xâm này tích ông Trương Tử Phòng là ông Trương Lương đã dày công giúp vua Hán dựng nên cơ nghiệp, ông biết vua Hán hay nghị kỵ quần thần e lien lụy tới ngài, nên ngài giã chước đi theo ông xích Tòng Tử để học phép tiên.


  LỜI GIẢI:

  VIỆC KIỆN THƯA : Phải giải hòa, chẳn nên kêu nài, chẳn nên sanh sự

  VIỆC BINH HOẠN : Bịnh mắt lời vái, phải lo trả lễ và phải cần cầu đão

  VIỆC CÔNG DANH : Công danh ắt có

  VIỆC MƯU VONG : muốn định làm việc gì, nên chậm rãi, chẳng nên nóng nảy

  VIỆC TÀI LỢI : Cuộc làm ăn bình thường

  VIỆC HÔN NHÂN : Vợ chồng gặp nha, cưới hỏi xong

  VIỆC GIA ĐẠO : Gia đạo bình an, vợ chồng con cháu mạnh giỏi

  VIỆC XẨY ĐẾN : Mỗi việc mỗi làm lành, chẳn nên sanh sự, phải giữ mình cho lắm, chẳng gánh vác việc của ai, phải tùy thời mà ở hết bỉ tới thời.  LỜI BÀN CỦA DỊCH GIẢ

  Tuy xâm thượng khiết chớ không tốt, người chiếm được quẻ xâm này phải tích đức tu nhân, còn muốn làm việc gì phải chậm rãi, chớ lật đật, sự giầu sang tại trời, phải làm lành mới được, như việc mình làm có đức thì trời mới cho mình được việc, còn việc làm tổn đức thì nên từ bỏ đi.


  SỐ 03 :

  GIÁP BÍNH – TRUNG KIẾT


  HÁN DỊCH

  Y thực tự nhiên sanh xứ hữu
  Khuyến quân bất dụng khổ lao tâm
  Đản năng hiếu đệ tồn trung tín
  Phúc lộc lai thời họa bất xâm


  VIỆT Dịch
  cơm áo đâu đau có tự nhiên

  Khuyên người chớ chọc lòng phiền

  Một niền thảo thuận và ngay thẳng

  Phước lộc theo mình họa khỏi lo  Thánh ý : Hỏi danh lợi , ít cười phải hòa thì tốt, bịnh chậm mạnh tài bình bình, hôn nhân phải cẩn thận thì sau khỏi lo


  CHIÊM NGHIÊM: Một người chiếm quẻ xâm này đi thi nghề nghiệp, đem cái tài nghệ của mình ra tranh đấu thì được việc, đem lộc tài xứ mình ra tranh đấu thi được việc và y lộc tại xứ mình, chẳn cần phải lo lắng nhiều.


  CỔ NHÂN: ÔNG GIÃ NGHI GẶP VUA HÁN- VĂN ĐẾ

  Xâm này, tích ông Giã Nghi gặp vua Hán Văn Đế, phong cho người làm chức đại phu, đến sau ông Giã nghi can gián vua nhiều việc, vụa giận hạ chức ông,rồi sai ông ra làm thái thú tại đất Trường Sa.


  LỜI GIẢI

  VIỆC CÔNG DANH: Việc công danh cũng có, nhưng phải chấm nhận phải chờ thời cơ.

  VIỆC TÀI LỢI : Việc làm ăn nên chậm rãi, phải chờ đợi thời vận , phải giữ việc công bình, chẳng nên xảo trá.

  VIỆC KIỆN THƯA : Phải tính giải hòa cho êm, chẳng nên kêu nài, chẳng nên sanh sư, nên cầu hòa đặng thì tốt

  VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh dây dưa lâu mạnh

  VIỆC HÔN NHÂN : Phải giữ gìn bổn phận, chẳn nên biết tới việc của ai chẳng nên mưu sự thì bị gặp họa

  VIỆC GIA ĐẠO : Mỗi việc cứ giữ điều phải mà làm, trên thì phải hiếu thảo với cha mẹ, dưới thì hòa thuận với vợ con và xóm giềng, đặng như vậy thì trời đất thánh thần phò hộ, có thời không bỉ

  LỜI GIẢI CỦA DỊCH GIÃ

  Xâm này Trung kiết chớ không tố, ý xâm biểu phải an phận; tùy duyên mình có cầu lo hết sức, rồi xũng vô ích, giàu sang trời định, trước có cầu cũng không được, bằng cầu quá chỉ them rầu phiền, cứ làm theo lẻ trời, thì mới giúp cho mình tự nhiên họa phải đi.

