Phật Giáo Sáu Cửa Vào Động Thiếu Thất - Bồ-đề Đạt-ma - Trúc Thiên dịch

Thảo luận trong 'Tủ sách Tôn giáo' bắt đầu bởi junchan, 5/10/13.

Moderators: mopie
 1. junchan

  junchan Lớp 7

  SÁU CỬA VÀO ÐỘNG THIẾU THẤT là tên dịch một tác phẩm lớn của thiền Trung Hoa, gọi là Thiếu Thất Lục Môn.
  Lục môn là sáu cửa, sáu pháp môn - Sáu cửa vào đạo pháp vậy.

  Trong các ngành Phật giáo, Thiền đứng riêng một chân trời cùng tuyệt, chủ trương chỉ thẳng vào nơi tánh, thấy thẳng nơi tự tâm để tức khắc thành Phật, khỏi phải khổ tu nhiều kiếp. Do đó, Thiền được gọi là tối thượng thừa, nghĩa là cỗ xe tối thượng đi thẳng vào nước Phật. Ai nương cỡi, ai "thừa" cỗ xe ấy tức thành Phật. Nói thế không có nghĩa là cỗ xe lớn nhất so với những cỗ xe khác, xe dê của Thanh văn, xe nai của Duyên giác, xe trâu của Bồ tát v.v... Trái lại tối thượng thừa đích thực là "không còn thừa nào để mà thừa", nên nói suốt ngày "thừa" mà vẫn như chưa hề "thừa". Có thừa như thế mới gọi là Phật thừa - cỗ xe Phật. Mất hết điểm so sánh, Thiền mất luôn chỗ đứng giữa các hệ phái. Nói một cách khác, vì mất tất cả nên được lại tất cả. Thiền đương nhiên bao dung tất cả trong một sức chứa vô lượng vô biên: sức chứa của cái không. Nên Thiền, tức là Ðại Ðồng. Và tối thượng thừa tức là vô thừa. Kinh nói : "Lấy vô thừa làm Phật thừa" là nhằm hiển thị cái lý đại đồng ấy vậy.

  Thông tin ebook:
  SÁU CỬA VÀO ÐỘNG THIẾU THẤT
  Bồ-đề Đạt-ma
  Trúc Thiên dịch, 1969
  Nguồn: Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Sưu tầm và đánh máy: Thanh Sơn
  Tạo ebook: vinhhoa
  Nguồn TVE
   

  Các file đính kèm:

Moderators: mopie

Chia sẻ trang này