ĐL-Việt Nam LS-Việt Nam Tập san nghiên cứu Văn Sử Địa 14 - Số đặc biệt về Quang Trung <1000QSV1TVB #0277>

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi Thu VO, 20/2/18.

Moderators: Bọ Cạp
 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0277 Tap chi Van Su Dia 14.PNG
  Tên sách : TẬP SAN NGHIÊN CỨU VĂN SỬ ĐỊA 14
  Tác giả : NHIỀU TÁC GIẢ
  Nhà xuất bản : BAN NGHIÊN CỨU VĂN SỬ ĐỊA
  Năm xuất bản : 1956
  ------------------------
  Nguồn sách : Từ Đức Châu
  Đánh máy : mopie, thao nguyen, ganbunma, patimiha, minhf@yahoo, chip_mars
  Kiểm tra chính tả : Trần Lê Nam, Tào Thanh Huyền, Nguyễn Thanh Hải
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 19/02/2018

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn CÁC TÁC GIẢ và BAN NGHIÊN CỨU VĂN SỬ ĐỊA
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.
  MỤC LỤC

  TỔNG KẾT CÔNG TÁC CỦA BAN NGHIÊN CỨU VĂN SỬ ĐỊA TRONG MỘT NĂM QUA VÀ ĐỀ ÁN CÔNG TÁC NĂM 1956

  ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC VĂN SỬ ĐỊA
  CÔNG TÁC CỦA BAN NGHIÊN CỨU VĂN-SỬ-ĐỊA TRONG MỘT NĂM QUA

  1) Việc sưu tầm, phân tích và hệ thống hóa một số tài liệu về lịch sử, văn học và địa lý
  2) Việc xuất bản tập san nghiên cứu Văn-Sử-Địa
  3) Việc xây dựng những tác phẩm theo chương trình đã định
  NHỮNG NHƯỢC ĐIỂM VÀ KHUYẾT ĐIỂM CỦA BAN NGHIÊN CỨU VĂN – SỬ – ĐỊA
  ĐỀ ÁN CÔNG TÁC CỦA BAN NGHIÊN CỨU VĂN SỬ ĐỊA TRONG NĂM 1956

  1) Chấn chỉnh bộ máy làm việc của Ban nghiên cứu Văn-Sử-Địa
  2) Mở rộng phạm vi cộng tác với các cộng tác viên
  3) Mở những cuộc tọa đàm để nghiên cứu, thảo luận các vấn đề
  4) Thắt chặt việc liên lạc với các nhà công tác văn, sử, địa tại các nước bạn
  5) Hoàn thành những tác phẩm đã qui định trong chương trình và đẩy mạnh công tác xuất bản

  XÃ HỘI VIỆT-NAM TRONG THẾ KỶ XVIII VÀ NHỮNG PHONG TRÀO NÔNG DÂN KHỞI NGHĨA

  ĐÁNH GIÁ CUỘC CÁCH MẠNG TÂY-SƠN VÀ VAI TRÒ LỊCH SỬ CỦA NGUYỄN-HUỆ

  CUỘC CÁCH MẠNG TÂY-SƠN ĐÃ NỔ RA TRONG ĐIỀU KIỆN LỊCH SỬ NÀO ?
  Thành bại của Tây-sơn
  So sánh Thái-bình-thiên-quốc với Tây-sơn
  KẾT LUẬN

  NGUYÊN NHÂN THÀNH BẠI CỦA CUỘC CÁCH MẠNG TÂY-SƠN

  GIỚI THIỆU VĂN HỌC VIỆT-NAM THỜI TÂY-SƠN

  GIỚI THIỆU NGUYỄN HUY-LƯỢNG VỚI BÀI PHÚ TỤNG TÂY HỒ

  CUỘC KHỞI NGHĨA CỦA NÔNG DÂN TÂY-SƠN QUA MỘT ÍT BỨC THƯ CỦA NGƯỜI NGOẠI QUỐC ĐÃ Ở VIỆT-NAM ĐƯƠNG THỜI

  TRÍCH THƯ CỦA LƠ ROA (LE ROY) Ở KẺ-VĨNH (NINH-BÌNH) GỬI VỀ PHÁP
  TRÍCH THƯ CỦA XÊ-RA (SÉRASD) Ở ĐÀNG-NGOÀI GỬI VỀ PHÁP
  TRÍCH THƯ CỦA BÁC-TÉT (BARTETTE) Ở DINH-CÁT (QUẢNG-TRỊ) GỬI VỀ PHÁP
  TRÍCH THƯ CỦA LÔNG-GIE (LONGER) Ở DINH-CÁT (QUẢNG-TRỊ) GỬI VỀ PHÁP
  TRÍCH THƯ CỦA ĐÚT-XANH (DOUSSAIN) Ở ĐÀNG-TRONG GỬI VỀ PHÁP

  MỘT SỐ TÀI LIỆU VỀ VẤN ĐỀ RUỘNG ĐẤT THỜI QUANG-TRUNG

  MẤY Ý KIẾN VỀ CHUYỆN CỔ TÍCH

  Ý KIẾN BẠN ĐỌC : GÓP Ý KIẾN VÀO VẤN ĐỀ « NHỮNG BÀI VĂN CHỮ HÁN DO NGƯỜI VIỆT-NAM VIẾT CÓ ĐƯỢC KỂ VÀO VĂN HỌC SỬ VIỆT-NAM KHÔNG ? »

  0274 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0278 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0280 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 20/2/18
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

Moderators: Bọ Cạp
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này