  Số 4


  Hán Dịch
  Khứ niên bá sự pha tương nghi
  Nhược giảo kim niên thời vận suy
  Hảo bả biện hương cáo thần phật
  Mạc giáo phước tạ hối vô truy
  Việt DịchNăm trước trăm điều đặng tiện nghi


  Năm nay thời vận lại suy vi

  Nén hương khấn vái nơi thần phật

  Ý thế chắc mình phải hiểm nguy  Thánh ý : Công danh không dạng ,Tài lộc ít , hôn nhân khó thành, kiện thất bịnh khó mạnh, đi đàng ít may. Muốn cầu kiết thì ngải khấn nguyện với trời phật


  Chiêm Nghiêm: Một người bệnh nhẹ hứa đi nguyện hương mà chưa đi sau đau nặng chiếm được quẻ xâm này, rồi chưa kịp cúng hương kế chết.


  CỔ NHÂN: TIỂU TẦN VƯƠNG BA LẦN QUA SÔNG.

  Xâm này thích sài quế, lành chức tiểu Tần vương, có chổ kêu la là tiểu lương vương, ra giữa trường võ, dành chức trạng nguyên với ông nhạc phi, lúc thi nhảy qua ba cái sài quế lại xin thi các môn khác với ông nhạc phi , Bị ông Nhạc Phi đâm chết giữa trường thi  LỜI GIẢI

  VIỆC CÔNG DANH : Công danh không có thi rớt

  VIỆC TÀI LỢI : Làm ăn lôi thôi không ra chi tiết

  VIỆC KIỆN THƯA : Kiện thưa bị thất, bị thiệt hại

  VIỆC HÔN NHÂN : Không thành chồng vợ, bị lời gièm xiếm

  VIỆC BỆNH HOẠN : Bệnh khó mạnh

  VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường ra ngoài gặp việc phải trở về, đi không đến nơi, đến chốn

  VIỆC TIÊN TRÌNH : Việc quan sẽ đến, mang lời ăn tiếng nói, thời vận suy vi sẽ biij tai họa

  VIỆC GIA ĐẠO : Trong nhà không yên, làm ăn trắc trở, phải khấn vái Thánh Thần, cho lắm mới được bình an


  LỜI BÌNH CỦA DỊCH GIẢ

  Ý xâm biểu mình phải thối, muốn lo việc gì phải làm đi, chớ để sau rồi ăn năn không kịp, nếu không lo xa tránh trước, đến sau thì mới có tiền hung hậu khiết.
  SỐ 05 :GIÁP - MẬU TRUNG - BÌNH


  DỊCH HÁN

  Tử hữu tam ban bất tự do
  Môn đình tiêu sách lảnh như thu
  Nhược phùng ngưu thử giao thừa nhật
  Vạn sự hồi xuân bất dụng ưu
  VIỆT Dịch
  Người có ba điều chẳn được tự do

  Cửa nhà buồn bã lạnh như thu

  Đến khi gặp đặng ngày trâu chuột

  Muôn việc về xuân chẳn chúc lo


  Thánh ý : Tài hao công danh chậm, kiện thưa tiền, hung hậu kiết bệnh gặp thầy, hôn nhân phải xét đi xét lại, hành nhân vẫn về gặp ngày tý ngày sửu, xấu hóa tốt, làm quan có điều đổi chổ, ý thức có văn động, qua đầu mùa xuân thì tốt.


