ĐL-Việt Nam LS-Việt Nam Tập san Sử Địa 03 - Đặc khảo về Trương Công Định<1000QSV1TVB #0237>

Thảo luận trong 'Tủ sách Lịch sử - Địa lý' bắt đầu bởi Thu VO, 11/12/17.

 1. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0237.Tạp Chí Sử Địa 03.PNG
  Tên sách : TẬP SAN SỬ ĐỊA 3
  ĐẶC KHẢO VỀ TRƯƠNG CÔNG ĐỊNH
  Tác giả : NHÓM GIÁO-SƯ, SINH-VIÊN
  ĐẠI-HỌC SƯ-PHẠM SÀI-GÒN CHỦ TRƯƠNG
  Nhà xuất bản : NHÀ SÁCH KHAI TRÍ BẢO TRỢ
  Năm xuất bản : 1966
  ------------------------
  Nguồn sách : Từ Đức Châu

  Đánh máy : cabal2131, mientay2012, chau_la_la, thuhang1319, hoatuyet 3112, minhhai1768, ZzmarszZ97, yuubui, Bellchan, quyche, uZumi, Uyên Bùi

  Kiểm tra chính tả : Dương Văn Hiển, Ngô Kiều Trang, Nguyễn Thị Nhi, Nguyễn Thị Mai Hường, Phạm Thị Bích Ngọc, Phùng Văn Sơn, Mihar Thảo, Nguyễn Văn Tụng, Hoàng Thị Xoan, Nguyễn Thu Hiền, Thư Võ

  Biên tập chữ Hán-Nôm : Đỗ Văn Huy
  Biên tập ebook : Thư Võ
  Ngày hoàn thành : 14/12/2017

  Ebook này được thực hiện theo dự án phi lợi nhuận
  « Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link »
  của diễn đàn TVE-4U.ORG


  Cảm ơn NHÓM GIÁO-SƯ, SINH-VIÊN ĐẠI-HỌC SƯ-PHẠM SÀI-GÒN
  và nhà sách KHAI TRÍ
  đã chia sẻ với bạn đọc những kiến thức quý giá.
  MỤC LỤC

  LÁ THƯ TÒA SOẠN
  NÉN HƯƠNG HOÀI CỔ – TRƯƠNG ĐỊNH

  – VÀI LỜI ĐỀ TỰA CỦA GIÁO SƯ BỬU CẦM
  – THÂN THẾ TRƯƠNG ĐỊNH
  – TRẬN TẤN CÔNG CHÙA KIỂNG-PHƯỚC
  – CUỘC ÁM-SÁT ĐẠI-ÚY BARBÉ
  – GÒ-CÔNG BỊ TẠM CHIẾM
  – TRƯƠNG ĐỊNH TỔ-CHỨC TẤN CÔNG PHÁP QUÂN, THANH TOÁN CÁC TAY SAI CỦA PHÁP
  – VIỆT QUÂN LÀM CHỦ GÒ-CÔNG
  – TRIỀU-ĐÌNH HUẾ KÝ HÒA-ƯỚC 1862
  – SAU HÒA ƯỚC 1862 TRƯƠNG ĐỊNH TIẾP TỤC KHÁNG PHÁP
  – TRƯƠNG ĐỊNH KHÔNG TUÂN LỊNH THUYÊN-CHUYỂN CỦA TRIỀU-ĐÌNH HUẾ
  – TRƯƠNG ĐỊNH LY KHAI TRIỀU ĐÌNH VÀ THOÁT KHỎI TRẬN TẤN CÔNG QUI MÔ CỦA ĐỊCH
  – SỰ HY-SINH CAO CẢ CỦA HAI VỊ ANH HÙNG KHÔNG TÊN TUỔI
  – TRƯƠNG-ĐỊNH LẠI THOÁT KHỎI MỘT TRẬN TẤN CÔNG THỨ NHÌ Ở CÙ-LAO LÝ-NHƠN
  – TRƯƠNG ĐỊNH BỊ HUỲNH-CÔNG [?]-TẤN HẠI

  PHỤ-BẢN
  – MƯỜI HAI BÀI LIÊN HOÀN BÁT CÚ VÀ VĂN TẾ CỦA NGUYỄN-ĐÌNH-CHIỂU
  – TẤM BIA LỊCH SỬ
  – NHỮNG SÁCH, TẠP-CHÍ DÙNG KÊ CỨU

  VÀI GIAI-THOẠI CÓ DÍNH LÍU TỚI CỤ LÃNH-BINH TRƯƠNG-ĐỊNH
  I. TÊN HỌ CỤ LÃNH BINH
  II. MỘT « KỶ-VẬT » KHÔNG CÒN NỮA
  III. LẠI MỘT « KỶ-VẬT » KHÔNG CÒN NỮA
  IV. MỘT ANH-HÙNG VÔ-DANH