  CHIÊM NGHIÊM: Một người học trò đi thi hội, chiếm quẻ xâm này, đi thi ba lần, ba nơi mới thi đậu, nhằm ngày giáp tý hay là sửu


  CỔ NHÂN: LỮ MỘNG CHÁNH THƯ KHƠN

  Xâm này tích ông ông Lữ mộng chánh tả người học trò giỏi bị thời vận xấu , thi không đổ trong nhà nghèo lắm, lại bị vợ bất hiền, phần thị bị nợ nần bó buộc, nhưng ông cố trì chí thủ phận, trâu nhồi kinh sử, đến năm 40 tuổi mới thi đậu, sau làm quan tột phẩm.


  LỜI GIẢI

  VIỆC TIỀN TÀI : Tiền tài hao tổn , của cầm không đặng

  VIỆC CÔNG DANH : Công danh chậm lắm

  VIỆC KIỆN THƯA : Việc kiện thưa ruốt cuộc mới đăng lý

  VIỆC BỆNH HOẠN : bệnh gặp thầy, gặp thuốc, ít ngày sẽ mạnh

  VIỆC HÔN NHÂN : Phải xét đi xét lại cho kỹ càng, hấp tấp không được

  VIỆC ĐI ĐƯỜNG : người đi đường bình yên gần về

  VIỆC GIA ĐẠO : Trong nhà đạo không được đặng tốt, không đặng bình an

  VIỆC VẬN THỜI : Mọi việc nên chậm rải, cứ ăn ngay ở thật, cứ giữ việc làm lành như gặp đặng năm, tháng ngày tý hay sửu, sẽ có việc tốt, cũng như cây khô gặp mùa xuân thì tươi tốt lại.


  LỜI GIẢI CỦA DỊCH GIẢ

  Ý xâm biếu đừng bôn chon, lật đật không đặng, vì tại mạng của mình, phải đợi thời thì trăm việc cũng đặng tôt, khi vận tới thì được hành thong, chừng thời vận tới đỏ và phát không cầu cũng đặng, như việc làm không hợp ý mình thì thôi phải nhẫn nại nhịn thua, nhịn thiệt, rồi sau mới tốt và có nhiều điều lợi, nếu gặp nhầm ngày hoặc tháng tý hay sữu thì đặng hanh thong.
  SỐ 06 : GIÁP - KỸ HẠ - HẠ  HÁN DỊCH

  Hà lao cổ sắc cánh suy sanh
  Thốn bộ như đăng vạn lý trình
  Bỉ thử hoài nghi bất tương tín
  Hưu tương tư ý ý nồng tình
  VIỆT DỊCH


  Cần chi phải nhọc giọng cầm sinh

  Tấc bước như lện mấy vận trình

  Đậy đó nghi ngờ lòng chẳng tín

  Đừng đem tu ý ghẹo chân tình

  THÁNH Ý: Công danh không có , tài hao, bệnh khó mạnh, sanh sản có lo sợ, hôn nhân khó thành, kiện còn lâu phải hòa người đi đường chậm về.

  CHIÊM NGHIÊM: Công danh thì nhiều việc không bằng lòng, không vừa ý muốn làm việc gì cũng bị trắc trở

  CỐ NHÂN: lẠN HƯƠNG NHƯ HƯỜN BÍCH QUI TRIỆU

  Xâm này tích nước Tần thâu đoạt của nước Triệu hết năm thành vua nước Triệu sai ông lặn Tương đem ngọc bích qua nước Tần đặng chuộc năm thành ấy lại, vua Tần Thủy Hoàng đem lòng tham, đã không chịu trả năm thành lại cho nước Triệu mà còn muốn đoạt luôn ngọc bích nữa Ong Lang Tương Như liều mạng lập kế hoạch đoạt lại ngọc bích đem về trả lại cho vua nước triệu.


  LỜI GIẢI

  VIỆC CÔNG DANH : Công danh không đặng, đừng trong đợi vô ích

  VIỆC TÀI LỢI : Của cải tiêu tan hết, bổng lộc bị mất

  VIỆC BỆNH HOẠN : Bệnh nặng lắm khó mạnh

  VIỆC HÔN NHÂN : Không thành vợ chồng

  VIỆC KIỆN THƯA : Công việc lôi thôi dây dưa lâu lắm

  VIỆC THAI SANH : Việc sanh sản phải bị tai nạn

  VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường có việc lâu trở về

  VIỆC VẬN THỜI : thời vận long dong đừng tham đứng trách


  LỜI GIẢI CỦA DỊCH GIẢ

  Xâm xấu xin nhằm xâm này thì phải bất hết các việc đừng hỏi, đừng làm nữa mưu vong sử gì, cũng khó thành phải cực khổ nhiều, phải dè dặc cho lắm mới được, làm việc gì cũng phải cẩn thận kính đáo mới khỏi thất công, chiếm đặng xâm này thì ắt rớt trăm việc gì mình cũng đừng tin đừng nghe ai hết mình muốn hiệp mà nó không hiệp, mình muốn tròn mà nó không tròn, phải giữa mình luôn luôn, đừng tin gì nửa, phải tôi phải nghỉ.

  Xâm số 07 Giáp canh - Đại Kiết


  Hán dịch

  Tiên phong đạo cốt bổn thiên sanh

  Hựu ngộ chơn tiên vi chủ manh

  Chỉ nhục đơn thành tọa nham cốc

  Nhứt triều dẫn lãnh hướng thiên hành.


  Việt dịch

  Tiên phong đạo cốt vốn trời sanh

  Lại gặp tiên gia chỉ dẫn rành

  Luyện thuốc trường sanh trong động đá

  Một mai nhẹ buớc tới mây xanh.


  Thánh ý: Công danh toại chí, cầu tài đặng tài, bịnh vô hại, hành nhơn về, cầu con đặng, kiện đặng. Thổ mộ ông bà yên tốt, hôn nhơn hạp.


  *Chiếu nghiệm: Đời vua Thái Tôn có hai tên Võ Sĩ và Đoàn Trọng Văn, chiếm xâm này thì sau thi đậu tới Thuợng Thơ.


  *Cổ nhân: Ông Lữ Đồng Tân luyện linh đơn thành tiên.

  Xâm này tích ông Lữ Đồng Tân, thi đỗ taasb sĩ đời nhà đường làm chức thái thú quân nNhương Dương ngài chán ngán cuộc đời, ngài từ chức, rùi theo ông đại tiên là Hán Chung lLy mà tu luyện phep tiên.


  VIỆC CÔNG DANH : Thi đậu cao, làm quan lớn

  VIỆC TÀI LỢI : Ruộng vườn trúng mùa rẫy cũng tốt, buôn bán tham lợi

  VIỆC KIỆN THƯA : Kiện đắc lý, xin việc gì cũng được

  VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh chẳn nặng ít ngày sẽ mạnh

  VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường bình an ít ngày sẽ về

  VIỆC CẦU CON : Sẽ có con trai con gái

  VIỆC MỒ MÃ : Mồ mã yên và tốt

  VIỆC HÔN NHÂN : Hôn nhân tốt phải duyên phải nợ


  Lời bàn của dịch giả

  Xâm tốt, hỏi về công danh phú quí thì tốt, có thần trợ lực, học trò thi thì chắc đậu, người buôn bán thì chắc có người hảo tâm dìu dắt xin đi tu thì tốt lắm, hỏi về bệnh thì khò, phải rước thầy giỏi mới trị được, người bệnh là người có nhiều phước đức mới qua khỏi, nội trong ba ngày gặp thầy giỏi thì mới mạnh được, bằng không ắt khó mạnh, không có sự huyền hoặc không chắc đâu, có quí nhơn giúp đỡ sợ cũng không được lâu dài.
  Xâm số 08

  Giáp Tân - Thượng Thượng

  Hán dịch

  Niên lai canh giá khổ vô thâu

  Kim tuế điền thù định hữu thu

  Huống ngộ thái bình vô sự nhựt

  Sĩ nông công cổ bá vô ưu.