  THÂN THẾ VÀ THƠ-VĂN CỦA NGUYỄN-THÔNG
  – THÂN THẾ CỦA CỤ NGUYỄN-THÔNG
  – TRUYỆN PHAN-VĂN-ĐẠT

  ĐỘN AM VĂN TẬP*
  –LÃNH-BINH TRƯƠNG-ĐỊNH TRUYỆN [–]
  –HỒ-HUÂN-NGHIỆP TRUYỆN [–]

  HIỆN TƯỢNG TRƯƠNG-CÔNG-ĐỊNH
  TRƯƠNG-CÔNG-ĐỊNH VÀ ĐẠO HIẾU – TRUNG
  ĐẠI NAM CHÁNH BIÊN LIỆT TRUYỆN – TIỂU SỬ TRƯƠNG-ĐỊNH
  TÌNH-HÌNH BA TỈNH NAM-KỲ – TỰ-ĐỨC NĂM THỨ 16 (1863)

  – TÌNH HÌNH ỨNG NGHĨA CỦA 3 TỈNH NAM-KỲ
  – ÔNG TRẦN-NGỌC-THANH, NGUYỄN-ĐỨC TÁNH THỪA KHAI TÌNH HÌNH 3 TỈNH

  GIỚI-THIỆU SÁCH BÁO SỬ-ĐỊA
  HỘP THƯ SỬ-ĐỊA
  BẢN ĐÍNH CHÁNH TẬP-SAN SỬ-ĐỊA SỐ 2
  BẢN ĐÍNH CHÁNH TẬP-SAN SỬ-ĐỊA SỐ 3

  0236 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0238 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0239.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0241.Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0245 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0255 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/1/18
 2. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  0235 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0236 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0238 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0239 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0241 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0242 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0243 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0245 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0247 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0248 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0253 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  0255 Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link


  EBOOK
   
  Chỉnh sửa cuối: 23/6/18
 3. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  LÁ THƯ TÒA SOẠN

  Sử Địa đang chập chững tiến bước. Qua hai kỳ ấn hành, Sử Địa cảm thấy vững tâm tiến bước vì được sự hưởng ứng hợp tác của hầu như hết thảy những vị thiết tha đến ngành sử địa nước nhà và được sự ủng hộ của quí bạn đọc khắp đất nước.

  Có bạn đọc đã kêu rằng Sử Địa quá khô khan và khắc khổ. Sử Địa xin nhìn nhận điều đó. Nhưng Sử Địa không thể nào làm khác được bởi Sử Địa đã chọn con đường đi của mình. Sử Địa ước mong sẽ là nơi diễn đàn của các công trình nghiên cứu sử địa thực sự có giá trị và hữu ích, sao cho ngành sử địa xứ ta ngày càng phát triển. Mà các công trình nghiên cứu thì khó có thể là món giải trí hấp dẫn thông thường được.

  Sử Địa cũng hiểu được thực trạng hiện tại gây nhiều khó khăn cho Sử Địa nên Sử Địa, nguyện sẽ cố gắng sao cho thích hợp với hoàn cảnh để tránh sự yểu vong.

  Sử Địa không phải chỉ biết cố gắng nâng cao trình độ và chỉ chú ý tới giá trị của các công trình nghiên cứu mà quên đi vấn đề phổ biến. Tuy vậy sự thực thì sự phổ biến của Sử Địa phải có giới hạn.

  Nhiều bạn đọc đã viết cho chúng tôi yêu cầu rằng đừng vì lý do gì mà Sử Địa ngưng xuất bản và cho rằng đó là cân não của quốc gia. Chúng tôi thật không biết trả lời sao, chỉ biết rằng chúng tôi sẽ xin nguyện cố gắng và đem hết khả năng cùng thiện chí để làm việc, bởi sự tồn tại của Sử Địa cũng như giá trị của nó còn tùy thuộc vào sự đóng góp của nhiều người, của các nhà nghiên cứu hợp tác với Tập-San của quí vị ủng hộ, cổ võ cho Tập San.

  Với số đặc khảo kỳ này về Trương Định, mở đầu cho các số có chủ đề sau này, Sử Địa gặp nhiều trở ngại, khó khăn, cái khó khăn chung cho việc sửa soạn một số có chủ đề cũng như sự thiếu thốn tài liệu về Trương Định.

  Với số đặc khảo này cũng như các số đặc khảo về các danh nhân về sau, nếu Sử Địa không đóng góp được gì vào kho tàng sử học Việt Nam thì cũng mong rằng đó là cái dịp để quí bạn đọc cùng chúng tôi tưởng nhớ tới những vị anh hùng dân tộc.

  TẬP SAN SỬ ĐỊA
   
 4. Thu VO

  Thu VO Leader 1000QSV1TVB

  EBOOK đã được đăng ở Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để xem link
  Cảm ơn bạn Đỗ Văn Huy đã giúp Biên tập chữ Hán-Nôm nha.
  3D_16
   
  tungpham2610, QuangHai and tieungao like this.
: 1000qsv1tvb

Chia sẻ trang này