  Việt dịch

  Năm rồi cày cấy lúa không thâu

  Ruộng rẫy năm nay chắc đặng mùa

  Gặp hội thái bình rồi rãnh việc

  Sĩ nông công bố khỏi lo âu


  Thánh ý: Công danh toại chí, mùa thu đặng, kiện thì hòa, hành nhơn về, cầu con sẽ đặng con trai, việc chi cũng khá, qua mùa thu tốt, có việc mừng đến, gặp ngày hoặc tháng Dậu, Tuất, Hợi thì tốt nhưng không trọn lắm.


  *Chiếu nghiệm: Muốn làm việc gì để qua mùa, đến mùa thu thì tốt và đặng việc.


  *Cổ nhân: Ông Thuấn cày ruộng trên Lịch sơn trúng mùa.

  Xâm này tích ông Đại Thuấn làm ruộng tại núi Lịch Sơn vua Nghiệu thấy ngài chí hiếu bèn rướt ngài về mà gã hai nàng công chúa là Nga Hoàng và Nữ Anh cho ngài rồi nhường ngôi cho ngài làm vua.


  LỜI GIẢI

  VIỆC CÔNG DANH : Ban đầu cực khổ lém, đến sau thì đậu bực cao, làm quan tột phẩm

  VIỆC RUỘNG VƯỜN : Ruộng vườn rẫy bái thì tốt lắm được mùa

  VIỆC TÀI LỢI : Buôn bán thịnh vượng, cho vây đâu đó được trã đủ

  VIỆC KIỆN THƯA : Việc kiện thưa quan giải hòa

  VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh không hề chi ít ngày sẽ khỏi

  VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường bình an vô sự, ít ngày sẽ về tới

  VIỆC MƯU VỌNG : Nếu mưu vọng có nhân nghĩa thì việc chi cũng xong xuôi

  VIỆC VẬN THỜI : Nếu giữ việc hiếu thảo, việc nhân nghĩa, thì có phước lộc đến mình


  *Lời bàn của dịch giả

  Xâm này tiền hung hậu kiết, công danh và kiện thưa qua tới mùa thu mới được việc. Bấy lâu nay thời vận dỡ dang, nay gặp việc tốt, nhưng mình phải gìn giữ và thủ thành thì mới có khá, còn bệnh coi nặng nhưng trước lo sau mừng được yên.
  Xâm số 09

  Giáp – Nhâm - Đại Kiết

  Hán dịch

  Vọng cừ tiêu tức hướng Tràng An

  Thường bả lăng hoa tử tế khán

  Kiến thiết văn thơ tương nhập cảnh

  Kim chiêu hỉ sắc thượng my đoan.


  Việt dịch

  Mỏi trông tin tức ngóng Tràng An

  Hằng năm nhánh hoa xem kỷ càng

  Trông thấy văn thơ đã đến cửa

  Mặt mày vui vẻ rất hân hoan.


  Thánh ý: Danh lợi không đặng, kiện được, bệnh phải cầu khẩn, thai sanh trai, hôn nhơn hạp, hành nhơn trong 100 ngày mới về, làm việc gì trong ba ngày mới có tin tức.


  *Chiếu nghiệm: có người đàn bà muốn hỏi tin chồng chừng nào về, khi chiếm được quẻ xâm này trong ba ngày có tin về.


  *Cổ nhân: Tống Thái Tổ trần kiều tức vị.

  Xâm này tích ông Triệu dần lên ngôi hoàng đế tại xứ Trần Kiều, đến sau được phong là Tống Thái Tổ.


  LỜI GIẢI

  VIỆC CÔNG DANH : Công danh không toại ý

  VIỆC TÀI LỢI : Buôn bán ít gặp may, ít lời

  VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh phải khẩn đão, gặp thầy gặp thuốc thì mạnh

  VIỆC KIỆN THƯA : Kiện thưa đắc lý xin việc gì cũng đặng

  VIỆC SANH SẢN : Đẽ đặng con trai dõng mãnh

  VIỆC HÔN NHÂN : Phải duyên phải nợ, cần tính tới đừng lôi thôi

  VIỆC ĐI ĐƯỜNG : kẻ đi đường bình an sức khỏe, có tin về

  VIỆC XẨY ĐẾN : Cứ làm lành lánh giữ, ăn ở tử tế, thì chẳn có việc gì xẩy đến hết


  Lời bàn của dịch giả

  Tuy xâm đại kiết chớ thật không tốt, cầu danh không đặng, buôn bán không đặng, về ban đầu thì tốt, sau rốt là chuyện bất thành, hữu danh vi vô thực, có tiếng mà không thiệt, không chắc, như có cầu lắm thì phải cẩn thận mới được, mà mưu sự gì còn lâu mới gặp.. Học trò đi thi mà chiếm được xâm này thi không đậu. Xâm này chủ ý chỉ có một việc là hỏi thăm tin tức người đi xa thì trong ba ngày sẽ có tin về., còn làm một việc gì đã lâu rồi mà lòng hết sức mong đợi thì có tin mừng.

  Xâm số 10

  Giáp quí - Hạ Hạ


  Hán dich

  Bệnh hoạn thời thời mạng kiểu suy

  Hà tu tỏa ngỏa cộng toản qui

  Trực giao tùng kiến nhựt dương phục

  Thi khải cầu thần tượng Phật trì.


  Việt dịch

  Bệnh hoạn liên miên mạng vận suy

  Nào cầu bói hỏi nữa làm chi

  Chờ qua Đông chí hay tin đến

  Cầu khẩn mới nhờ Phật hộ trì.


  Thánh ý: danh chưa toại, đừng tham cầu, tài lộc thất, kiện khó xong, hành nhơn chậm về, bệnh qua tháng 10 mới mạnh, còn không mạnh ắt khó sống phải cầu thần giúp.


  *Chiếu nghiệm: Một người học trò thi không đậu.


  *Cổ nhân: tên Nhiễm Bá Ngưu mang bệnh tật.

  Xâm này tích ông Nhiễm Bá Ngưu là người hiền đức, Ngài là học trò của Đức Khổng –Tử Ngài đứng bậc thập triết, Ngài mang bịnh Phung hủi, đức khổng tử có đến thăm viếng ngài nhiều lần, đến khi ngài mất đức khổng tử thương tiếc ngài vô cùng


  LỜI GIẢI

  VIỆC CÔNG DANH : Thi không đậu, công danh chẳn ra chi, nhưng có công chút đỉnh, đâu cũng có ráng chữ cũng chẳn đặng vuông tròn

  VIỆC TÀI LỢI : Làm ruộng thất buôn bán lỗ, làm nghề gì cũng chẳn ra chi.

  VIỆC BỊNH HOẠN : Bịnh đang dây dưa, chạy thầy chạy thuốc tiền bạc tổn hao nhiều, phải khấn đảo mới mông mạnh đặng.

  VIỆC KIỆN THƯA : Công việc còn lòng dòng lâu ngày

  VIỆC ĐI ĐƯỜNG : Kẻ đi đường bị bịnh hoạn, hoặc bị việc trắc trở nên lâu về

  VIỆC HÔN NHÂN : Không thành chồng vợ.

  VIỆC GIA ĐẠO : Gia đạo chẳng đặng an,

  VIỆC MƯU VONG : Cứ giữ bổn phận, chẳng nên mưu s, chẳn nên tham lam của ai hết.


  Lời bàn của dịch giả

  Xâm xấu, chiếm được xâm này cứ việc cũ mà làm, đừng thay đổi chi hết, phải thủ cựu thì hay, vận mạng có nhiều sự rủi ro, bệnh tật liên miên, nên phải cẩn thận tỉnh táo cầu khẩn, phó thác cho trời Phật chờ qua mùa Đông thì mưu vọng mới đặng thành. Người ác nhơn hiểm độc, mưu kế gian tham nếu chiếm được xâm này thiò phải mau mau cải lỗi bằng không ắt có họa đến.
   

  Các file đính kèm:

 2. tauvequehuong

  tauvequehuong Lớp 10

  Bạn để lại mail làm chi vậy, bạn có xem bói thu phí không? Tôi muốn xem.
   
 3. Leo3008

  Leo3008 Lớp 1

  Hehe...hihi.....haha.....há...há....
  Ủa, sao cái rating scales lại chỉ có hai lựa chọn là "hay" & "quá hay" vậy bác chủ topic? Còn những lựa chọn khác như "thường", "dở", "cực dở" trốn đâu hết rồi? :D
   
  Chỉnh sửa cuối: 24/7/17
 4. tauvequehuong

  tauvequehuong Lớp 10

  há há là nụ cười gì thế nhỉ 3D_423D_42

  Không có những lựa chọn kia nghĩa là bạn ấy không muốn nghe những câu đại loại như thường thôi, dở lắm, cực dở,... Vậy thôi. Hihi
   
 5. Leo3008

  Leo3008 Lớp 1

  Nếu bác nghe Cung Lê xin học môn Lăng Không Kình với "đại" võ sư Huỳnh tấn Kiệt thì có bò ra cười vì cái óc khôi hài cao độ của Lê không? :D :D
   
 6. tauvequehuong

  tauvequehuong Lớp 10

  Công nhận là Lê có óc khôi hài thật.
  Mà nếu Cung Lê vs Vân Trường thì sẽ ra sao nhỉ? Với khả năng thần thánh của Vân Trường (được người đời tạo ra) thì tôi tin rằng Cung Lê không đỡ nổi 1 chiêu.

  Nhớ thuở xưa, Hoa Hùng chiêu 1 thì đỡ, chiêu 2 thì né, chưa kịp xin thua thì chiêu 3 đã đầu rụng.
  Ngày nay Cung Lê phải phải tỉnh đòn, khi thấy Vân Trường ra nửa chiêu là phải đập tay xuống đất ngay (xin hàng), nếu chậm chút là chiêu 1 sẽ tới nơi thì chỉ có "đai". 3D_423D_42
   
 7. Leo3008

  Leo3008 Lớp 1

  Lâu quá không login, chắc bác vẫn khỏe? :)
  Đúng là Lê phải ráng tỉnh táo, cố giữ cái mạng để còn thượng đài với người khác thật. Nhưng cũng có khi Lê nghe tới huyền thoại Vân Trường là đã khiếp vía, không dám tới trước cổng đình rồi, đâu cần chờ tới màn "cắt đứt dây chuông"? :)
  Mà nếu nhìn vô lịch sử thì hầu hết "thánh" đều do người đời phong cho. Để làm gì nhỉ? Phục vụ cho một hay nhiều mục đích nào đó của người ta? :D
   
 8. tauvequehuong

  tauvequehuong Lớp 10

  Hihi tôi vẫn khỏe mấy chục năm nữa bạn ạ (giờ vẫn ok, ngày mai thì không biết, cứ nói đại vậy) 3D_423D_42

  Phong thánh có hai lý do, một là do mục đích 9 chị, hai là do ảo tưởng.

  Nào Quan Công hiển thánh, ma báo thù,... Quan Công mà hiện về được thì nhiều đứa bị ăn đao rồi, ma mà báo thù được thì không cần Lệnh Truy Nã :3D_79:
   
 9. V/C

  V/C Mầm non

  Trong Thùng rác vẫn thảo luận được à các bác? Không có mùi gì sao? Hay các bác đeo khẩu trang phòng độc?
   
 10. tauvequehuong

  tauvequehuong Lớp 10

  Hihi ở đâu cũng vậy cả thôi, tôi vẫn đang thảo luận đây; sao không thấy, không ngửi có mùi chi nhỉ?
  Mũi tắc rồi cũng nên. 3D_423D_42
   
 11. V/C

  V/C Mầm non

  Thùng rác thì đến trẻ con nó cũng hiểu nơi chưa đồ vứt đi. Chẳng hiểu lý do gì mà quăng topic này vào thùng rác?
  Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
 12. Mình có góp ý là nếu đã cho vào thùng rác thì một vài hôm sau nên chôn đi, chứ thỉnh thoảng có người bới lên thì nó bốc mùi lắm. Nên xóa topic đi, hoặc chí ít là khóa bài mới nếu muốn lưu giữ lại vì một lý do gì đó. Nếu không thì Thùng rác là Hàng tạp hóa linh tinh chứ không còn là thùng rác nữa.
   

Chia sẻ trang này